Uitkering en toeslagen na emigratie

Veel mensen hebben een uitkering en zien in Nederland geen toekomst meer en willen weg uit Nederland maar hoe zit het dan met die uitkering als men gaat emigreren? Kan je je uitkeringen meenemen en blijf je hetzelfde geld ontvangen na emigratie?

Maar dat is niet het enige want nog veel meer krijgen kinderbijslag of andere toeslagen en dan is het wel belangrijk op de hoogte te zijn over wat er gaat gebeuren met deze uitkeringen en toeslagen als men gaat emigreren.

De uitkering kan helemaal stoppen, tijdelijk doorlopen of de hoogte van de uitkering kan aangepast worden volgens het woonlandbeginsel en in de overige gevallen zal de uitkering doorlopen na emigratie. Voor de kinderbijslag en andere toeslagen kan men de grootste veranderingen verwachten. Maar hoe zit het nou precies? En wat kan je verwachten na emigratie?

Ten eerste zal men altijd informatie moeten inwinnen bij de uitkeringsverstrekker over de gevolgen van emigratie voor de uitkering. De regering wil namelijk zo veel mogelijk korten op uitkeringen in de toekomst en hiervoor heeft men speciaal een nieuwe wet bedacht, de wet Beu, wet beperking export uitkeringen. Met andere woorden willen ze beperken dat men een uitkering behoud als men gaat emigreren of proberen ze de vergoedingen te bepalen aan de hand van de levensstandaard van het land waar men wilt gaan wonen en die noemen ze “woonlandbeginsel”.

De reden dat men dit wilt doen is omdat de uitkeringen bedoeld zijn voor de mensen die in Nederland wonen en eventueel werken. Voor de regering is het dus niet belangrijk of iemand daar zijn hele leven voor betaald heeft of niet.

uitkering en toeslagen na emigratieDe wet Beu

De uitkeringen die vallen onder de Wet Beu:

 • AOW, Algemene ouderdomswet
 • WAO, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WAZ, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • WIA, Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • ANW, Algemene Nabestaandenwet
 • AKW, Algemene Kinderbijslag Wet
 • Ziektewet

Wie een uitkering ontvangt volgens boven genoemde wetten kunnen deze uitkering meenemen naar de volgende landen: EU-landen, Noorwegen, IJsland, Lichtenstein, Zwisterland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire en landen waar Nederland een verdrag mee heeft gesloten.

Vanaf 1 januari 2012 wil men beginnen met het beperken om een uitkering mee te nemen naar het buitenland en met name buiten de EU. Op het moment is de regering ook druk bezig om met zo veel mogelijk landen verdragen af te sluiten in verband met deze wet. Om te beginnen wil men vooral beginnen met het stop zetten van de uitvoer van de kinderbijslag en het kindgebondenbudget naar niet EU-landen.

Nederland probeert nu met zo veel mogelijk landen een verdrag te sluiten over deze beperkingen. Men kan dan de uitkering meenemen naar de landen die een verdrag sluiten met Nederland.

Landen die inmiddels een verdrag hebben gesloten met Nederland zijn: Argentinië, Australië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Macedonië, Hongkong, Israël, Japan, Jordanië, Kaapverdië, Kosovo, Kroatië, Marokko, Monaco, Montenegro, Nieuw Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Québec, Servië, Suriname, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

Nederland probeert met zoveel mogelijk landen de verdragen aan te passen en dit is niet alleen vanwege de beperking tot export van uitkering maar ook voor de controle op uitkeringen. Wie in het buitenland woont met een uitkering moet dus niet denken dat ze dan minder gecontroleerd zullen worden. De kans is groot dat men daar juist strenger op wil controleren.

Overige uitkeringen

Uitkeringen die vallen onder de wet werk en bijstand kunnen niet worden meegenomen naar het buitenland. Een ww-uitkering kan men voor hooguit 3 maanden meenemen naar een EU land maar hiervoor dient men een speciaal verzoek voor in te dienen.

Wajong-uitkeringen kunnen in speciale gevallen worden meegenomen maar dit dient men te bespreken met de uitkerende instantie.

Toeslagenwet en emigratie

De Nederlandse regering wil het ontvangen van toeslagen in het buitenland zo veel mogelijk stopzetten en het liefst helemaal afschaffen.

De zorgtoeslag kan men in bepaalde gevallen wel meenemen en alleen als men in Nederland werkt of uit Nederland een pensioen of uitkering ontvangen. Dit zelfde geldt ook voor de kinderopvangtoeslag.

Het woonlandbeginsel

Als gevolg van de wet Beu wil de regering het woonbeginsel gaan toepassen. Dit wil zeggen dat men de uitkering zal aanpassen aan de prijzen in het land waar iemand woont en dus de uitkering ontvangt.
Deze geld met name voor de kinderbijslag, het kindgebondenbudget, uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet en de Arbeidsongeschiktheidsuitkering en uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA).

De regering wil een overgangstermijn van 6 maanden aanhouden. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze regelingen officieel in zullen gaan. Dit is ook afhankelijk van wanneer Nederland met het bepaalde land een verdrag sluit. Informeer dus altijd eerst bij de uitkerende instantie of Nederland met het land waar je wilt wonen een verdrag heeft afgesloten of niet.

De bedoeling van het woonlandbeginsel is te vergelijken met Nederland. Men wil voldoen aan het bestaansminimum. Als men dus in een land gaat wonen waar het leven goedkoper is dan wordt de uitkering dus beperkt. De uitkering zal nooit hoger zijn dan wanneer men in Nederland zou wonen.

Wanneer mag je een uitkering altijd meenemen naar elk land?

Men mag een uitkering meenemen naar elk willekeurig land als men werkt in het algemeen belang. Hieronder verstaat men het werken voor de Nederlandse overheid een door de Nederlandse regering aangewezen ontwikkelingsorganisatie of voor een volkenrechtelijke organisatie. Dit is dus eigenlijk maar voor heel weinig mensen weg gelegd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan meer informatie geven over de ontwikkelingsorganisaties of volkenrechtelijke organisatie die onder deze regeling vallen. Hier kan men ook een verzoek indienen andere organisatie op te laten nemen in de lijst.

Tot slot

Het is dus erg belangrijk goed op de hoogte te zijn wat er precies gaat gebeuren met de uitkeringen en het land waar men wilt gaan wonen. De wetten zijn in aanmaak en moeten nog worden toegepast maar dat ze zullen worden toegepast is zeker.

Wie gaat emigreren en nu een uitkering ontvangt zal dit dus in de komende tijd in de gaten moeten houden over de ontwikkelingen en wat de gevolgen zullen. Bij de instantie waarvan men een uitkering ontvangt kan men meer informatie vragen over het land waar men wilt gaan wonen.

Men kan zich na emigratie vrijwillig door laten verzekeren voor de AOW, ANW en tegen ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Beter zal zijn eerst eens te informeren hoe dit soort zaken zijn geregeld in het land waar men wilt gaan wonen. En lees eens meer over AOW door betalen na emigratie, verstandig?

De uitkeringen en toeslagen uit Nederland zijn ook redenen waarom veel mensen weer terugkeren naar Nederland. Je kan hier meer over lezen in “Redenen waarom Nederlanders terugkeren naar Nederland

 

Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid

316 Reacties op Uitkering en toeslagen na emigratie

 • mat santisiki schreef:

  onvoldoende informatie om te emigreren met een uitkering.

  • Emigreren.nu schreef:

   Het is ook niet de bedoeling om mensen te vertellen wat ze moeten doen om te emigreren met een uitkering. Eigenlijk heb je met een uitkering geen recht om te emigreren of je moet je uitkering beëindigen. Hier wordt alleen uitgelegd hoe de regels en wetten zijn met betrekking tot emigreren met een uitkering en hoe zit met de toeslagen en uitkering na emigratie.

   • John schreef:

    Echt Nederlands, mensen niet vertellen waar ze recht op hebben of Iets makkelijker maakt.

    Niet iedereen weet hoe het er in de bureaucratische wereld aan toe gaat.

    • Dus ik ben verplicht illegale informatie te geven zodat jullie illegale dingen kunnen doen?
     Ik ben helemaal niets aan niemand verplicht. Typisch Nederlands te eisen waar je geen recht op hebt en van mensen die geen enkele verplichting hebben. En als je het gratis doet en andere mensen probeert te helpen dan krijg je stank voor dank…!!! En dit soort mensen zitten wel mijn belastingcenten op te vreten. Grapjas…

     • iris schreef:

      wauw ik schrik hier echt van !
      ik ben 27 arbeidsongeschikt geraakt door een hersenletsel,
      nu wil ik in een land gaan wonen met minder drukte, en nu ga jij hier vertellen dat dat niet mag grappig en gefrustreerd ben je als je het mij vraagt denk eens wat beter na voor je wat zegt .. en dat heeft dan niet eens een hersenletsel frikandel !

     • Ik maak de wetten niet, ga lekker de regering aanvallen. Ga lekker de websites van de regering vervuilen met je frikandellen.
      Waarom ga je niet in een dorp wonen met minder drukte, kroket?

      Heel veel succes…

   • JJ schreef:

    Dat is een vrij extreme stellingname. Waarom mag ik niet elders wonen wanneer ik 100% afgekeurd ben? Dat is niet mijn wens/schuld.

    • Als je kan aantonen dat je een betere levenssituatie(gezondheid) hebt in een bepaald land of streek dan is het mogelijk dat je een uitkering gedeeltelijk mee kan nemen.

     Ik begrijp je probleem maar het is ook niet de schuld van de Nederlandse belastingbetaler die jouw uitkering, zorg en dergelijken betaalt. De Nederlandse regering heeft hier een bepaalde gedachte over. Men wil namelijk niet dat het geld naar het buitenland gaat. Eigenlijk ook begrijpelijk want als iedere Nederlander met een uitkering in het buitenland zou wonen dan zou de Nederlandse economie in korte tijd op zijn gat liggen.
     Waarom denk je dat de Nederlandse regering de wet beu in het leven hebben geroepen? Om te voorkomen dat het Nederlandse belasting geld naar het buitenland gaat. Op die manier blijft het geld in Nederland rouleren waardoor je een klein beetje bijdraagt aan de Nederlandse economie.

     Aan de andere kant kan men Nederlanders met een uitkering in het buitenland niet controleren maar ze moeten jou wel lekker blijven onderhouden en dat is natuurlijk ook niet eerlijk. Een groot deel van de mensen met een uitkering die in het buitenland wonen hebben er eigenlijk geen eens recht op, dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Hier zijn al tientallen Nederlanders vertrokken omdat ze onterecht een uitkering ontvingen en hier lekker groot feest vierde en mij uitlachte omdat ik zo vreselijk veel werk. Ik moet veel werken omdat ik anders niet rond kan komen en ik heb geen zorgverzekering, geen AOW opbouw, geen recht op uitkering enz enz enz. Dat is niet mijn wens/schuld.
     En jij hebt recht op vakantie? Met je uitkering krijg je vakantie geld en kan je op zijn minst 1 keer per jaar op vakantie? Ik heb de laatste twee jaar 1 dag vakantie gevierd en voor de rest elke dag gewerkt ook zon- en feestdagen. Is het dan eerlijk dat ik belasting moet betalen omdat jij het in het buitenland over de balk kan smijten?

     Je mag mij aanvallen, uitschelden en zelfs dood wensen maar ik zeg wat de Nederlandse regering doet en hoe men denkt en eerlijk gezegd ben ik het daar helemaal mee eens. Technisch en economisch zijn jullie Nederland ziek aan het maken, maar lekker blijven klagen en zeuren.
     Je moet de Nederlandse regering en elke belastingbetaler op je blote knieën bedanken dat je een uitkering krijgt, goede zorg hebt en je niet in de goot schoppen zoals ze in de meeste landen doen. Ik denk dat dankbaarheid meer op zijn plaats is dan te klagen en andere aan te vallen die je gratis en voor niets informatie aanbieden zonder daar iets voor terug te vragen.

     Wees gewoon realistisch. Ik hoop dat het nu een beetje duidelijk is.

     Heel veel succes…

     • Jojojen schreef:

      Ik vind je reactie overal op slaan behalve bij mensen die altijd hard gewerkt hebben maar dit niet meer kunnen! Veel chronische zieken mensen hebben bijv. Baat bij warm weer en dat scheelt ook een hoop medischekosten. En wat de goede zorg betreft…zo goed is die niet meer hoor, want je wordt helemaal leeg getrokken op eigen kosten. Artsen hebben veelal weinig tijd en doen liever landelijke onderzoeken om de eigen portemonnee te vullen. Alles draait hier om geld en de rijken worden alleen maar rijker. Wordt je ziek in dit land dan tel je amper nog mee, laat Nedelanders eerst eens voor zijn eigen mensen gaan zorgen ipv 30.000 euro per jaar aan een vluchteling te geven! Ik krijg het niet bijelkaar in een jaar hoor, sterker nog ik kan door twee chronische ziektes niet eens goed rondkomen. Nederland is alleen leuk als je van geld houd en als je van egoïstische mensen houd….. Als ik ooit de kans krijg ben ik weg!

     • Wel, ik zelf had bijna 20jaar hard gewerkt en zat inmiddels in de hoogste belastingschaal en toen kwam ik op straat te staan en werd letterlijk de goot in geschopt terwijl ik werd uitgelachen door beroeps werkelozen.

      Trouwens, als je inderdaad baat hebt bij een warmer klimaat dan kan je toestemming krijgen om je uitkering mee te nemen.

      De zorg in Nederland is slecht omdat het duur is, maar je geneest en krijgt een behandeling. Kom eventjes hier kijken. Hier is het duur en je wordt je wordt in het ziekenhuis vermoord. En dit is echt geen geintje. Je moet vooruit betalen omdat ze weten dat ze doden niet betalen. En durf dan nog een keertje te klagen over de zorg in Nederland.

      Je moet blij wezen dat je een uitkering krijgt in Nederland. In de meeste landen moet je gewoon werken tot je doodvalt, ziek lam of onhandig allemaal hetzelfde verhaal. Ik ken veel verhalen over mensen die misschien meer recht zouden hebben op een uitkering maar het niet krijgen. Ik denk dat ze het sociale systeem in Nederland moeten afschaffen want Nederland is hierdoor volledig verziekt. Nederland is ziek…!!!

      Het spijt mij over mijn uitingen maar zo zie ik dit en mij interesseert het niet wat anderen hierover denken. Wel heel typisch, ik krijg zelden een bedankje voor de GRATIS informatie die ik geef maar ik wordt wel zwart gemaakt over het hele internet over mijn opmerkingen en zelfs zo erg dat het mijn inkomen beïnvloed zo erg dat ik zelfs zonder inkomen kwam te zitten. Geen uitkering, geen zorg en geen AOW in de toekomst. Nederland is niet alleen egoïstisch maar ook hypocriet onbeschoft, veel eisend, ondankbaar, bemoeizuchtig en ziek.
      STOP MET KLAGEN…!!!

      Wat als de regering je de kans geeft, emigreren zonder uitkering maar een warm klimaat zodat je je beter voelt of in Nederland blijven met een uitkering en je ziek voelen???

      Heel veel succes…

   • hinke miedema schreef:

    maar als je geen werk kan vinden in je nieuwe land wat dan?

    • Het is een grote fout die velen maken door te denken dat wij als Nederlanders wel eventjes makkelijk werk kunnen vinden. Vaak valt dat heel zwaar tegen. Persoonlijk geef ik het advies vooraf te beginnen om iets te denken waardoor je geen werk hoeft te zoeken. Je kan bijvoorbeeld online werken bij je oude baas, een eigen website nemen. Zo zijn er vele oplossing.
     Als je gaat emigreren moet je afstand nemen van je uitkering omdat je daar niet meer woont, heel simpel. Dan zal je een ander eoplossing moeten bedenken om geld te verdienen.

