#4908

Ten eerste moet je zorgen dat je een adres hebt zodat je je weer kan inschrijven. Ik weet niet heel zeker of de Spaanse residentie van je vriendin voldoende is om in Nederland te gaan wonen.
De kans is heel groot dat jij eerst moet zorgen dat je voor je vriendin kan zorgen, die heeft ten eerste nergens recht op in Nederland, daar zal jij voor moeten zorgen.
Punt is dat je zegt dat het je vriendin is en dan wordt het nog moeilijk. Je zou het best eerst kunnen trouwen want in Nederland maar je een gezin niet scheiden en kan je dus om gezinshereniging vragen, dan nog zal je voor moeten kunnen zorgen.

Wat je zou kunnen doen is om eerst alleen terug te gaan naar Nederland, je in te schrijven en daarna je best te doen om een baan te vinden waar je voldoende mee verdient om voor je vriendin te zorgen en haar dan pas te laten overkomen. Maar omdat jullie niet getrouwd zijn is dat nogal moeilijk.
Met haar Spaanse residentie en als Roemeense mag zij wel naar Nederland maar dat binnen Europa is niet meer zo vrij als dat in het begin was. Nederland mag haar weigeren als ze denken dat zij een last voor de Nederlandse staat zal zijn.

Als je wilt weten of je recht hebt op een uitkering of iets dergelijks dan kan je dat allemaal vergeten. Sinds dat je weg bent gegaan uit Nederland ben je bijna alles dat je hebt opgebouwd in Nederland kwijt. Enige dat blijft staan is wat je hebt opgebouwd aan AOW en dat bouwt zich met 2% per jaar af zolang je in het buitenland woont en geen sociale premies betaalt in Nederland.

Dit is misschien niet wat je verwacht of gehoopt had maar velen hebben hier problemen mee.
Ik hoop dat je hiermee wel verder kunt.

Heel veel succes…