#5237

Het is inderdaal mogelijk om je vrouw en kind naar Nederland te gaan. Echter is dat niet echt makkelijk maar het is mogelijk.

Jij kan dan het beste eerstterugkeren naar Nederland, je moet je dan tijdelijk kunnen inschrijven bij iemand want zonder adres kanje je niet inschrijven in Nederland.
Je vrouw zal in Nederlan de inburgeringscursus moeten doen en jij moet kunnen aantonen dat je voor je echtgenote en kind kan zorgen zodat zij geen last zullen zijn voor de staat. Jemoet dan minimaal het minimum salaris verdienen en in sommige gevalleniets meer.

Je vrouw kan naar Nederland komen op basis van gezinshereniging maar makkelijk zal het niet zijn maar dat had je wel begrepen waarschijnlijk. Grote problemen zijn dat je weer werk moet zoeken en een woning moet zoeken en voor je vrouw kan het wel eens een probleem zijn omdat die tolerante Nederland eigenlijk helemaal niet zo tolerant zijn.
Voor jou kanhet ook een probleem zijn om weer van hetkastje naa r de muur gestuurt te worden en je weer te mengen in de nederlandse samenleving. Vooral mensen die langere tijd weg zijngeweest uit Nederland kunnen maar moeilijk weer aarden in Nederland en vertrekken dan zo snel mogelijk weer naarhet buitenland.

Maar het is mogelijk.
Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen maar helaas kan ik je niet vertellen dat het zo makkelijk is maar ik zal waarschijnlijk de laatste zijn die datzal zeggen.

Heel veel succes…