     Heel veel succes…

  • Tamara schreef:

   Hoe is het mogelijk om toch naar Duitsland te emigreren met een Wajong uitkering. Mijn vriend woont al in Duitsland en wij willen graag samenwonen dat in Nederland onmogelijk word gemaakt na 7 jr te hebben gereageerd op woningen nog niks aangeboden gekregen… Duitsland daar in tegen is net wat sneller met een huis!! Wat kan ik doen om na daar te gaan wonen… Ik heb Wajong *** per maand

   • Wajong kan je alleen meenemen als je daar toestemming voor hebt gekregen. Dit kan je bovenin in het artikel lezen.
    Je zal dus met de uitkerende instantie moeten gaan praten en uitleggen waarom je met je vriend in Duitsland wilt samen wonen en jij denkt dat je je Wajong uitkering kan meenemen.

    Succes…

  • Theo schreef:

   DUS een WAJONG volgens UVW voorheen GAK was.
   Zegt mij je mag niet wonen in buitenland, met een wajong LOL zelfs niet in belgië. Welkom in het achterlijke EU.

   Zelfs voor mijn gezondheid zonder pijn te leven tot 25C en vanaf 30+ C zijn pijnen weg.
   mag ik niet eens na Suriname emigreren met wanjong. Dan zit er niks anders op dan zonder uitkering Oneway te vertrekken, en zien hoe schipland.

   • De regels zijn verantwoord omdat men meer kijkt naar het economische effect. Geld dat via uitkeringen het land uitgaan komen nooit meer terug en daarom wil men dat men in Nederland blijft. Het moet rouleren maar in eigen economie.

    Maar als ik het goed begrijp zal je geen pijn meer hebben als je in Suriname woont. Dan kan je daar ook gaan werken.

    Heel veel succes…

 • j.brugman schreef:

  hallo,
  ik heb sinds 2003 een waz uitkering en ben 80 tot 100% arbeidsongeschikt.
  ik krijg nu netto 870 euro per maand in nederland.mijn vrouw verdient 950 netto per maand.
  we krijgen ook toeslagen.
  wat voor inkomsten krijg ik als we samen met onze 2 kinderen van 12 jaar en 5 jaar gaan wonen in thailand per maand?
  en hoe zit het met toeslagen en kinderbijslag?

  • Emigreren nu schreef:

   Interessante vraag want Thailand heeft een verdrag met Nederland gesloten zodat je gedeeltelijk je uitkering kan meenemen. De toeslagen en kinderbijslag kan men vergeten die wordt stop gezet en het inkomen wordt aangepast naar de nieuwe maatstafen voor Nederlanders in Thailand. Helaas worden die gegevens niet gepubliceerd dus u zou bij andere emigranten moeten navragen hoeveel zij gekort wordt, als zij dat willen vertellen ten minste. Thailand is een arm land en minimumloon is erg laag dus hou er maar rekening mee dat er niet veel van over zal blijven. Korte op uitkeringen doen ze niet met een dunschiller maar met de bijl.

 • jony schreef:

  ik heb 1 ww uitkering, en ik wil emigeren naar de vs, hoe kan ik dat realiseren, ik heb 1 vriendin in de vs, zij wil mij ook helpen. mijn vraag is mag ik ww voor 3 maanden mee nemen en daar proberen om werk te zoeken?

  • OM te emigreren naar Amerika heb je een greencard nodig en het is niet zo makkelijk binnen te komen. Iemand kan wel borg voor je staan zodat je daar kan blijven maar dan is de ander 5 jaar lang verantwoordelijk voor al je kosten en wat je doet en je hebt geen rechten in Amerika.
   Ja hoef je niet uit te schrijven in Nederland, dus zeg dat je op vakantie gaat want dan kan je 3 maanden je uitkering meenemen als je erbij vertelt dat je gaat kijken of je er werk kan vinden.
   Hou de deur dus open en schrijf je niet direct uit want dan verlies je direct je uitkering.
   Heb ik een vraag. Denk je echt dat je in Amerika werk kan vinden in deze tijden? Zelfs als illegaal is het al erg moeilijk geworden. Om jwerk te vinden zal je ook al je papieren moeten laten vertalen en legaliseren. Zie:

 • jonnie schreef:

  ik heb werk dus aow opgebouwd ben 45 en wil terug naar australia heb altijd hier gewerkt. kom ik dan ook in aanmerking, kan ik de opgebouwde jaren meenemen als uitkering.

  • Nee, je kan je AOW nooit als uitkering meenemen naar geen enkel land. De AOW wordt alleen uitbetaald als je de AOW leeftijd hebt bereikt. De opgebouwde jaren blijven staan en kan je ook niet meenemen. Stel dat je met 65 jaar AOW zou ontvangen dan zou je dus 20jaar geen AOW betalen, in dat geval zal je 2% x 20 jaar = 40% minder AOW ontvangen. Dan ontvang je dus maar 60% van je AOW maar pas nadat je de pensioenleeftijd hebt bereikt.
   De hoogte van de AOW die je zal ontvangen wordt gebaseerd op de levensstandaard van het land, in Australië heb je dan geluk omdat dat geen groot verschil is met Nederland.

  • S.Gullu schreef:

   Hallo ik ben Sabiha
   Ik ben arbeidsongeschikt, heb een chronische ziekte en ben 55 tot 65% afgekeurd. Ik wil emigreren naar Turkije en mijn uitkering meenemen. Wat zijn de procedures, wat moet ik doen en welke verplichtingen heb ik? Als ik mag emigreren en mijn uitkering mee mag nemen, voor hoe lang of tot wanneer word de uitkering betaald. Wat is de uitkeringspercentage die ik mee krijg? Wat gebeurt er als ik mijn pensioen leeftijd bereik en hoe zit het met mijn uitkering. Stopt het en krijg ik dan pensioen uitkering krijgen?
   Moet ik telkens terugkomen voor controle of kan dat ook plaatselijke in Turkije gebeuren?

   • Men kan een uitkering meenemen naar Turkije omdat het een land binnen de Europese Unie is. Probleem is dat u niet volledig bent afgekeurd want dat betekent dat men altijd moet proberen om geschikt werk te vinden. Dit zult u met de uitkerende instantie moeten bespreken want zij zullen moeten bepalen of u de uitkering mee mag nemen en ook want de gevolgen zijn voor de uitkering. Het kan zijn dat u korten omdat u niet volledig arbeidsongeschikt bent.
    Als u de uitkering mee mag nemen wordt die uitbetaald tot u de pensioenleeftijd hebt bereikt. De hoogte van de AOW die u dan ontvangt wordt bepaald naar het aantal jaren dat u niet in Nederland woont. Voor elkaar jaar dat u in het buitenland woont wordt er 2% vanaf gehaald. Stel u bent nu 55jaar en pensioen leeftijd is 65jaar en gaat nu emigreren dan zal u 10 x 2% dus 20% minder ontvangen. U ontvangt dan 80% van de AOW uitkering als er in die tijd nog een AOW bestaat en de pensioenleeftijd verder zal stijgen. Hou hier dus goed rekening mee.
    De uitkerende instantie kan u meer informatie geven want elke situatie is verschillend. Succes

    • john schreef:

     Turkije een land binnen de EU ??? 🙄

     • Nee, Turkije is nog steeds geen lid van de Europesche Unie. Dat hebben ze altijd wel geprobeerd maar door heel vele problemen in het land worden ze niet toegestaan in de Europesche unie. En zoals het er nu naar uit ziet is die kans ook helemaal verkeken maar je weet maar nooit natuurlijk.
      Je zal gek opkijken als ze in de Europesche Unie een land toestaan die zijn eigen mensen afschiet omdat ze simpel weg protesteren tegen de regering.

    • johan schreef:

     Turkije is een verdragsland. Nederland heeft met een aantal landen verdragen op het gebied van sociale zekerheid afgesloten waaronder Turkije.
     Als u met een WIA uitkering emigreert bent u voor wat betreft de ziektekosten verzekerd door dit verdrag. Wel moet u een verdragsformulier 121 invullen en aanvragen, en in Turkije inleveren. Uw uitkering wordt verminderd met de normbedragen voor de ziektekostenverzekering die voor elk land kunnen verschillen. Daarnaast wordt uw uitkering verminderd op basis van de levensstandaard in het betreffende land. De uitkeringen zijn niet meer voor onbepaalde tijd. Er vinden herkeuringen plaats. U bent verplicht om werk te zoeken en dit zal ook worden gecontroleerd.

 • M.A. Maduro schreef:

  Graag wil ik meer informatie weten,
  over emigratie naar Bonaire wegens ziekte.
  Hoop graag dat jullie contact met mij op nemen.

  Met Vriendelijke Groet,

  M.A. Maduro.

  • Emigreren nu schreef:

   Bonaire is een deel Nederland dus dat is wel je voordeel maar je zal met de huisarts of een specialist praten over deze mogelijkheid want je mag alleen een ziektewet uitkering meenemen naar het buitenland als je huisarts of specialist duidelijk kan maken dat het andere klimaat of andere zaken noodzakelijk voor je zijn om te emigreren naar bijvoorbeeld Bonaire.
   Dit is niet makkelijk want Nederland kort op alle uitkeringen die men vroeger kon meenemen naar het buitenland.

   • Martin schreef:

    ik had als nederlander 26 dienstjaren gewerkt en een ww opebouwd van meer dan 2 en half jaar. Door op bonaire te gaan wonen en werken voor de periode van anderhalf jaar had ik bij terugkomst in Nederland mijn hele opbouw verspeeld en kon ik bij 0 beginnen. Tevens ben ik al mijn schadevrije jaren kwijt voor mijn auto verzekering. Kinderbijslag e.d. krijg je daar ook niet. Bonaire hoort bij Nederland ?????? in welk opzicht ???

 • Zoila Maduro~Hut schreef:

  😆 zoek de zon

 • Y. Jongbloed schreef:

  ik ben arbeidsongeschikt verklaard en het klimaat op Curacao is voor mij veel beter, wat zijn mijn rechten als ik zou emigreren zoals mijn uitkering.

  mvg Y. Jongbloed

  • Emigreren nu schreef:

   Dit zou je moeten navragen waar je de uitkering ontvangt. Daar kan men je situatie beter bekijken want voor iedereen is dit anders. In de meeste landen wordt je gekort maar Curaçao hoort bij Nederland dus de kans is groot dat ze de uitkering overhevelen en dat je dan een uitkering krijgt volgens de maatstaven van Curaçao. Bedenk ook dat het heel bepalend is hoe arbeidsongeschikt je bent. Stel dat je in een beter klimaat wel kan werken dan zal men eisen dat je gaat werken in Curacao.

 • hafssa schreef:

  Hallo ik heb een vraag ,mijn moeder woont in Marokko en omdat mijn vader is overleden
  ontvangt ze een Nabestaandenuitkering. Ze hebben haar uitkering gekort, maar ik had gehoord dat er een rechtszaak over was omdat veel mensen het oneens zijn. Weten jullie hoe het zit, mijn moeder ontving 1000 € nu 40 procent minder daar komt zij moeilijk mee rond omdat zij erg ziek is haar twee nieren werken niet ze is ook van 3hoog gevallen ze heeft veel zorg nodig.

  • Emigreren nu schreef:

   Die rechtszaak zal men verliezen want de regering heeft deze korting op uitkeringen al jaren aangekondigd. Het is heel simpel. De levensstandaard in Marokko ligt 40% lager dan in Nederland. De uitkering is afgestemd op de levensstandaard in Nederland en een uitkering is niet meer dan mensen in leven houden en niet om mensen een lux leventje te bieden in het buitenland. Dit is waarom zo veel mensen terugkeren naar Nederland of heremigreren.
   Ziektekosten had je door kunnen laten verzekeren, iets dat men altijd moet doen als men denkt ooit hoge ziektekosten te hebben in de toekomst.
   Enige wat je moeder kan doen is terugkeren naar Nederland maar als geprofiteerd heeft van de VBS en geld heeft ontvangen om Nederland te verlaten dan kan zij niet meer terug.
   Helaas kan ik je hier geen positief antwoord over geven. Heel veel sterkte en succes.

   • Miriam Jansen schreef:

    Er is laatst een uitspraak geweest van een rechter waar deze bepaalde dat de korting niet doorging en je dus je hele uitkering kan meenemen. Salam!

    • Emigreren.nu schreef:

     En dat wil natuurlijk nog lang niet zeggen dat iedereen nu zijn complete uitkering mee mag nemen. Zoals de situatie nu in Nederland kan je maar beter niet te veel zeggen en dankbaar zijn met wat je nu nog krijgt.

   • Ayah schreef:

    Inmiddels kan je ervan uitgaan dat de rechtzaak wel gewonnen is. Het verdrag kan je namelijk niet eenzijdig aanpassen. Dus heeft deze moeder recht op haar uitkering 100%. Als het goed is heeft zij een nabetaling gekregen.

   • Mo schreef:

    Dat soort dingen hoor ik steeds meer dat het in Marokko goedkoper is dan in Nederland ja als je het alleen maar van de aardappels en brood moet hebben want melk en luiers en vlees huur zijn nog duurder dan in Nederland heb twee dochters in Marokko ze hebben de Nederlandse nationaliteit maar hun kinderbijslag is pas stop gezet omdat ik teveel bij hun verbleef trouwens ik heb en wia 100% afgekeurd en ga met uwv toestemming naar Marokko maar omdat ik bij me ouders sta ingeschreven krijg ik nu geen kinderkorting&kinderbijslag “heb advocaat i. Geschakeld maak ik kans ?

    • Nee, je zal waarschijnlijk alleen maar onnodige kosten maken. Beste is gewoon eens te praten met het UWV.
     Kinderkorting, kinderbijslag en zorgtoeslag enz enz enz worden stop gezet na emigratie en heeft volgens mij er niet mee te maken dat je bij je ouders woont. Maar voor de zekerheid kan je dit navragen bij het UWV.

     Heel veel succes…

     • M Mesman schreef:

      volgens het UWV krijgt niemand een uitkering als men niet meer in Nederland woont.
      Ik woon in Duitsland, kreeg daar een herseninfarct en kon daarna niets meer en kon ook niets meer verdienen. Voor fin ondersteuning stuurde Duitsland mij naar Nederland, en Nederland zorgt alleen voor mij als ik in Nederland woon, ook al heb ik een Nederlands paspoort en betaalde ik altijd mijn zorgpremies.

     • Dit artikel gaat vooral over het meenemen van een uitkering. Ook dit is bijna onmogelijk want je moet dat speciaal aanvragen en toestemming vragen om met je uitkering te kunnen emigreren. Als je in het buitenland woont hoef je nergens meer op te rekenen, dan ben je al je zekerheden kwijt.

      Heel veel succes…

   • M.az schreef:

    Ik Verblijf een grote deel van het jaar in Marokko omdat ik 100% ben afgekeurd met toestemming natuurlijk van het uwv. Hoor dit verhaal steeds meer. Dat Marokko 40% goedkoper is dan in Nederland ben ik mee eens als je het alleen van het brood moet hebben.., maar zoals melk luiers huur etc. Zijn zelfs duurder dan in Nederland. Ik heb kinderen in Marokko, kleding is duur hier, school moet je zelf betalen en als je kind ziek wordt of zo ben je echt de klos gekke ziekenhuizen prijzen.., maar ja dan krijg je weer te horen kom dan lekker terug naar nl. Dat kan mijn 2 dochters hebben en Nederlandse nationaliteit maar mijn vrouw niet en ik heb en minimale inkomen dus maakt zei geen kans op gezinshereniging. Wie is het met mij eens en wie niet !!!!

