#4398

Dit is typisch iets dat veel mensen verkeerd begrijpen want vele denken dat ze op deze manier gebruik kunnen maken van gezinshereniging maar dat is het eigenlijk niet want je wilt met je hele gezin van het buitenland weer terugkeren en daarbij een buitenlandse partner meenemen.

In dergelijke gevallen zou dat kunnen als je zelf eerst terug gaat naar Nederland en een baan zoekt en een woning. De woning heb je nodig om je weer in te kunnen schrijven en een baan is nodig om aan te kunnen tonen dat je voor je buitenlandse partner kan zorgen.
Beste is dus om zo snel mogelijk een baan in Nederland te vinden, daarmee maak je in dit geval de meeste kansen. Op dat moment kan je je wel beroepen op gezinshereniging en zal hij sneller een verblijfsvergunning krijgen.

Het huwelijk is wel een voordeel voor de aanvraag maar zal het niet sneller laten verlopen. Andere mogelijkheid is als hij bijvoorbeeld werk kan vinden bij erkende referenten, dit zijn bedrijven en organisatie die buitenlanders om speciale redenen naar Nederland halen voor werk, deze hebben wel voorrang bij de aanvraag.

Beste is je altijd zo veel en zo netjes mogelijk alles te regelen want Nederland probeert zo veel mogelijk de deuren te sluiten voor buitenlanders. Wees dus erg voorzichtig.

Aan de andere kant moet je er ook goed over nadenken of je wel echt terug wilt want de meeste mensen gaan zo snel mogelijk weer emigreren omdat ze het in Nederland niet uithouden omdat ze niet kunnen aarden en wennen aan de nieuwe samenleving. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Je moet al je papieren net zo regelen als je gedaan hebt om te emigreren, diploma’s erkennen, vertalen, trouwaktes en dergelijke legaliseren enz enz enz…
Om je in Nederland in te kunnen schrijven vragen ze om een uitschrijvingsbewijs van de gemeente waar je hebt gewoond, dit is niet altijd mogelijk, dus weer voorbereid.
Je kan beter te veel papieren meenemen dan dat je een documentje vergeet.

Ik hoop dat dit duidelijk is en als er nog vragen zijn laat je het maar weten.
Misschien zijn er anderen die ervaringen hebben en deze willen delen met ons.

Heel veel succes…