#5117

Je zoon kan zo terug keren naar Nederland maar met toestemming van beide ouders, jullie moeten hiervoor tekenen. Als je dat niet doet dan zien ze dat als mensenhandel en dat is zeker niet in je voordeel.

Voor je vrouw is het een beetje erg lastig maar je kan enkele dingen doen. Ten eerste moet je aantonen dat je getrouwd bent en een zoon hebt die in Nederland is geboren. Je kan je dan beroepen op gezinshereniging. Jij moet wel duidelijk aantonen dat jij voor je vrouw en kind kan zorgen.

Bedenk wel dat je een probleem hebt omdat je vrouw een verleden heeft. Zij was lange tijd in Nederland op een illegale manier en zij is hier zelfs voor opgepakt. Geen idee hoe het precies werkt dat je vrouw haar papieren aan het regelen is maar bedenk wel dat dit je extra problemen kan opleveren. Behalve als dit de uitspraak was van de rechter over je vrouw. Als zij zeggen dat ze tijdelijk terug moet om zo haar recht op een verblijfsvergunning te krijgen dan zal dat ook zo zijn.

Bedenk wel dat je vrouw het inburgeringsexamen moet doen. Voordeel is dat zij al Nederlands spreekt dus dat kan makkelijk worden. Dit moet je dus wel doen.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt en misschien zijn er mensen met ervaringen, dan zou het fijn zijn als zij die ervaringen hier met anderen willen delen.

Heel veel succes…