    • Ik weet niet waar over je vraagt of iemand het met je eens is want leg je niet uit.
     Dat het allemaal krom is daar ben ik het mee eens. Overal is er wel wat en het wordt je zeker niet makkelijk gemaakt.
     Maar wat betreft het korten van uitkeringen en dergelijke door de Nederlandse regering daar ben ik het ergens wel mee eens. De economie gaat naar de knoppen doordat te veel geld naar het buitenland verdwijnt. Hoewel Nederland betaalt krijgt die er niets voor terug, dat is niet eerlijk in mijn ogen. Het is ook vooral verziekt door al die mensen die er grof misbruik van hebben gemaakt, daar ben jij nu de klos door. Het is jammer, want het systeem in Nederland is niet slecht maar is te zwak waardoor het te veel misbruikt wordt.

     Dit klinkt misschien grof maar ik ken bijvoorbeeld veel Nederland die hier de hele dag dronken waren omdat ze toch lekker geld kregen uit Nederland en er niets voor hoefden te doen. Ze zijn allemaal terug gekeerd omdat hun uitkering werd gekort of stop gezet. En dat is terecht, bedenk maar eens dat het jouw belasting centen zijn die andere misbruiken.

     Je moet dergelijke zaken van verschillende kanten bekijken, dan zal je waarschijnlijk mijn standpunt begrijpen. Ik heb altijd veel belasting betaalt in Nederland omdat ik goed verdiende omdat ik ook veel gestudeerd heb. Toen ik zonder werk kwam te zitten kreeg ik geen cent en in enkele maanden was mijn spaargeld er door heen. Beroepswerkelozen lachte mij uit. Ik zal nooit meer belasting of wat dan ook in Nederland betalen. Als hard werkende en studerende Nederland werd ik in de goot geschopt.

     Mijn reactie is niet persoonlijk maar in het algemeen.

     Heel veel succes…

 • hafssa schreef:

  Bedankt dat jullie snel hebben geantwoord,
  Mijn moeder heeft in nederland nooit gewoond , maar is het mogelijk als ik een aanvraag doe zodat ze hierheen kan komen zodat ik haar verzorg want ik maak me zorgen om haar
  de zorg in ziekenhuis in marokko is erg slecht vooral als je geen geld hebt.

  • Graag gedaan. Dit is een beetje vreemd want volgens mij is het niet mogelijk dat iemand die nooit in Nederland heeft gewoond en dus ook niet gewerkt en belasting betaald heeft in Nederland om een uitkering te ontvangen in het buitenland.
   het is steeds moeilijker om Nederland binnen te komen maar je kan het proberen als zijn dat je moeder je hulp nodig heeft. Deze website gaat daar niet over dus kan je daar verder niet mee helpen maar hier kan je informatie over krijgen in Nederland.
   Succes

  • Dhr EL Medrouica schreef:

   Selam hafssa de rechter heeft bepaalde dat Marokkanen waarvan hun man/vrouw in Nederland heeft gewerkt en de Nederlandse nationaliteit bezitten gewoon recht hebben op 100% nabestaande uitkering.
   deze zal worden overgemaakt inclusief rente die mnr/mevr heeft misgelopen.

   • Kan kloppen maar laat het duidelijk zijn dat het gaat om alleen de nabestaande uitkering en dus geen WAO of andere uitkeringen. Dus geen uitkeringen omdat iemand is afgekeurd, ziek is of om andere redenen niet kan werken.
    Wat mij niet duidelijk is dat iemand uit Tunesië met deze informatie komt.

 • zabida schreef:

  Hallo

  Ik ben een moeder van 31 jaar en heb twee kinderen. Ik heb een arbeidsongeschiktheids uitkering van het UWV. Sinds januari 2014 hebben wij te horen gekregen dat mijn man hier niet mag blijven. Ongeacht het nu veel slechter met mij gaat. Ik lijdt aan ms. Daarom overwegen wij nu om te emigreren naar Suriname. Wie kan mij zeggen of dat mogelijk is en of ik mijn uitkering mee krijg. Hier krijgen wij de kans niet om iets op te bouwen

  • Emigreren nu schreef:

   Vooral de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt speciaal bekeken of je die mee kan nemen of niet. Met name als men niet volledig arbeidsongeschikt is zal de UWV korten omdat men altijd zijn best moet doen om werk te vinden. Zowel in Nederland als in het buitenland.
   Als uw man niet in Nederland kan blijven dan kan hij waarschijnlijk ook niet naar Suriname. Wie naar Suriname emigreert met een uitkering zal waarschijnlijk kort worden volgens de levensstandaard van het land.
   Het VBS helpt wel mensen die terug keren naar hun vaderland maar deze is tijdelijk en zal verder alles korten.

 • Jerry schreef:

  Hallo ik heb een vraag : ik ben 37 jaar ( met Nederlandse nationaliteit ) en ik heb een bijstandsuitkering. Hier in Nederland kan ik geen werk vinden.
  In Suriname kan ik wonen bij familie en mijn familie kan mij ook helpen om daar aan een baan te komen. de reden dat ik hierover nadenk is omdat ik veel problemen hier heb en opnieuw zou willen beginnen en daar krijg ik de kans ervoor zonder dat er nog meer problemen bijkomen ( want dat is hier in Nederland wel zo).
  Mijn vraag is; Als ik naar Suriname zou emigreren zou ik dan nog mijn bijstandsuitkering kunnen krijgen of een gedeelte ervan?

  • Emigreren nu schreef:

   Een bijstandsuitkering is een verlenging van de werkloosheidsuitkering, WW, van het UWV. Deze uitkering is bedoeld om de mensen een beetje ruimte te geven om nieuw werk te vinden. Uiteraard kan je die uitkering niet meenemen maar je kan eens praten bij de sociale dienst om je te helpen. Ga er vanuit dat je “nee” als antwoord krijgt maar misschien kan je hulp krijgen zoals men dat doet bij het VBS voor buitenlanders die willen terugkeren naar hun vaderland.

 • ismail schreef:

  Ik ben 33 jaar en heb ook de Nederlandse nationaliteit, ik heb een wajong uitkering, kan ik deze uitkering meenemen naar Marokko. Mijn geliefde woont in Marokko die werkt daar en is niet mogelijk dat hij naar Nederland kan komen ivm zijn werk.

  • Emigreren nu schreef:

   Wajong-uitkeringen kunnen in speciale gevallen worden meegenomen maar dit dient men te bespreken met de uitkerende instantie. Grote kans dat je uitkering of gekort wordt of dat je de uitkering niet mee kan nemen.

 • Miriam Jansen schreef:

  Belize staat in uw lijstje waar Nederland een verdrag mee heeft. Ik kan dit niet terug vinden op de site van het uwv.
  Is dit dan wel zo?

 • Miriam Jansen schreef:

  De enige landen waar nu volgens de uwv een verdrag mee is afgesloten zijn de volgende: Australië, Bosnië-Herzegovina, Canada, Kaapverdië, Chili, Marokko, Egypte, Montenegro, India, Servië, Israël, Tunesië, Japan, Turkije, Kroatië, Macedonië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Verenigde Staten, Zuid-Korea.
  Hoe kan het dat u meer landen op deze site vermeld?
  vr.gr.
  Miriam

  • Emigreren nu schreef:

   Sinds wanneer sluit het UWV verdragen af met andere landen? U hebt gewoon eindelijk de website gevonden met de juiste informatie. Het UWV sluit geen verdragen af met andere landen, de website is een zooitje en verouderd. Het is het ministerie van buitenlandse zaken dat verdragen afsluit.
   Ik denk dat het UWV blij zou zijn als men zo tijd steekt in het zoeken vaneen baan.
   En maakt u zich geen zorgen want emigreren naar Belize met een uitkering gaat niet lukken, ook al is er een verdrag.

 • orlando schreef:

  Stel ik ben een alleenstaande en heb een remigratie uitkering. Mag ik dan in Suriname gaan samenwonen, een bedrijfje starten of een baan aannemen zonder dat mijn uitkering in gevaar komt.

  • Ten eerste als je gaat samenwonen ben je niet meer alleenstaand. De remigratrie uitkering is volgens mij niet langer dan 3 maanden, puur om je te helpen op te starten in je vaderland en meer niet. Of dacht je soms dat je dan rustig de rest van je leven een uitkering ontvangt? Zelfde als in Nederland raak je elke uitkering kwijt als je een bedrijf begint of werk vind, OF als je gaat samenwonen met een partner met een inkomen die je kan onderhouden.

 • edwin schreef:

  Als ik naar belgie verhuis houdt ik drie maanden recht op mijn nederlandse ww uitkering, dan stopt de uitkering kan ik dan gewoon in belgie een nieuwe ww aanvragen of nemen ze de nederlandse ww over. Heb al bij uwv site gekeken maar kom daar niet verder, misschien heeft hier iemand daar enig zicht op.

  • Voordat je een ww-uitkering krijgt moet je eerst gewerkt hebben dus België zal datzelfde eisen. Op deze manier om te emigreren ben je een extra last voor de staat en met de nieuwe Wet Vrij Verkeer en Verblijf kan men u tegenwoordig zelfs de emigratie tegenhouden. U emigreert om in het buitenland meer kansen te hebben en daarom helpt de regering met 3 maanden uitkering maar niet meer dan dat. Alleen voor andere uitkeringen als WAO kan men vragen of deze wordt overgenomen maar ook dat zal tegenwoordig veel lastiger zijn om te emigreren met een uitkering.

   • edwin schreef:

    Ik heb nu recht op 3 jaar ww, heb genoeg jaren gewerkt en zou ook graag weer aan het werk willen, aangezien ik niet weet hoelang ik zonder werk zit en in belgie wil gaan wonen is mijn vraag neme ze de ww over of kan ik daar gewoon eentje aanvragen.

    • Emigreren nu schreef:

     3 jaar recht op ww uitkering, is dat iets nieuws tegenwoordig? Na twee jaar val je automatisch in de bijstandswet. Je zal maar 3 maanden krijgen, hooguit. Met de nieuwe Wet Vrij Verkeer en Verblijf kan België je uitwijzen omdat je een last bent voor de Belgische staat. Dat zal waarschijnlijker zijn dan dat je de ww uitkering mee kan nemen. Je kan het eens bij de uitkerende instantie navragen, als zij je niet doorverwijzen naar hun verouderde website.

 • Patricia schreef:

  Hallo, mijn moeder heeft een AOW uitkering incl. aanvullend pensioen. Ze wil per jaar 8 maanden in Suriname gaan wonen en 4 maanden hier wonen. Wel ingeschreven blijven in Nederland. Houdt ze dan haar volledige AOW?

  • Emigreren nu schreef:

   Men kan een AOW altijd meenemen want daar heeft zij voor gewerkt, net als het aanvullend pensioen en ze hoeft niet eens ingeschreven te blijven in Nederland. Bespreek dit voor de zekerheid met de uitkerende instantie om na te vragen of ze niet toevallig gekort wordt. Deze wetten veranderen voortdurend dus dat kan je het best voor de zekerheid eens navragen. Laat je niet verwijzen naar een verouderde website of iets dergelijks en ga ook niet direct af op wat men je zegt zonder het goed uit te zoeken. Ze willen mensen nogal eens voor hun gemak verwijzen namelijk.

 • patricia schreef:

  Goedenavond,
  Ik heb een vraag mijn moeder is zover ik weet al tig jaren arbeidsongeschikt7 jaar lang is ze naar turkije verhuisd geweest vanwegen haar pijn. Nu is ze sinds kort door omstandig heden terug naar nederland verhuist. Ze heeft geen huis meer en geen inkomen ze moet van vooraf aan beginnen mijn vraag is nu heeft ze weer kans om de arbeidsongeschiktheid s uitkering weer te krijgen zo ja hoe aub help mij

  • Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt gehad maar nu niet meer dan heb je waarschijnlijk een probleem. Het is ooit gestopt en dan is het moeilijk het weer te krijgen. Als iemand remigreert naar zijn vaderland dan verliest die persoon alle rechten en krijgt die niet terug als men terugkeert naar Nederland.
   In Nederland moet je eerst ingeschreven staan dus een adres hebben voordat men weer bij een instantie kan aankloppen voor een uitkering maar in de meeste gevallen wordt die afgewezen als men al die tijd in het buitenland heeft gewoond..

 • Johanna schreef:

  Goedemiddag,

  Ik ben 80/100 % afgekeurd in de WAO. Ik heb een eenmanszaak in NL om zodoende te trachten weer een nieuw bestaan op te bouwen. Dit is marketingwerk wat ik overal kan doen mits ik wifi heb. Nu overweeg ik om naar Spanje te emigreren, de hectiek hier wordt me soms te veel, de druk te hoog. Ik las dat ik mijn WAO mee kan nemen maar hoe zit t als ik daarnaast tot aan mijn maatmaninkomen freelance?

  Met vriendelijke groet

  • Het is tegenwoordig niet meer zo zeker of je wel wordt toegelaten in Spanje met een AOW uitkering. De vraag is of de AOW uit Nederland door betaald wordt of dat de uitkering wordt overgeheveld naar Spanje. In het laatste geval kan Spanje tegenwoordig door de nieuwe Wet Vrij Verkeer en Verblijf je weigeren en uitwijzen. Je zou of heel snel moten zijn of dit goed uitzoeken maar bedenk dat de instanties hier zelf ook niet goed van op de hoogte zijn en er zijn ook nog geen ervaringen met dit probleem. Zorg in jouw geval ook dat je een kvk nummer en een var-verklaring hebt want anders wordt het lastig om werk te vinden in Nederland vanuit het buitenland. Dit uit persoonlijke ervaringen.

 • Anwar schreef:

  Ik ben afgekeurd wegens chronische ziekte in Nederland voor 91,64%. Dus van 80/100%.
  Ik ontvang een wia uitkering, na dat ik paar keer geprobeerd heb om te werken lukte het me maar niet. Ik zit nu te denken om naar Marokko te gaan,om te proberen of mijn leven beter wordt. Kan ik mijn wia uitkering mee nemen? Wordt het gekort? Wat zijn mijn rechten en plichten?

  • Emigreren nu schreef:

   Je kan je uitkering niet meenemen naar Marokko, die wordt volledig gekort. Als je uit Marokko komt en terug wilt keren naar Marokko dan kan je wel hulp vragen SVB maar met een WIA uitkering os de kans groot dat ook deze wordt afgewezen.

 • Kelly schreef:

  Mijn vriend heeft een ziektewet uitkering en moet binnenkort weer geopereerd worden aan zijn hand waardoor hij voorlopig arbeidsongeschikt blijft. Wij willen graag in Newcastle Upon Tyne gaan wonen zodra ik daar werk heb gevonden. Kan mijn vriend zijn ziektewet uitkering behouden? Wij zijn trouwens 24 en 23 jaar.

 • Kosar schreef:

  Hallo

  Ik ben een moeder van 37 jaar en heb twee kinderen. Ik heb een arbeidsongeschiktheids uitkering van het UWV sinds juli 2004. Mijn man heeft heimwee naar Turkije en aan zijn familie. Mijn kinderen willen ook graag emigreren naar Turkije. Als ik niet gaat emigreren, moeten we gaan scheiden. Ongeacht het nu veel slechter met mij gaat. Daarom overwegen wij nu om te emigreren naar Turkije. Wie kan mij zeggen of dat mogelijk is en of ik mijn uitkering mee krijg.

  • Emigreren nu schreef:

   Als u Turks bent en terug wilt naar Turkije kunt u geen uitkering meenemen. Alleen is het mogelijk om via het svb enige hulp te vragen en dan krijgt u alleen enkele maanden de uitkering door betaald om opnieuw te kunnen beginnen in Turkije. Als Nederland met een uitkering kan Turkije toegang afwijzen tegenwoordig.

   • Marieke Irene schreef:

    Nee hoor, dit antwoord hierboven d.d. 17 februari klopt niet!

    Je kunt WEL onder bepaalde voorwaarden wel degelijk je uitkering meenemen naar Turkije.
    Wel aangepast aan het lagere loon/prijs niveau in Turkije.

