#4888

Ten eerste moet je uitzoeken of er een speciaal belastingverdrag is tussen het land waar je woont en Nederland, dat is bepalend voor alles.

De belasting wordt berekend over de tijd dat je in Nederland woont en dus niet voor beide. Als je partner, bijvoorbeeld in juni terugkeert naar Nederland, zal hij of zij vanaf dat moment in Nederland belasting moeten betalen. In het nieuwe jaar moet men dan dus in het belastingformulier aangeven dat men van het afgelopen jaar maar 6 maanden in Nederland woonde.

Als jij niet terugkeert dan hoef je natuurlijk ook geen belasting te betalen in Nederland want je betaalt inkomstenbelasting waar je woont.
Stel dat je wel terugkeert in november of zo dan zal je wel over het gezamenlijke wereldwijde inkomen voor de maanden november en december belasting moeten betalen.
Verder bestaat er geen enkele reden dat men het gezamenlijke wereldwijde inkomen belast in Nederland, dat wordt dan dus individueel.

Ik hoop dat dit het een beetje voor je opklaart.
Heel veel succes…