    NB:: nu geld deze zogenaamde remigratieregeling nog voor alle 1e EN 2e graads Turkse immigranten hier in NL vanaf 45 jaar.
    Ergens in 2014 zal deze regeling aangescherpt worden, waarna dan alleen nog 1e lijns Turkse immigranten vanaf 55 jaar en ouder er straks nog recht op zullen hebben.

    Zie deze link:
    https://www.svb.nl/int/nl/remigratie/bedragen_inhoudingen/hoeveel/turkije.jsp

    • Emigreren nu schreef:

     Helemaal mee eens dat er bepaalde voorwaarden zijn dat het WEL kan, en hoe zijn die bepaalde voorwaarden? Precies die zijn maar heel klein en dan zeg je zelf dat ze het in 2014 gaan aanscherpen. En hoe zit dat dan? Woorden dan de oudere uitkeringen ineens ook gekort en gestopt.
     Ik ben niet zo dat ik mensen valse hoop geef want ik ken onder hand de klappen van de zweep wel. Neem geen enkel risico. Het doel van het VBS is zo veel mogelijk buitenlanders terug te sturen naar hun vaderland met zo min mogelijk kosten.
     Leuk, neem jij alle verantwoordelijkheid voor wat je schrijft? Als deze mensen straks geen cent meer hebben en geen recht hebben op een uitkering en ook niet meer terug kunnen keren naar Nederland. Ga jij deze mensen dan maandelijks de uitkering aanvullen? Wees voorzichtig met wat je zegt, hetzelfde is gebeurd bij Nederlanders die emigreerde met een uitkering.

     • Roos schreef:

      Deze meneer of mevrouw heeft gelijk je moet echt alles uitzoeken want svb wil alle buitenlanders eerder kwijt dan rijk. dus goed laten uitzoeken.

 • babe forever schreef:

  Hoi wij willen emigreren naar curaçao, mijn echtgenoot is wao ongeschikt sinds 2002, dus nog van de oude wet, (hij is totaal afgekeurd en is niet verplicht meer te werken) hij is ook astmatisch en daar heeft hij er niet zo’n last van, worden zijn medicijnen vergoed ??. ik zijn echtgenote heb een ww uitkering voor 2 jaar , kan ik deze meenemen naar curaçao en mijn 4 maandelijkse sollicitatie verplichting aanhouden, voor daar dus ??? Bestaat het nog dat ze je helpen met een oprotpremie en vergoedingen voor je verhuizing container enzo ??? belastingvrije oprotpremie ??

  • Emigreren nu schreef:

   Als je wilt emigreren naar Curaçao dan kan je alleen gedeeltelijk een WAO uitkering meenemen want deze zal gekort worden maar geen idee welke percentage men kan behouden. Ww raak je direct kwijt, zelfs als je daar gaat solliciteren wat je toch zal moeten doen. Medicijnen worden alleen vergoed als je daar een speciale verzekering voor afsluit. Er is nooit een oprotpremie geweest voor emigranten, alleen voor buitenlanders die willen terugkeren naar hun vaderland. Belastingvrij kan je helemaal vergeten voor je gaat emigreren kom je er achter wat ik precies bedoel.
   Als je denkt dat Nederland zo positief en vrijgevig is waarom zouden mensen dan willen emigreren?

 • jaca schreef:

  Hallo. Ik woon en werk in NL. Wij hebben een huis in NL en in Kroatië. Bij mijn werkgever heb ik 6 maanden vakantiedagen tegoed opgebouwd. Wij willen over 2 jaar, 7 maanden aaneengesloten in Kroatië verblijven en daarna weer terugkeren naar NL. Het is dus eigenlijk een lange vakantie. Na terugkeer ga ik 5 maanden werken om vervolgens weer 7 maanden naar Kroatie te gaan m.b.h. van opgebouwde Levensloop tegoed. Dit denken wij nog 3 maal te kunnen herhalen om vervolgens met pre-pensioen te gaan. Het pre-pensioen is mogelijk bij mijn pensioenfonds. Tot aan het pre-pensioen ben ik dus gewoon in loondienst en hebben wij ons huis in NL. Bij aanvang van het pre-pensioen willen wij ons huis in NL verkocht hebben en emigreren naar Kroatie. Tijdens het pre-pensioen zal de opbouw van de AOW stoppen. Dat zijn wij ons bewust. Zijn er gevolgen voor de rechten zoals hypotheekrente aftrek o.i.d. voor de 4 jaar dat wij minder dan een half jaar in NL verblijven? Alvast bedankt voor uw antwoord.

  • Emigreren nu schreef:

   Er is geen enkel probleem. Je bent pas geëmigreerd als je een jaar op een vast adres in het buitenland woont. Je moet je in ieder geval niet uitschrijven want dat moet eigenlijk helemaal niet doen. Je adres blijft hetzelfde en verder is het dus alsof je gewoon op vakantie gaat maar alle rekeningen blijven dan wel doorlopen.
   Goed idee om zo naar het pensioen toe te werken. Heel veel succes en plezier.

 • jari schreef:

  Hallo, wij zijn een groot gezin met 9 kinderen en willen in de toekomst (+/- 2jr) emigreren naar nieuw zeeland om ons daar voorgoed te vestigen.
  Mijn vraag is ontvang je daar ook kinderbijslag ? Als je verder geen banden meer met NL hebt maar alleen met NZ ?

  • Emigreren nu schreef:

   Nieuw Zeeland heeft een verdrag gesloten met Nederland en dat betekend dat men de kinderbijslag kan meenemen maar dat het gekort zal worden volgens het woonlandbeginsel en in Nieuw Zeeland zal dan niet zo veel gekort worden waarschijnlijk. Vraag dit altijd na voor de zekerheid om te weten wat voor verdrag precies met Nieuw Zeeland is gesloten.
   In Nieuw Zeeland kan men ook een soort van kinderbijslag krijgen maar dat is een vergoeding voor opvang van kinderen en geldt voor kinderen onder de 5 jaar en hooguit voor enkele uren kinderopvang per week. Deze is magertjes maar het verdrag kan zijn dat uw kinderbijslag in Nederland wordt omgezet naar een kinderopvang toeslag. Belangrijk dit zo goed mogelijk uit te zoeken en na te vragen bij de betreffende instanties.
   Succes…

 • mthan schreef:

  hallo, ik ben een moeder van 34 en heb 3 kinderen, ik ben van plan om volgend jaar met de kinderen naar turkije te emigreren.
  sinds 2010 ontvang ik een iva uitkering , ben 100% arbeidsongeschikt verklaard.
  op de site van uwv heb ik gelezen dat je de iva uitkering naar een verdragsland kunt meenemen als je in buitenland wilt wonen.ook navraag bij NMI schijnt dat je de bruto iwia uitkering houdt als ik in turkije ga wonen.

  klopt dit?
  Is er een verschil tussen wonen in turkjje en emigreren?
  blijf ik mijn NL nationaliteit houden?

  • Emigreren nu schreef:

   Ten eerste moet ik helaas zeggen dat de website van het UWV niet up-to-date is dus geloof daar niet in, maar ook het personeel heeft geen idee meer hoe het wel of niet werkt.
   Nederland heeft inderdaad een verdrag met Turkije afgesloten maar Turkije is ook een EU-land dus dit is vreemd eigenlijk maar je kan de WIA uitkering, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dus meenemen maar je zal dus wel gekort gaan worden volgens het woonlandbeginsel en de vraag is hoeveel. Nu is het een probleem want bij wie kan je dit navragen, want niemand weet hoe het precies zit. Ga dus naar de uitkerende instantie om dit uit te zoeken en probeer het bij meerdere na te vragen om zeker te zijn.
   Als je Turks bent dan is het geen emigreren meer maar remigreren want je keert terug naar je vaderland en dan wordt het verhaal weer anders en moet je dit uitzoeken bij het VBS. Zij zeggen dat je een uitkering gedeeltelijk kan meenemen maar dat willen ze volgend jaar weer aanpassen. Dus opgelet hier.
   Aan de andere kant als je wilt emigreren naar Turkije met een uitkering is de kans ook groot dat Turkije je niet toelaat want dat is ook weer veranderd volgens de Wet Vrij Verkeer en Verblijf.

 • arva schreef:

  Mijn man heeft een WAO uitkering. Wie weet hoeveel hij per maand gaat krijgen
  als hij in Suriname gaat wonen?

 • AMIET schreef:

  Ik ben 35 jaar, samenwonend, met 3 kinderen, na 13 jaar arbeid ben ik sinds 2 jaar 100% arbeidsongeschikt verklaard door uwv vanwege chronische ziekte, ik krijg nu wia uitkering, en wil binnen een jaar emigreren naar Marokko,mijn vraag is of ik de wia mee mag nemen, en hoe het met de kinderbijslag en de overige toeslagen zit, ik heb bij diverse instanties nagevraagd (zelfs bij het uwv) maar geen duidelijke informatie en antwoorden op mijn vragen gekregen,hopelijk kan ik hier wat duidelijkheid krijgen.

  • Emigreren nu schreef:

   Ja, je mag je WIA uitkering meenemen maar je zal gekort worden volgens het woonlandbeginsel. Hoeveel dit precies is niet duidelijk en het VBS kan hier antwoord op geven want zij weten hoe deze percentages zijn per land.
   Kinderbijslag kan men niet meenemen en ook het kindgebonden toeslag kan men niet meenemen, alleen de WIA uitkering dus en meer niet.
   Hopelijk maakt dit alles duidelijk. Succes…

 • Alaina schreef:

  Ik ben 10 maanden geleden bevallen van een prachtige kerngezonde dochter. Ik in tegendeel heb veel lichamelijke en geestelijke problemen aan de bevalling overgehouden. Ik ben na mijn zwangerschapsverlof dus ook niet gaan werken omdat ik ziek ben. Ik krijg een uitkering van de UWV voor ziekte als gevolg van bevalling/zwangerschap en ben ook onder behandeling bij de arts. Nu is het zo dat mijn partner graag wil emigreren naar Frankrijk en wil dat we ons daar als gezin gaan vestigen. Nu vraag ik me af of ik mijn uitkering kan behouden omdat ik nog onder behandeling ben bij de arts.

  • Emigreren nu schreef:

   Je schrijft niet welke uitkering je ontvangt maar ik vermoed een WIA uitkering, werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze krijg je als je volledig of gedeelte bent afgekeurd. Deze uitkering kan je normaal meenemen maar ik vermoed dat je geen volledige Nederlandse nationaliteit hebt gezien je naam dus in dat geval kan het weleens heel anders zijn.
   Als je alleen maar een ziektewet ontvangt dan kan je die niet meenemen.
   Je schrijft dat je onder behandeling bent en deze zal je in Nederland door moeten zetten, anders kan je uitkering gestopt worden. Als je in Frankrijk de behandeling voort wilt zetten zal dit niet vergoed worden uit Nederland.
   Afbreken van een behandeling wordt waarschijnlijk gezien als een mogelijk fraude en de kans is dan heel groot dat ze de uitkering stoppen.
   Je zou eens bij het VBS kunnen navragen maar zorg dan dat je eerlijk alle informatie geeft want anders kan men niet zeggen wat de gevolgen zullen zijn voor je uitkering.

 • Atlan schreef:

  Hoi ik ga 1 mei 2014 naar Turkije emigreren met mijn familie ik heb een dubbele nationaliteit wordt mijn wia uitkering 100 % ook aangepast en hoe lang duurt dat voor ze het doen groetjes.

  • Emigreren nu schreef:

   Dubbele nationaliteit? Heb je twee paspoorten misschien? Dit zien mensen als dubbele nationaliteit maar zo kan je dat niet zien. Als je niet in Nederland bent geboren kan je je emigratie met het VBS bespreken en ze zullen je dan helpen in de begin periode en meer niet. Je uitkering loopt dan 3 maanden door en meer niet.
   Als je in Nederland bent geboren dan kan je je uitkering meenemen maar deze zal gekort worden en het VBS kan je dan vertellen hoeveel je gekort wordt of hoeveel je zal overhouden. Kinderbijslag en andere toeslagen kan je niet meenemen!!
   Hoelang het duurt durf ik niet te zeggen maar lijkt mij ook niet echt een belangrijke vraag hier.

 • Kaan schreef:

  Hoi ik wil graag emigreren naar Australie, Ik krijg 4 jaar Wajong uitkering ik ben 75% afgekeurd. Mijn vraag is kan ik mijn Wajong meenemen naar Australie?

 • Debby schreef:

  Onlangs is mijn vriend overleden, wij hadden plannen om te emigreren naar zijn geboorteland Curaçao
  We hebben samen een zoontje van 2 jaar
  Nu hij er niet meer is wil ik toch met mijn zoontje graag daarnaar toe verhuizen om meerdere redenen
  Ik heb zelf een WAO uitkering hier in Nederland
  Ben volledig afgekeurd
  Voor mijn zoontje ontvang ik kinderbijslag
  Behoudt ik dit alles?

  • Emigreren nu schreef:

   Gecondoleerd.
   Als je gaat emigreren naar Curacao dan mag je je WAO uitkering meenemen maar je wordt dan wel gekort volgens het woonlandbeginsel. Helaas hebben wij geen informatie over deze percentages.
   De kinderbijslag krijg je dan niet meer en ook geen andere toeslagen. Lees ook eens het artikel “terugkeren naar Nederland” in de reactie staat iets interessant voor je.
   Denk heel goed na voordat je gaat emigreren want ik ben bang dat je nu alleen de voordelen inziet en niet de nadelen.

 • F. van Kempen schreef:

  Ik ben nu 58 jaar, en heb recent ernstige problemen met mijn hart gehad, grote operatie daarna. Ik had een goede baan, en een particuliere arbeidsongschiktheidsverzekering die mij tot 65 jaar ongeveer 100 000 euro per jaar uitkeert (100% arb. ongeschikt) Wij willen emigreren naar Nieuw-Zeeland. Waar ga ik dan belasting betalen? Dat gaat veel uitmaken. Ik heb altijd in Nederland gewerkt.
  Die 100 000 euro is bruto, de belasting houdt hierop in.

  • Emigreren nu schreef:

   Ten eerste zal vaak de uitkerende instantie belasting afdragen daarna houd je dan bruto over waar dan waarschijnlijk nog inkomstenbelasting over betaald moet worden omdat je een redelijk inkomen hebt. De inkomstenbelasting betaal je altijd in het land waar je woont. Je mag er ook voor kiezen om dit in Nederland te betalen maar met Nieuw Zeeland zal dat verschil niet zo heel groot zijn vermoed ik.
   Je schrijft niet of je een uitkering van de staat krijgt of dat het via een verzekeringsmaatschappij is. Lees heel goed de polis en met name de kleine lettertjes voordat je stappen gaat ondernemen en laat eventueel een jurist of boekhouder eens naar je polis kijken.
   Succes

 • Erwin schreef:

  Ik wil emigreren naar curacao, maar ik werk op dit moment niet en heb een ww uitkering, wat moet ik allemaal doen, want ik wil ook mijn auto meenemen, en of ik een vergoeding krijgt voor de kosten die ik maakt.

  • Emigreren nu schreef:

   Ten eerste kan je je ww uitkering naar geen enkel land meenemen. Alleen als Curaçao je vaderland is zou je kunnen remigreren en dan kan je bij het VBS hulp krijgen, je kan dan je uitkering voor 3 maanden meenemen en met geluk iets extra voor de kosten maar je hoeft daar niet aan te komen met de kosten voor bijvoorbeeld om je auto mee te nemen.
   Is het niet je vaderland dan krijg je geen hulp en hoef je ook helemaal niet aan te kloppen bij het vbs.
   Je auto meenemen is veel te duur, voor hetzelfde geld kan je daar een auto kopen.
   Emigreren naar Curaçao is verder erg makkelijk. Gebruik geen bureaus of bedrijven die zeggen dat ze helpen want dat doen ze niet en geven zelfs valse informatie.

 • peter schreef:

  ik heb een vraag, ik woon op curaçao en werk ook hier, maar ik wil naar Nederland gaan wonen, zou ik ook een ww uitkering kunnen aanvragen tot ik werk daar krijgt?

 • cor schreef:

  Ik heb een vraag over het woonlandbeginsel. Ik ben in 2011 geëmigreerd met een wao uitkering met toestemming van het uwv ik ben 80% 100 afgekeurd
  Nu lees ik in de krant over de Turkse vrouwen die een rechtszaak zijn begonnen waar de rechter uitspraak heeft gedaan dat er op uitkeringen geen woonlandbeginsel mag toegepast mag worden in dit geval ging het over nabestaanden uitkering
  in mijn geval is de landfactor in gesteld dat houd in dat ik 0,7% krijg van mijn uitkering
  zou deze uitspraak ook gelden voor mensen met een wao uitkering ik ben in 2011 geëmigreerd

  • Emigreren nu schreef:

   Het woonlandbeginsel betekend dat men de uitkering aanpast aan de levensstandaard in het land waar men woont. De hoogte van een uitkering wordt bepaald door de levensstandaard in Nederland.
   Nabestaande uitkering is iets heel anders dan de Wet Arbeidsongeschiktheid dus, nee, dit is niet van toepassing op een WAO uitkering. Je zou kunnen proberen om ook een rechtszaak te beginnen.
   Je hebt een regeling met het UWV dus daar kan je nu niets meer aan veranderen, alleen als deze hele wet en regels worden aangepast zal dat ook voor jou van toepassing zijn.

 • Irma schreef:

  Ik ben volledig afgekeurd en heb een IVA uitkering. Het klimaat in Turkije doet me erg goed dat ik overweeg om te emigreren naar Turkije. Word ik gekort op mijn uitkering? Zo ja, waar moet ik rekening mee houden? Ik heb nu in incl toeslag 985 euro.

  • Emigreren nu schreef:

   De IVA uitkering wordt niet vermeld in de lijst met uitkeringen die men kan meenemen en waar het woonlandbeginsel op van toepassing is. Dus dit is nog niet zeker of je die uitkering kan meenemen maar dat zou je eens bij de uitkeringsinstantie kunnen navragen.
   Je zegt niet welke toeslagen je krijgt maar die komen te vervallen waarschijnlijk en van wat overblijft krijg je volgens zeggen 70% als je naar Turkije emigreert. Zo kan je zelf berekenen hoeveel je overhoud als je gaat emigreren naar Turkije. Lees voor je vertrekt ook eens terugkeren naar Nederland.

 • pimpenel schreef:

  ik word in mei 65 en krijg dan mijn pensioen en 2 maanden later mijn AOW. IK wil graag naar Turkije emigreren wat moet ik doen om dit mogelijk te krijgen en krijg ik mijn aow en kleine pensioen gewoon mee erheen naar Turkije natuurlijk wil ik weten wat te doen om visum te regelen er heen .. oh ik heb Nederlands paspoort en krijg volledige aow wie kan mij goed advies geven bv dank

 • Miranda schreef:

  Ik wil graag samen met mijn vriend emigreren naar Duitsland maar ik ben arbeidsongeschikt en kreeg daar een uitkering voor in Nederland, maar ik heb contact gehad met de UWV en mag mijn uitkering niet mee nemen naar Duitsland dus dan hebben we geen in komen meer.
  Heb ik in Duitsland ook recht op een uitkering voor levenslang?

  • Emigreren nu schreef:

   Nee, je hebt in Duitsland geen enkel recht omdat je geen Duitser bent. Volgens mij is Nederland ook maar 1 van de weinige landen die echt een zorgstelsel gekend hebben. Dat is er ook niet meer natuurlijk.
   Er is nog een ander probleem waarschijnlijk. Als je namelijk naar Duitsland wilt emigreren en je hebt geen werk, inkomen of iets degelijks om jezelf te kunnen onderhouden dan kunnen ze je zelf toegang tot het land ontzeggen omdat je een last ben voor de staat, dit is een nieuwe regeling op de Wet Vrij Verkeer en Verblijf. Het wordt steeds moeilijker om te emigreren.

 • Sophia schreef:

  Beste,

  Ik zit sinds december 2013 in de ziektewetuikering en heb al maanden medische hulp. Ik lijdt aan zware depressie zware psychologische klachten. Sinds mijn ouders zijn geemigreerd eind december is alles nog slechter geworden. Ik woon alleen in nederland en ik heb geen enkele familie of vrienden waar ik contact mee heb. Dit helpt niet in mijn situatie om beter te worden. Als advies van mijn psycholoog ga ik regelmatig naar duitsland omdat ik daar wel kennis en familie heb.

  Om beter te worden heb ik besloten om mijn leven in duitsland te beginnen. Ik wil daar gaan wonen en een nieuwe toekomst opbouwen. Nederland laat me denken aan ongelukkige tijden en dat maakt mijn psychologie en depressie slechter.
  Kan ik mijn ziektewetuikering meenemen naar duitsland? Ik ben 26 jaar. Ik ben ook in staat om maandelijks naar nl te komen voor afspraken bij de thermapeut psycholoog.

  Ik begreep dat ik mijn ziektewetuitkering wel kon meenemen volgens de website..
  Alvast bedankt

  Sophie

  • Emigreren nu schreef:

   Het spijt mij heel erg maar tijdelijke uitkeringen als WW en ziektewet uitkeringen kan men niet meenemen omdat men er vanuit gaat dat je binnenkort weer kan werken en als je dan dus gaat emigreren kan je dus wel werken en dan stoppen ze je uitkering.
   Je kan vragen of zij tijdelijk de uitkering door laten lopen maar daarna raak je al je rechten op een uitkering kwijt.

 • Lenie schreef:

  Hallo.
  Wij emigreren 14 juli naar spanje, mijn man houd gewoon zijn baan in nederland, ik heb sinds 2000 een 100% wao uitkering, behoud ik die in spanje ook, het is wel zo, ik krijg gedeeltelijk van nederland en een klein bedrag van duitsland, wao. Blijf ik dat alle 2 houden als ik in spanje woon, en hebben wij nog recht op kindergeld?
  Kan ik gewoon in nederland bij mijn dokters in behandeling blijven?
  En hoe word de wao berekend als ik in spanje woon?

  • Emigreren nu schreef:

   Leuk he? Een website die bijna al je antwoord beantwoord en niet zo doet als anderen?
   Over de WAO uit Duitsland kan ik niets zeggen omdat ik mij niet bezig houd met Duiters die willen emigreren. Maar als je nu in Nederland bent en ook daar de uitkering uit Duitsland ontvangt dan zal je die ook in Spanje krijgen. Dit komt omdat Spanje een onderdeel is van de EU. En daarom kan je je WAO volledig meenemen naar Spanje.
   Als je uitkering te maken heeft met tijdelijke keuringen of iets dergelijks let dan wel op want ze komen echt controleren.
   Het is niet helemaal zeker of je de kinderbijslag kan meenemen maar volgens wat ze zeggen moet dat wel kunnen. Alleen kinderopvangtoeslag krijg je bijvoorbeeld weer niet in Spanje. Je kan de kinderbijslag meenemen omdat je een uitkering uit Nederland ontvangt maar omdat je een gedeeltelijke uitkering ontvangt kan het weer zijn dat je het niet krijgt.
   Je kan gewoon in Nederland onder behandeling blijven maar in Spanje kan je ook gerust onder controle of behandeling.
   De WAO wordt berekend in Euro’s, had je iets anders verwacht?

 • Lenie schreef:

  Goedendag,
  Bedankt voor u antwoorden,
  Ik had niks anders verwacht dan euro,
  Wat ik hoorde en ook hier mee bedoelde was, dat je de bruto uitkering van de WAO in Spanje netto krijgt uit gekeerd, is dat ook zo?
  Is het ook zo dat je vrijstelling krijgt van belasting als je 100% bent afgekeurd.
  Mvg

  • Emigreren nu schreef:

   Dat zou een vraag zijn voor maar is een goeie vraag.
   Logisch is dat wat je bruto krijgt je niet netto krijgt want het idee is dat je niet in Nederland woont en daar dus ook geen belasting en sociale premie meer betaalt maar dat je die betaald in het land waar je gaat wonen. Dus ja, wat je ontvangt is bruto maar je moet wel je zaken in je woonland betalen.
   En nu de bonus. Nu denkt iedereen natuurlijk. Lekker, ik betaal gewoon geen belasting in het buitenland. Dacht iemand dat de regering daar niet tussen gaat zitten? Dit jaar, 2014, zal er een nieuwe regeling komen dat iedereen die voor minimaal 90% zijn inkomen uit Nederland ontvangt automatisch in Nederland belasting moet betalen. En dat gaan ze steeds strenger controleren.
   Oohh en als je aan kan tonen dat je belasting betaalt in je woonland, om aan te tonen dat je meer dan 10% in het buitenland verdient kan je vrijstelling krijgen. Jip, van je uitkering want je zal dan gekort worden
   Leuker kunnen ze het niet maken want dat willen ze helemaal niet.
   Sorry voor de teleurstelling maar wees op je hoeden met deze regering die alleen maar valkuilen proberen te verzinnen.

   • Dutchlatino schreef:

    In Spanje betaalt iemand die meer dan 65% arbeidsongeschikt is geen inkomstenbelasting en hoeft geen belastingaangifte te doen.

    • Ik neem aan dat dat geldt voor Spanjaarden maar iemand die in Nederland arbeidsongeschikt is en een uitkering uit Nederland krijgt, geldt dan hetzelfde?
     Beetje vreemd eigenlijk want Nederland wil je juist proberen om ook de mensen die uit Nederland een uitkering krijgen maar in het buitenland wonen om hen toch belastingplichtig te stellen in Nederland. Dit zou de nieuwe regeling worden volgens het 90% van je inkomsten.

     Er zijn zelfs al belastingverdragen met landen om Nederlanders in Nederland toch hun belasting te laten betalen over hun uitkering als ze die nog hebben.

     Ik ben mij bewust dat dit een rare regeling is geloof nog steeds niet dat ze dit gaan doen maar gezien de wijzigingen afgelopen jaren en met de plannen voor dit jaar 2015 zou ik toch niet rustig slapen als ik een uitkering zou hebben. De regering heeft grote plannen voor dit jaar om nieuwe plannen en valkuilen te maken voor heel veel mensen.

     Ik denk persoonlijk dat we weer terug moeten naar “werken” en als je te lui bent dan moet je familie maar voor je opdraaien. Dit gebeurt in heel veel landen dus is niets nieuws onder zon.

     Bedankt voor je bijdrage maar jammer dat het een losse flodder is. Ik zou die wet wel eens willen onderzoeken want het lijkt mij heel erg sterk zoals jij dit omschrijft.

     Ik wens je heel veel succes.

 • Albert schreef:

  Hallo heb een vraag .Mijn man is 80/100 afgekeurd .En heeft al 6 jaar een wia uitkering.We gaan emigreren naar Amerika .Ik heb daar een baan aangeboden gekregen .Kan mij man de wia uitkering meenemen En toeslagen .Geld dat ook voor de kinderbijslag ?.

  • Emigreren nu schreef:

   Zoals je boven kan lezen kan hij de uitkering meenemen maar de kinderbijslag niet. Wat is er nou zo moeilijk aan lezen of past het gewoon niet in jullie straat. Vraagt het eens na bij het UWV of welke instantie dan, die worden er voor betaalt om alles maar te blijven herhalen omdat mensen te lui zijn om te lezen.
   Het kan zijn dat ze de uitkering stop zetten omdat hij geen kostwinner is maar dit zal je met het UWV en de betreffende instantie moeten bespreken.

 • elise in wonderland schreef:

  ik kreeg een aanbod om in Spanje te komen wonen om te gaan helpen in een asiel.ik zou er definitief kunnen wonen.Ik heb al zo lang als ik me herinneren kan een wajong en lees alom dat alle uitkeringen bijna mee genomen kunnen worden behalve de wajong.Ik ben 50 en mijn toekomst hier wordt met het jaar somberder…soms ben ik hier liever dood.Heb toevallig Spaans DNA haha (onbekende vader vandaar mijn vreemde liefde voor Spanje) en het lijkt mij geweldig om de rest van mijn leven in het land van mijn roots te wonen.Wat zou een reden kunnen zijn dat het UWV mij wel laat vertrekken met mijn wajong? Wat zijn de eisen of voorwaarden dat je de wajong wel mee mag nemen?

  • Emigreren nu schreef:

   De voorwaarde dat men een uitkering altijd mee mag nemen naar elk willekeurig land is wanneer men werkt in het algemeen belang. Dat jij in een asiel wilt werken klinkt als zoiets maar zo zien zij dat niet helaas. Onder het werken voor het algemeen belang verstaat men het werken voor de Nederlandse overheid, voor een door de Nederlandse regering aangewezen ontwikkelingsorganisatie of voor een volkenrechtelijke organisatie. Dit is dus niet makkelijk maar het ministerie van buitenlandse zaken kan je een complete lijst geven met dergelijke organisaties. En als je gaat uitzoeken voor welke organisatie je dan zou moeten werken is schrikbarend maar doe eens een poging.

   Eerlijk gezegd zou ik het anders aanpakken. Ga gewoon eens met de uitkerende instantie praten. Als de eerste zegt dat het niet kan vraag het dan de volgende. De meeste instanties weten namelijk zelf niet goed hoe de wetten en regels in elkaar steken. Zeg ze duidelijk dat er speciale uitzonderingen zijn wanneer iemand een Wajong uitkering kan meenemen en dat jij wilt kijken of jij bij die mogelijkheden past. Niet geschoten is altijd mis.

   Heel veel succes

 • Miranda schreef:

  Geachte Emigreren nu

  Ik ben in 2008 geëmigreerd naar Turkije. Ik heb mijn WAO (80 -100%) mee mogen nemen. Nu is het dus zo dat er in bepaalde omstandigheden je ook toeslag op je WAO mag meenemen. Weet U misschien wat deze omstandigheden zijn? Ik krijg mijn volledige WAO en Word naar zeggen van het UWV niet gekort op mijn uitkering in zake woonland beginsel. Omdat de WAO anders is dan een WIA.(dat is mij verteld door het UWV) Ze zijn nu voor mij aan het uitzoeken of ik onder deze bepaling valt qua toeslag. Maar wat zijn deze? Ik kan dit werkelijk nergens terug vinden.

  En sorry maar wat is het vbs? İk zie dat U deze meerdere keren benoemd in Uw antwoorden.
  Mvg Miranda

  • Emigreren nu schreef:

   Je hebt geluk gehad dat je niet bent gekort, dat lijkt steeds moeilijker te worden namelijk. Ik denk dat je daar al heel blij mee moet zijn.
   In principe wil Nederland alle toeslagen afschaffen voor mensen die in het buitenland wonen maar als jij in Nederland belasting betaald dan heb je natuurlijk meer rechten en in dat geval zou je dan wel toeslagen kunnen ontvangen. Wat slimmer is zal je moet berekenen want belasting betalen in Nederland is ook niet goedkoop, dus je zal veel toeslagen moeten krijgen om dat dus goed te maken.

   Wees heel erg voorzichtig met wat het UWV zegt, de meeste ambtenaren die daar werken hebben er blijkbaar ook maar weinig verstand van en zelfs de website schijnt erg achter te lopen.

   Sorry, het moet niet VBS zijn maar SVB. SVB staat voor Sociale Verzekeringsbank. Hier worden voornamelijk de korting of niet korting bepaald voor uitkeringen want zoals je weet zijn uitkeringen een soort van verzekeringen waar je normaal premies voor betaald. Vooral buitenlanders die besluiten weer terug te keren naar hun vaderland krijgen hiermee te maken maar helaas niet echt op de meest vriendelijke manier.
   Ik hoop dat iets hebt aan deze informatie.
   Heel veel succes.

   • Miranda schreef:

    U heeft absoluut gelijk dat alles erg snel aan het veranderen is. En dat vele mensen de dupe zijn van alle veranderingen en veranderingen die nog gaan komen. In mijn situatie laat ik wel alles vastleggen op papier. Inderdaad woorden zijn maar woorden.
    maar ik vroeg mij af of u misschien op de hoogte was welke uitzonderingen er gemaakt worden inzake toeslag? Ik kan dit ook niet in gerechtelijke uitspraken terug vinden en of ergens anders. Als deze er zijn zullen ze toch ergens moeten zijn opgesteld?

    • Emigreren nu schreef:

     In principe kan me geen toeslagen meenemen naar het buitenland tenzij men belasting betaald in Nederland. Dit is de enige reden die bekend is.
     Uitzonderingen zijn uitzonderingen en daarom zijn die ook nergens terug te vinden want in principe wil Nederland alle toeslagen tegenhouden. Zoals Nederland in Nederland aan het korten is dan heb je geen glazen bol nodig om te voorspellen wat de uitspraak zal zijn of je een toeslag kan meenemen. Ik denk dat je blij moet zijn dat je je uitkering hebt mee kunnen nemen want daar hebben de meeste al problemen mee.

     Je kan bij instanties als UWV en VBS navragen maar die weten nog minder dan ik en misschien moet je gewoon geluk hebben dat iemand uit onwetendheid je toestemming geeft. Persoonlijk kan ik er geen voorstellen en ik ken ze ook niet van andere mensen.

     Heel veel succes…

 • Elly Carty schreef:

  Hallo,
  Ik ben van plan om te verhuizen naar België. Ik ben van plan om 2 van mijn kinderen (zoon van 24 en zoontje van 4) mee te nemen. Ik zal blijven werken in Nederland, dus dat is dan wel geregeld. De vraag betreft mijn zoon van 24. Hij is autistisch met een laag IQ en zal dus nooit een reguliere baan kunnen hebben. Hij heeft een Wajong uitkering. Als hij deze kan meenemen is er dan ook niets aan de hand, maat wat gebeurt er als dit niet het geval is. Ik las nl dat België geen Wajong uitkering kent. Hoe moet hij dan als ik er niet meer ben in zijn levensonderhoud voorzien? Ik begrijp ook dat je niet voor een uitkering verhuisd, maar in dit geval betreft het een persoon die nooit ergens zal kunnen werken zonder 100% intensieve begeleiding. Heeft u hier ervaring mee? Ben benieuwd naar uw antwoord.
  alvast bedankt voor de genomen moeite.
  met vriendelijke groet,

  Elly

  • Emigreren nu schreef:

   In speciale gevallen kan je een wajong uitkering meenemen en vermoedelijk is dit een mogelijkheid. Ze kunnen je zoon ook moeilijk verplichten om te gaan werken of om welk willekeurig werk aan te nemen. In die gevallen is het veel gemakkelijker om een wajong uitkering mee te nemen.
   Als je in België gaat wonen en in Nederland werkt zal je waarschijnlijk in Nederland belasting blijven betalen en in dat geval blijf je ook je rechten betalen. Dit is erg belangrijk.
   Als je in België belasting wilt betalen dan zal dat een probleem kunnen worden in de toekomst omdat ze met een nieuwe wet bezig zijn dat er voor zorgt dat als je in het buitenland woont en meer dan 90% van je inkomen in Nederland verdient dan val je automatisch onder de Nederlandse Belastingplicht. Als je hier voor wilt verhuizen naar België dan heb je nu een goeie reden om het niet te doen.
   Neem contact op met de uitkerende instantie van je zoon en leg daar je situatie voor want in deze gevallen heb je een grote kans dat je zoon de uitkering mag meenemen. Vertel erbij dat jij zelf in Nederland blijft werken en belasting betalen.
   Heel veel succes

 • Elly Carty schreef:

  Aanvulling op mijn verhaal: Het gaat mij specifiek om het feit dat mocht er onverhoopt iets met mij gebeuren, welke rechten heeft hij dan? moet hij bv weer terug naar Nederland of kent België wel een soort uitkering dat hem dan zal beschermen?

  vriendelijke groet,
  Elly

  • Emigreren nu schreef:

   Logisch dat je daaraan denkt en daarom moet je ook zorgen dat hij de uitkering kan meenemen. In dat geval, als er iets met jou gebeurd dan blijft hij gewoon de uitkering ontvangen. En hopelijk zal je andere zoon hem dan kunnen bijstaan.
   Praat eens met de uitkerend instantie om te kijken wat er mogelijk is met de wajong uitkering.

 • Anton schreef:

  Ik heb me al danig laten voor lichten,dat wel.Ik woon in Nederland niet ver van de Belgische grens.Nu ga ik door een breuk in de relatie(niet getrouwd)op korte termijn ergens anders wonen.Mijn keuze is gevallen op Belgie.Ook niet ver van de Nederlandse grens.Ik ben voor 80-100% afgekeurd.Ik heb dus een WAO-uitkering en omdat ik jaren terug in het beruchte WAO-gat viel werd dat enigzins aangevuld door het BPF fonds.Kan ik deze beide uitkeringen meenemen naar Belgie?

  Bij voor baat dank.

  • Emigreren nu schreef:

   In principe kan je je WAO uitkering omdat je binnen de EU blijft wonen maar de aanvulling zal blijkbaar gezien worden als een toeslag en die kan je in het algemeen niet meenemen.
   Voor het WAO is er geen probleem maar je zal eens met het BPF fonds moeten praten om te kijken wat de mogelijkheden zijn met de aanvulling. Hiervan zijn bij mij geen data bekent en heb een heel diep vermoeden dat je die waarschijnlijk niet mee kan nemen maar dat zal je ook niet verbazen als je ziet hoe ze op alles korten en alles maar afschaffen.
   Misschien toch beter om net in Nederland te wonen, dicht bij de grens, dan hoef je je verder nergens zorgen om te maken en hoef je ook geen slapende honden waker te maken.
   Het BPF fonds kan je verdere informatie geven maar vraag het voor de zekerheid twee keer want de instanties weten steeds minder. Daar wordt blijkbaar gekort op intelligentie, klantenservice en informatie

   Heel veel succes

   • Anton schreef:

    Thanks voor de info.Ik heb inmiddels bij het BPF wel informatie ingewonnen en ik kan die uitkering gewoon meenemen is mij verzekerd.De toeslagen die niet mee kunnen zijn over het algemeen toeslagen die het UWV toekent op de al toegekende uitkeringen van het UWV zelf.

 • silvia schreef:

  Ik heb even een vraag. Ik wil weer terugkeren naar Nederland na 7 jr in Spanje te hebben gewoond. Heb ik recht op toeslagen? Ik heb een dochter van 3 en ben een alleenstaande moeder.

  • Emigreren nu schreef:

   Als je terug keert naar Nederland kan je inderdaad weer proberen om toeslagen te krijgen maar of dat tegenwoordig makkelijk gaat is een andere vraag. Ze proberen steeds meer te korten maar in principe zou je daar recht op hebben.

 • vraagje hokje schreef:

  Beste Emigreren,

  Graag zou ik u willen vragen of u mij antwoord kunt geven op het volgende:

  Heb een uitkering Wajong al sinds 1967 en ben voor 100 % afgekeurd sinds jaar en dag, Overdenk om te gaan emigreren naar Curaçao. Ik ben alleenstaand ouder van twee kleine kinderen. Er is voor mij géén enkele kans op werk juist vanwege mijn gezondheid. Maar in Curaçao gaat het wel beter met mijn gezondheid. Kan ik mijn uitkering behouden plus toeslagen?

  Alvast bedankt voor de gedane moeite.

  mvgr Vraag Hokje

  • Emigreren nu schreef:

   Ten eerste kan je een uitkering meenemen naar Curaçao en een Wajong-uitkering dus ook. Wat je niet mee kan nemen zijn de toeslagen zoals kinderbijslag en dergelijken.
   Bedenk dat je uitkering berekent zal worden volgens het woonlandbeginsel en dat je je toeslagen dus kwijt raakt. Je gaat er dan dus wel op achteruit.
   Je kan dit het beste met de uitkerende instantie bespreken want voor met de Wajong uitkering kan dit soms problemen opleveren. Zorg dus dat je echt zekerheid krijgt en niet alleen wat je wilt horen want het is niet leuk als je emigreert en erachter komt dat ze je uitkering stopzetten. De mensen van de uitkerende instantie weten vaak ook niet hoe het precies in elkaar steekt.
   Heel veel succes

 • zeyno schreef:

  Beste, ik ben pas 100 procent afgekeurd voor 9 maanden, ik wil zo graag naar belgie vertrekken omdat ik daar familie hebt, hier wordt ik alllen maar depri. kan ik proberen naar belgie te verhuizen, krijg ik problemen met mijn uitkering.
  ik wordt juli ontslagen van mijn werk arbeidsdeskundige heeft besloten dat ik ongeveer 9 maanden beter kan worden en tot die tijd volledig arbeidsongeschikt.

  ik zoek een uitweg voor mij.

  • Emigreren nu schreef:

   Als ik het zo lees ben je niet arbeidsongeschikt maar zit je in de ziekte wet. Krijg je een ziektewet uitkering of een WAO uitkering? Dit is een groot verschil want een WAO uitkering kan je naar België meenemen maar een ziektewet uitkering niet.
   Je kan altijd vragen of je tijdelijk je ziektewet uitkering kan meenemen maar je moet dan regelmatig op controle komen en het is mogelijk dat men de uitkering niet langer dan 3 maand laat meenemen. Daarna ben je dan al je rechten kwijt en zal je in België werk moeten gaan zoeken.
   Misschien beter om in die tijd te kijken of er mogelijkheden voor je zijn om in België na die 9 maanden een baan te kunnen vinden en als je werkt hebt dan pas te emigreren naar België.
   Heel veel succes

 • unzule schreef:

  Mijn vraag is, ik heb een Wajong uitkering en mijn man en mijn kinderen willen emigreren naar Turkije. Als zij gaan emigreren naar Turkije moet ik ook mee want ik ben afhankelijk van mijn kinderen. Mijn kinderen helpen mij met huishouden want ik kan veel dingen niet doen. Kan ik mijn Wajong uitkering meenemen?

  • Emigreren nu schreef:

   Als ik het goed begrijp zijn jullie Turks en willen jullie dus remigreren en niet emigreren, hier zit een groot verschil in namelijk. De Nederlandse regering wil dat als buitenlanders terug keren naar hun vaderland dat zij hun Nederlandse paspoort afstaan. Als je je Nederlandse paspoort afstaat heb je geen enkel recht meer in Nederland en zal terugkeren naar Nederland ook moeilijk worden.
   Normaal is het mogelijk om onder bepaalde omstandigheden de Wajong uitkering mee te nemen maar dat dient u te bespreken met de uitkerende instantie want die bepaald of uw situatie in aanmerking komt voor deze regeling.
   Maar als u zich laat uitschrijven in Nederland zal die uitkering gestopt worden dus eigenlijk is de kans klein dat u de Wajong uitkering kan meenemen.
   Veel buitenlanders die emigreren willen na een tijdje ook weer terugkeren naar Nederland dus als jullie toch willen emigreren en het risico willen nemen dan kunnen jullie het best gaan zonder zich uit te schrijven in Nederland maar na dat men een jaar op een vast adres in het buitenland woont is men automatisch geëmigreerd en is de kans groot dat de uitkering alsnog stop wordt gezet.

   In uw geval is het dus beter om in Nederland te blijven en kan ik het helaas ook niet positiever maken.

   PS: Stuur geen mailtjes, mailtjes worden niet beantwoord maar als SPAM gemarkeerd..!!

 • vrager schreef:

  Ik zou naar Tunesië willen gaan; heb 60 % AOW uit Nederland rest uit België. Was deze morgen bij svb (aow )
  Deze wist zelfs niet dat er belasting verdrag met Tunesië was, ik wilde eindelijk is weten wat ik betaald kreeg.
  deze man wist mij te vertellen dat ik nu belasting in Tunesië zou moeten gaan betalen, naar een svb kantoor gaan met zulke vragen nou nou ! na vele telefoon verkeer ook belasting is het erg dat er nou niet een is die van wanten weet en de wetten elke keer weer anders zijn, en dat je elke keer weer een ander verhaal te horen kreeg, om gek van te worden, maar naar vele dagen zoekwerk ook met die kantoren weet ik nog immer niet wat mijn inkomen zou zijn.

  • Emigreren nu schreef:

   Bekend probleem, dan moet je nog maar blij zijn dat ze je niet zomaar iets wijs hebben gemaakt.
   Waarom niemand weet of begrijp hoe het in elkaar steekt is onduidelijk maar je zou moeten vragen wat het percentage is dat je overhoud als je gaat emigreren naar Tunesië. Tunesië heeft een verdrag gesloten dus je mag in ieder geval je AOW meenemen.
   In het algemeen kan je ongeveer 30% van je uitkering aftrekken om te bepalen hoeveel je ongeveer zal overhouden. Helaas ken ik ook al die kortingen niet omdat blijkbaar niemand dat weet maar meest wat ik gehoord heb is dat men 70% van de uitkering overhoud. Het zijn percentage die ze gebruiken die gebaseerd zijn op de levensstandaard van het land waar je wilt gaan wonen.
   Vreemd genoeg als je gaat emigreren dan weten ze ineens wel hoeveel ze moeten inhouden op je uitkering maar hopelijk is er hier iemand die persoonlijke ervaring heeft en dit kan delen met anderen.

   Als je ingeschreven blijft staan in België kan je je hele uitkering meenemen. Is niet legaal maar is wel mogelijk.
   De mensen die niet emigreren zijn de laatste die zullen inzien hoe slecht het gaat in Nederland en hoe hard alle instantie achteruit zijn gegaan.

   • Vrager schreef:

    Bedankt voor snelle respons, maar als ze nog eens 30 % afpakken van mijn AOW kan ik wel inpakken, dan kom ik er niet meer , dan is het armoe troef maar als ik in Nederland blijf is het ook zo, ik heb me mijn hele leven kapot gewerkt zo zwaar ziek geweest dat haast dood was heb 10 jaar moeten knokken om weer wat mens te worden dat was in België, zodoende heb ik van
    België ook niet veel ze tellen daar de laatste werkjaren maar als je niet kan werken verdien je ook niet veel, Dus was het pensioen ook niet veel ook geen vakantie geld was zelfstandige dus tel uit je winst.
    Als ik mijn AOW had kunnen behouden had ik het in Tunesië nog goed kunnen hebben. ik hoop dat er nog respons komt van mensen die al in Tunesië wonen. ik weet nu helemaal niet wat ik moet doen maar vriendelijk bedankt.

    • Emigreren nu schreef:

     Het hele verhaal komt neer op dat Nederland zegt dat ze niet meer uitkering betalen dan voldoende is om rond te komen en dus zonder luxe of wat dan ook en daarom worden uitkeringen gekort als mensen gaan wonen in een goedkoper land. Ze hebben dus een potje gevonden waar ze heel veel geld besparen.

     Helaas is het niet anders en is er weinig tot niets aan te doen.
     Persoonlijk gezien is het vaak beter met minder te doen dan te blijven wonen in Nederland en je te erger aan alles. De armoede is voor mij een verrijking geweest. Geluk zit hem in de kleine dingetjes, bedenk bijvoorbeeld voor zieken die zich in een warm land veel beter voelen en een menselijker leven hebben.

     Heel veel succes

     • Vrager schreef:

      Mijnheer, ik kom er nog even op terug.
      ik heb mail bekomen van mensen die nu twee jaar in Tunesië wonen. en
      die schreven, dat ze het gehele bedrag aan A.O.W kregen zonder inhouding
      gelijk als in Nederland. Maar, die persoon was twee dagen in het
      ziekenhuis, dat koste 800 dinar / 400 euro, hier hebben ze maar 133
      dinar van terugbetaald gekregen ondanks ziekte verzekering V.G.Z.
      hopende dat u weer andere mensen kan helpen met wat ik u geschreven heb.
      Vriendelijke groet,

     • Emigreren nu schreef:

      Bedankt voor deze informatie maar ik wil dit toch nog eventjes aanvullen. Ik weet niet wanneer men met Tunesië een verdrag heeft gesloten maar ik ken bijvoorbeeld het verhaal uit Brazilië mensen die emigreerde voordat de wet BEU van kracht was, deze mensen mochten hun uitkering behouden. De mensen die later vertrokken werden wel gekort op hun AOW uitkering maar een WAO kan men bijvoorbeeld weer niet meenemen.
      De kans is dus groot dat ze emigreerde voordat de wet BEU van kracht ging en Nederland een verdrag sloot met Tunesië maar vermoedelijk was het verdrag er al voordat de wet BEU kwam.

      Je moet heel goed opletten met je zorgverzekering omdat je nooit alles betaald krijgt in het buitenland. Lees dus goed de polis en wees heel duidelijk met het land waar je gaat wonen.

      Zorg altijd dat je van meerdere mensen informatie krijg en vergelijk deze, in dit geval zou je nog eens moeten kijken of iemand die het afgelopen jaar of dit jaar is geëmigreerd naar Tunesië en zijn uitkering heeft kunnen meenemen. En dan vragen hoeveel men zal inhouden.
      Volgens de regels van de wet beu zou je geen volledige uitkering mogen meenemen maar als de levensstandaard net zo hoog of hoger is als in Nederland dan is het mogelijk dat de uitkering niet gekort zal worden.

      Waarschijnlijk verziek ik nu je droom een beetje maar liever eerlijk dan dat ik je zeg dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Dit soort zaken kan je niet serieus genoeg nemen.

      Heel veel succes en hopelijk hebben anderen hier ook iets aan.

 • Astrid schreef:

  Een vriendin is uitgeschreven in Nederland en wonende in Turkije.
  Nu wil ze in Nederland haar echtscheiding regelen van haar Nederlandse man scheiden.
  Heeft zij recht op een advocaat van onvermogen?

  • Emigreren nu schreef:

   Als je bent uitgeschreven ben je in principe al je rechten kwijt. Klinkt heel grof maar helaas is dat de harde waarheid.
   Je zou het recht moeten hebben op een advocaat als je die niet kan betalen om je echtscheiding te regelen maar ik kan daar geen zekerheid over geven. Je zou het gewoon moeten proberen om te kijken of je er recht op hebt. Je verliest er niets mee.

   Heel veel succes

 • thaschjs schreef:

  Ik heb een vraag over emigreren naar Noorwegen. Ik heb een WIA Wajong uitkering en wil emigreren naar Noorwegen. Hoe zit het met mijn WIA Wajong uitkering?

  • Emigreren nu schreef:

   Ten eerste zal je voor je Wajong uitkering altijd contact op moeten nemen met de uitkerende instantie om het meenemen van een Wajong uitkering vooral per situatie verschillend kan zijn. Zij moeten ook toestemming geven of je je uitkering kan meenemen of niet.

   En schrijf je nooit direct uit als je gaat emigreren. Wacht daar een jaar mee zodat je op zijn minst een jaartje kan proberen want de meeste mensen keren weer terug naar Nederland en dat is niet zo makkelijk als het lijkt als je bent uitgeschreven in Nederland.

 • mvr.maurien schreef:

  geachte heer/mevrouw,

  Ik zou graag willen weten, een persoon die chronische ziek is
  en niet meer werken en is bijna 63 jaar oud en ontvangt een wwb uitkering.
  Zij wil emigreren naar een warme land zoals naar India. Geld deze regeling ook voor deze persoon?

  • Emigreren nu schreef:

   Waarom zou deze regeling voor deze persoon niet gelden? Ik ken iemand die is 61jaar oud en kreeg te horen dat hij nog maar 2jaar, hooguit, te leven heeft. Er is geen enkele mogelijkheid dat deze persoon terugkeert naar huis en leven in zuid Amerika.

   Ik ben niet bekend met de wwb uitkering en ik denk dat deze uitkering helemaal niet in aanmerking komt dat men deze kan meenemen. Klinkt als WW en is dus werkgebonden en kan dus op geen enkele mogelijke manier worden meegenomen naar het buitenland.
   Als iemand 63jaar oud is en wil emigreren dan kan men beter nog die twee jaartjes wachten tot men een AOW ontvangt want deze kan men wel meenemen.
   Dus met een beetje geduld denk ik dat men een eind kan komen maar zo onzeker als het klinkt om naar India te gaan is het waarschijnlijk beter hier eerst goed over na te denken. Meeste mensen keren binnen twee jaar terug naar Nederland omdat ze geen enkel band hebben met het land waar ze gaan wonen. Als je geen band hebt met het land zal de emigratie geen succes worden.

   Heel veel succes en neem de tijd er goed over na te denken.

 • Daan schreef:

  Hallo,
  Ik heb een vriend in Amerika die graag met mij wil trouwen..
  Zelf heb ik een wajong uitkering en ik wil graag weten of ik die mag behouden of vervalt?
  Ik las hier op de site dat er een verdrag is met Amerika 🙂

  • Emigreren nu schreef:

   Dat Nederland een verdrag heeft met Amerika (VS) wil niet zeggen dat je een Wajong uitkering mag meenemen. De Wajong uitkering valt buiten deze regeling.
   Als je goed had gelezen, had je dit gelezen:
   “Wajong-uitkeringen kunnen in speciale gevallen worden meegenomen maar dit dient men te bespreken met de uitkerende instantie.”
   Dus, dit moet je bespreken met de uitkerende instantie.

   Heel veel succes

 • emine schreef:

  Hallo, allereerst bedankt voor deze opzet. Ben al weken aan het surfen bellen en aan het mailen maar nog steeds geen volledige info. Na uw hele communicatie met andere lezers te hebben gelezen besluit ik om u ook te mail. Ik van oorsprong geboren en getogen in Brabant wil met mijn partner die in Turkije is geboren en nu 41 jaar is en onze vier kleine kinderen (r)-emigreren naar Turkije, en kunnen nergens terugvinden waar we wel recht op hebben vanuit Nederland. Ben namelijk 31 werk al vanaf mijn 16 de. Altijd een nette betaler geweest, flink belasting betaald, dit geld ook voor mijn partner die vanaf zijn aankomst altijd heeft gewerkt. Ik wil graag weten of ik kinderbijslag zal ontvangen voor mijn vier kinderen en wat er met mijn pensioen gaat gebeuren en mijn aow. Alvast bedankt.

  • Emigreren nu schreef:

   Gelukkig dat je dus niet mailt want mailtjes worden op geen enkele manier beantwoord, alleen reacties op mijn artikelen omdat het anders anderen niet zal helpen.

   Helaas maakt het niet uit of je altijd gewerkt hebt en netjes betaald hebt, zodra je Nederland verlaat ben je afgedankt en raak je zo goed als al je rechten kwijt, die je hebt opgebouwd met hard werken en zweten. Dit is de grote teleurstelling voor velen.
   Ten eerste moet je je niet direct uitschrijven bij de gemeente. Dit kunnen ze je niet verplichten namelijk, ook al zeggen ze van wel. Dit geeft je een jaar de tijd om het te proberen en kan je binnen een jaar terugkeren zonder al te veel problemen.
   Kinderbijslag raak je helemaal kwijt, dat stopt direct als je vertrekt. Overige toeslagen trouwens ook.
   Je AOW zal je afbouwen, 2% per jaar. Dus als je met 41 jaar emigreert zal je op je 65ste nog maar 48% minder ontvangen en over de overgebleven 52% gaat ook nog eens een korting overheen van ongeveer 30% voor Turkije en zal je dus uiteindelijk ongeveer 36% van je AOW ontvangen. Daar heb je dan je hele leven hard voor gewerkt. Reken maar uit wat je dan ongeveer overhoud als je nu 31jaar bent en wilt emigreren. Misschien doen ze niet eens de moeite om dat te betalen.

   Je pensioen is een ander verhaal maar lees heel goed de polis en alle voorwaarden. Je zal je pensioen waarschijnlijk door moeten blijven betalen tot je 65jaar bent om dan het volledige bedrag te ontvangen. Neem contact op met je pensioenverzekeraar voor meer gedetailleerde informatie.

   Sorry voor het slechte nieuws maar helaas zit de wet zo in elkaar in Nederland tegenwoordig. Wees blij want bij mij hadden ze mij alle rechten al ontnomen voor ik ging emigreren maar de verplichtingen (hoge belasting enz enz) bleven wel door lopen.
   Nederland is allang niet meer zoals het is geweest en verwacht niet dat je omdat je altijd gewerkt hebt en netjes alles betaald hebt dat je hiermee iets meer rechten hebt. Waarschijnlijk minder.
   Je moet met die Nederlandse kudde koeien meelopen en je geld netjes overmaken naar de regering want anders ben je helemaal niets.

   Heel veel succes… helaas kan ik niet meer doen voor je.

 • An schreef:

  Als iemand een WWB uitkering ontvangt is het toegestaan om max 4 weken per jaar naar het buitenland met vakantie te gaan. Gaat iemand langer dan vervalt de WWB uitkering. De mw. van 63 jaar (reactie 4 july, mw maurien) dient er rekening mee te houden dat ze niet op haar 65e verjaardag AOW gaat ontvangen maar enkele (6?) maanden na haar 65ste verjaardag.

 • SAN schreef:

  Ik ben san 24 jaar niets bereikt wegens het feit dat instanties hard gebruik van me maken en nog steeds doen. Geen diploma geen mogelijkheden geen kans gekregen
  daarin nauwelijks scholing gehad.
  Iemand tips want zit aan de grond van wanhoop.
  Ben uitgekeerd voor 80 procent maar wil nu onderhand een toekomst
  Vanaf me 18de begon dit gezeik en nu moet het klaar zijn
  Iemand tips graag bedankt vr. groet

  • Emigreren nu schreef:

   Klinkt erg triest maar geen idee waar je het over hebt, als je duidelijker kan uitleggen wat je probleem is dan zou iemand je daar misschien tips over kunnen geven.
   Als je gedeeltelijk bent afgekeurd mag je natuurlijk wel werken, emigreren wordt erg lastig maar in het buitenland zal je geen betere situatie treffen.
   Hoe kunnen instantie gebruik van je maken en als je denkt dat dit niet correct is waarom geef je dat dan niet aan?
   Kan je ook uitleggen wat dit te maken heeft met uitkeringen en toeslagen na emigratie?

 • SAN schreef:

  Het heeft met het volgende te maken. Doordat ik uitgekeerd ben heb ik voor veel dingen niet de gelegenheid gehad om me te ontwikkelen.

  Mijn ouders bijvoorbeeld die me niet konden verzorgen en weigerde mij scholing te geven. Instanties die het veel belangrijker vonden hun zakken te vullen in plaats van mij een stabiele fundering en leven te geven.
  Al een paar jaar zet ik me kei hard in tegen dit soort kwesties. En dan is het nog maar de vraag of dat je serieus genomen word.

  Zo had ik voorheen pgb
  mijn ex pleegouders zijn verantwoordelijk voor het feit dat er duizenden euro’s weg zijn zonder enkele verantwoording te geven aan het Zorgkantoor met als resultaat dat ik nu opdraai voor de schade die zij veroorzaakt hebben. Om te beginnen met 10.546.- Maar mijn advocate kan niets doen zegt ze. En dan is het nog de juridische kwestie
  Gelijk hebben en gelijk krijgen.

  Uit deze wereld wil ik uit, ik wil niets meer met degelijke instanties te maken hebben. En het word tijd dat dit soort tuig gestopt wordt.
  Nederland is niet alleen heel goed in de zorg maar ook met fraude.

  Ik wil gaan werken, ik wil scholing en een toekomst, eindelijk een toekomst en
  daar zou ik graag tips voor willen.
  Want blijven hangen in een uitkering is zeker geen vet pot.
  Ik kwam uw site tegen van emigratie met uitkering en dat wekte mijn interesse
  Maar gezien u relatie vrees ik dat dat niet haalbaar is voor mij
  Maar wat wel?

  • Emigreren nu schreef:

   Waar een wil is, is een weg. Het is waar dat je tegenwoordig met een uitkering niet kan emigreren zoals men verwacht omdat men gekort wordt volgens het woonlandbeginsel en toeslagen verdwijnen volledig.
   Dat wil niet zeggen dat je niet kan werken om je toekomst op te bouwen. Je zou iets voor jezelf kunnen doen en misschien internetmarketing iets voor jou. Met internetmarketing kan je werken waar en wanneer je wilt en je hoeft ook niet te solliciteren.

   Je kan ook proberen via internet werk te zoeken in het buitenland als je graag wilt emigreren. Met 1 mogelijkheid zou je je toekomst in het buitenland kunnen opbouwen.

   Je kan ook enkele maanden per jaar naar het land gaan waar je graag wilt wonen en proberen in die tijd daar iets op te bouwen. Als het lukt blijf je er.

   Dit waren enkele tips en hopelijk hebben andere meer tips.

   Ik wil je nog wel vertellen dat Nederland nog lang niet slecht is. Nederlanders klagen graag maar heb geen idee hoeveel slechter het is in het buitenland. Denk dus eerst heel goed na. Veel mensen keren ook weer terug naar Nederland en juist om die redenen. Nederland is zo slecht nog niet maar alleen als je een speciale band hebt met een land heb je de mogelijkheid om van je emigratie een succes te maken.
   Naar Spanje met roze oogkleppen is vragen om ellende…

   Hopelijk heb je hier iets aan.
   Heel veel succes

 • Savas schreef:

  Hallo ik ben 39, ik heb een dubbelle nationaliteit turks/ nederlands. Ik ben 100 procent afgekeurd sinds 2012 wia uitkering. Kan ik mijn uitkering menemen naar turkije als ik ga emigreren naar turkije. Wat moet ik daarvoor doen en wat zijn mijn plichten? Graag hoor ik daar een duidelijk antwoord daar over

  • Emigreren nu schreef:

   Als je een dubbele nationaliteit hebt en weg wilt uit Nederland wil men het liefst dat je afstand doet van je Nederlandse nationaliteit, je kan dan hulp en een extra centje krijgen. Daarna wordt je volledig gekort op alles en wordt terugkeren bijna onmogelijk.

   Best is dus gewoon emigreren. Wacht ermee om je uit te schrijven in Nederland. Pas nadat je een jaar op een vast adres woont in het buitenland ben officieel geëmigreerd. Dit geeft je een jaar de tijd om het te proberen en te kijken of je daar weer kan aarden. Vergeet niet dat er veel buitenlanders uit Nederland zijn terug gekeerd naar hun land en weer terug willen keren naar Nederland. Hou dit in je achterhoofd en gaat het gerust eens proberen zonder je uit te schrijven.
   Zorg alleen dat je alle papieren geregeld hebt zoals diploma’s, geboorte uittreksels en wat dan ook dat je eventueel nodig zal hebben om je zaken in het buitenland te regelen.

   Je zal waarschijnlijk gekort worden op je uitkering, geloof dat dat ze de uitkering met 30% korten voor Turkije maar misschien kan iemand anders hier een beter antwoord opgeven.
   Je zal ook bij de uitkeringsinstantie kunnen navragen wat de gevolgen zullen zijn voor je uitkering. Wees hier voorzichtig mee want de instanties zelf begrijpen dergelijke situaties ook niet helemaal en gaan langs elkaar. meerdere keren vragen is misschien nog zo slecht niet.

   Heel veel succes…

 • san schreef:

  emigreren .nu

  spanje gaat hem niet worden vrees ik

  ben momenteel een studie begonnen uitvaardverzorger hopelijk bied dat toekomst en als het geen toekomst bied heb ik dat in ieder geval in me broekzak zitten (hopelijk) 😯

  we blijven positief eens moet iets lukken 😛

  internetmarketing klinkt ook boeiend ga me direct er in verdiepen
  gelukkig kost kennis hier en daar niets het zal wat zijn zeg …..

  ben super blij met u advies dank daarvoor

  • Emigreren nu schreef:

   De één zijn dood is de ander zijn brood. Altijd goed papieren te hebben en niemand is te oud of te jong om te leren.

   Ik studeerde werktuigbouwkunde met het idee dat je daar altijd werk mee kan vinden. Helaas is hier veel corruptie en vriendjes politiek en dan betekenen papieren ineens helemaal niets meer. Maar ik heb er wel iets aan.

   Internetmarketing moet je zien als van je hobby je werk maken. Lijkt mij ideaal voor mensen die geheel of gedeeltelijk afgekeurd zijn om te werken en mensen die vrijheid willen zonder baas en niemand die je op de hielen zit de hele dag.
   Als je interesse hebt in internetmarketing kan ik je verder helpen als je wilt.

   Heel veel succes. Blijf positief en vecht voor wat je wilt dan zal je meer bereiken dan je ooit had durven dromen.

 • marianne schreef:

  ik wil emigreren naar mijn geboorte eiland Bonaire, zou het mogelijk zijn dat ik me awbz zorg kan meenemen voor vervolgde zorg daar te krijgen? en me uitkering wajong

  • Emigreren nu schreef:

   Als je een Wajong uitkering ontvangt in het buitenland heb je ook recht op AWBZ maar je kan niet altijd een Wajong uitkering meenemen naar het buitenland.
   Bonaire heeft een verdrag met Nederland maar je zal bij de uitkerende instantie moeten navragen of je toestemming krijgt om je Wajong uitkering mee te nemen. Je moet hier namelijk speciaal toestemming voor krijgen.

   Voor meer informatie zie ook Zorgverzekering en emigratie

 • David schreef:

  Ik woon in Engeland en wil me moeder ook daar naar toe halen met behoud van alle toeslagen dat zij ontvangt in Nederland. Ze is 65+ en ontvangt o.a. pensioen van haar overleden partner, AOW/AIO, zorgtoeslag en huurtoeslag. Mijn vraag is of dit mogelijk is en zoja wat is/zijn de procedures? (graag meer info over dit )

  • Emigreren nu schreef:

   De toeslagen kan zij waarschijnlijk niet meenemen maar je kan altijd eens praten bij de uitkerende instantie om te kijken of er uitzonderingen zijn.
   Ik weet niet welke procedures je bedoelt maar als je het hebt over emigreren kan je hier op de website alle informatie vinden en voor de uitkeringen en toeslagen zal je bij de uitkerende instantie aangeven dat je gaat emigreren, althans in jouw geval je moeder.

   Heel veel succes…

 • DennisMicaela schreef:

  Hallo, ik heb een wia uitkering al vele jaren en ben 80 tot 100% afgekeurd om verschillende redenen. Wat is nu het geval ik heb een Roemeense vriendin en samen hebben wij een dochter met Nederlandse nationaliteit, we hebben een brief ontvangen van de ind met het bericht dat de kans groot is dat ze terug moet naar Roemenie. Ik ga als dat gaat gebeuren uiteraard met haar en mijn dochter mee, kan ik dan mijn uitkering behouden, ik weet dat hij gekort zal worden maar dat maakt niet uit zolang we daar maar kunnen rondkomen is het prima.
  Met mijn ziekte zal ook geen verbetering plaatsvinden en zal ook afgekeurd blijven de klachten zijn eerder slechter geworden dan beter, zit al vanaf 2009 thuis.
  Hopende op een snel antwoord, want de tijd begint te dringen…

  Mvg Dennis

  • Emigreren nu schreef:

   Als je had gelezen wat ik hier boven als het basis artikel heb geschreven dan had je het antwoord eigenlijk zelf wel kunnen bedenken. Ja, je kan je uitkering meenemen want Roemenië is lid van de EU.

   Beetje vreemd dat je een brief krijgt dat ze mogelijk terug moet naar Roemenië, lijkt wel een dreigbrief zo. Trouw met je vriendin en Nederland kan niets zeggen. Volgens de wet mag je een familie niet scheiden en daar kan je je op beroepen. Je dochtertje heeft een Nederlandse nationaliteit dus mag gewoon in Nederland blijven, daar kunnen zij niets aan doen.
   Zoek ook eens uit of de brief wel officieel is want dit vindt ik maar raar klinken. En ga eens trouwen, dat hoeft niet veel te kosten maar kan je wel helpen om in Nederland te blijven.

   Succes…

 • Johan schreef:

  Misschien weet iemand meer betreft het volgende. Onlangs heb ik een bijstandsuitkering ontvangen, echter twijfel ik of ik geen recht heb op een ww uitkering op basis van het onderstaande;

  Mijn vorige werkgever was op Sint Maarten ( onderdeel Koninklijk der Nederlanden) ik heb ww premies afgedragen, echter was het salaris afkomstig van Sint Maarten. Na 10-10-2010 is Sint Maarten een zelfstandig land geworden, nog steeds in het Koninkrijk der Nederlanden.

  Samengevat heb ik aaneen lopend gewerkt tot ontslagdatum vervolgens teruggekeerd naar Nederland. Ik heb geen ontslag genomen mijn contract werd niet verlengd.

  • Emigreren nu schreef:

   Begrijpelijk dat je twijfelt maar zo zit het helaas niet in elkaar zoals jij het ziet. Nederland of niet ze zijn wel degelijk beide gescheiden en je kan je recht op ww niet meenemen over de grens. Werkgerelateerde uitkeringen en rechten hierop nog veel minder kan men meenemen.
   Je hebt uiteindelijk je sociale-premies en dergelijken opgebouwd en betaald op Sint Maarten en daar zou je eventueel wel recht hebben maar dat uiteraard weer aan de wetten op Sint Maarten.
   De ww uitkering is ook bedoeld om je te steunen tijdens het zoeken naar een nieuwe baan maar als jij dan gaat emigreren dan raak je die kwijt uiteraard.

   Hopelijk is dit een beetje duidelijk voor je. Als je je ww uitkering wilt hebben dan zou je terug moeten emigreren naar Sint Maarten.

   heel succes…

 • Metin schreef:

  Hallo,ik heb een vraag over terug keren naar je geboorte land met behoud van uitkering ik heb iva uitkering dus volledig afgekeurd en kan nooit meer werken, ik denk er over na om de rest van mijn leven na 43 jaar Nederland , proberen in Turkije voort te zetten wat er nog rest , kan ik mijn uitkering mee nemen zoja hoe is dat geregeld en ik heb gehoord dat je bij sommige gevallen de uitkering bruto , netto word uitbetaald hoe zit dat in elkaar wie beslist dat en wie kan mij hier over uitleg geven , ik wil zekerheid voor dat die stap zet ik wil geen verrassingen

  • Dit wordt nu een beetje lastig voor mij want de IVA uitkering wordt niet genoemd in de wet BEU dus ik zou eigenlijk meer informatie moeten hebben over wat voor soort uitkering het is.
   Wat ik wel kan vertellen is het volgende. Nederland bied buitenlanders geld aan voor verhuizing en laten de uitkering 3 maanden doorlopen maar men moet dan wel de Nederlandse nationaliteit opgeven. Daarmee verliest u alle rechten die u heeft opgebouwd in Nederland. Doe dit dus niet, dit wordt aangeboden via het VSB en ga dus niet akkoord om uw nationaliteit af te staan.

   Verder omdat ik geen goede informatie heb over deze uitkering en alle informatie van de Nederlandse instanties tegenwoordig onbetrouwbaar zijn zou ik u aanraden eens te gaan praten bij de instantie waar u de uitkering ontvangt en vraag daar of u uw uitkering mag meenemen. Normaal omdat Turkije EU-lid is mag u de uitkering meenemen. U kan aangeven dat u de belasting wilt betalen in Turkije en dan zal u de uitkering bruto ontvangen maar u moet dan in Turkije belasting betalen.
   Let op want men kan in Nederland vragen of u belasting betaalt in Turkije want het gaat er namelijk om dat u geen dubbele belasting betaalt en dus zal u moeten aantonen dat u in Turkije belasting betaalt.
   Aan de andere kant wil men dit allemaal veranderen en iedereen die meer dan 90% van hun inkomen uit Nederland ontvangt toch verplichten om in Nederland belasting te betalen.
   Voordat u de stap zet hebt het recht te vragen bij de uitkerende instanties dus maak hier gebruik van maar wees voorzichtig want de instantie weten tegenwoordig ook niet goed hoe alles werkt. Dus meerdere keren vragen geeft meer zekerheid.

   Heel veel succes maar let op dat u uw Nederlandse nationaliteit niet opgeeft.

 • David schreef:

  Nou dankje wel voor reply. K ga verder uitzoeken met de uitkering organisaties

 • Serdar d schreef:

  Hallo iedereen ik had ook een vraagje.

  Ik heb een wajong uitkering en ben 80-100% volledig afgekeurd zonder kans op herstel.

  Heb de nederlandse nationaliteit en de turkse ben wel hier geboren in rotjeknor.

  Ben gelukkig getrouwd met mijn vrouw uit turkije zij heeft turkse nationaliteit.
  En heb 2 kids met allebei NL nationaliteit beide hier geboren 1 en 6 jaar.

  Nu komt mijn vraag mijn vrouw wil terug naar turkije dus moet ik mee kan ik mijn wajong behouden volgens jullie en de toeslagen en kinderbijslag hoor echt veel verschillende verhalen namelijk en zie door de bomen het bos niet meer want recentelijk zijn er ook nog eens rechzaken geweest over inhouden/inkorten van uitkeringen van mensen in turkije tegen de staat die ook nog eens gewonnen zijn door die mensen.

  Hopelijk kunnen jullie mij wat verder helpen

  Mvg

  Serdar

  • Begrijpelijk dat je het niet meer begrijpt want ook de Nederlandse instanties begrijpen het zelf al niet meer.
   In principe probeert Nederland om alle buitenlanders hun Nederlandse nationaliteit af te nemen door ze verhuisgeld te bieden en dat je 3 maanden na vertrek je uitkering mag meenemen maar dan moet je de Nederlandse nationaliteit afstaan. Dit moet je dus nooit accepteren.
   Turkije is lid van de Europese Unie en dus zou je in principe je Wajong uitkering kunnen meenemen en normaal ook de toeslagen maar het beste is dit goed te bespreken bij je uitkerende instantie want in veel gevallen moet je toestemming krijgen om je Wajong uitkering mee te nemen omdat het eigenlijk een werkgebonden uitkering is en die ken men normaal niet meenemen en moet je daar speciaal toestemming voor krijgen.
   Zorg dus dat je zekerheid krijgt en vraag het meerdere malen bij verschillende mensen bij de uitkerende organisaties en ga uit van het meest negatieve zodat je achteraf geen verrassing krijgt. Je moet het bij meerdere vragen omdat deze mensen vaak zelf ook niet precies begrijpen hoe de wetten en regels in elkaar steken.
   Hopelijk verduidelijkt dit een beetje situatie maar helaas kan ik je geen zekerheid geven dat zal je uitkerende instantie moeten doen. En hou er rekening mee dat men zal proberen je te korten of je uitkering te stoppen, dat is het doel van de Nederlandse staat namelijk, dus wees goed op je hoeden.

   Heel veel succes…

 • Iris schreef:

  Goedendag,
  Ik ga in december voor een halfjaar naar Curacao, ik zit deels in de ziektewet en heb zojuist te horen gekregen dat de zaak waar ik werk failliet is, ik ga niet mee in de overname.
  Ik begrijp dat je verschillende uitkeringen mee kan nemen, geld dat ook voor een tijdelijke ‘verhuizing’?
  Ik hoor heel graag van u!

  • Voor jouw is er waarschijnlijk geen uitkering die je kan meenemen want je zit in de ziektewet en zal bijvoorbeeld niet afgekeurd worden maar zal terug moeten keren in de maatschappij. Het ontslag zal je recht geven op een ww uitkering en die kan je ook niet meenemen. Alle werkgebonden uitkeringen kan je niet meenemen. Lees goed het bovenstaande artikel om je conclusies te kunnen trekken, dat is wat de wet voorschrijft.
   Helaas heb ik geen positief nieuws voor je.
   heel veel succes…

 • natascha schreef:

  Hoi graag zou ik willen weten of ik mijn bijstanduitkering mee kan nemen naar duitsland (net over de nl grens). Graag wil ik ergens anders opnieuw beginnen met mn zoontje en heb nu een heel leuk huisje gevonden. Maar nu? wat kan ik verwachten…..

  • Net over de grens is toch niet echt een nieuw leventje beginnen zou ik zeggen maar waarom die niet gewoon verhuizen binnen Nederland?
   Voor zover ik begrijp is een bijstanduitkering eigenlijk een werkgebonden uitkering en die kan je in principe niet meenemen. Je kan met de uitkerende instantie overleggen wat jouw mogelijkheden zijn en eventueel kan men je toestemming geven. Nee heb je en ja kan je krijgen natuurlijk.

   heel veel succes…

 • Jan Pietersen schreef:

  Wat is structureel mis is het volgende:
  Zo wel hier als op de Uwv site wordt een kortingspercentage vermeld voor vertrek naar bepaalde landen.
  Nu komt het: dat staat onder het kopje WGA. IVA staat niet vernoemt.
  http://www.uwv.nl/Particulieren/internationaal/zwevend/overzicht_landen_waar_uw_uitkering_mee_naartoe_kunt_nemen.aspx

  Betekend dat een iva uitkering niet gekort wordt maar een wga wel?

  Ik hoor graag van jullie!

  • Inderdaad een beetje vreemd maar waarschijnlijk wordt dit gezien als WAO wet arbeidsongeschiktheid want IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten is in principe hetzelfde. Voor mij is het ook allemaal wazig welke uitkeringen men krijgt want er zijn er zo veel onderhand en de meeste lijken op elkaar. Bij het IVA doen ze alsof je ooit weer aan het werk zou kunnen want waar het bij deze uitkering omgaat is dat het gaat om je inkomen en niet je ziekte of de reden waarom je bent afgekeurd.
   Je zou het eens bij het UWV moeten vragen of de richtlijnen voor IVA gelijk zijn aan die van het WAO maar dat betwijfel ik want ze doen alsof je wel een inkomen kan hebben met IVA.

   De Nederlandse regering doet steeds de moeite om te voorkomen dat mensen een volledige uitkering voor de rest van hun leven krijgen en proberen zo steeds meer mensen te stimuleren om weer te gaan werken of om geld te verdienen op wat voor manier dan ook. Door het te koppelen aan inkomen kan men je dus veel makkelijker korten of je zelfs je uitkering stop zetten mocht je bijvoorbeeld een flinke erfenis krijgen of dat je door beleggen of andere activiteiten geld verdient.
   Vroeger waren er veel mensen die naast hun uitkering gingen zwartwerken, zal nog steeds wel gebeurden, maar nu hebben ze dus een goeie reden je uitkering makkelijk te beëindigen.

   Vraag het wel meerdere keren bij het UWV want het lijkt alsof men daar de regels ook niet goed bekijken, maar ja, wie wel eigenlijk 😉

   Even vragen dus. Heel veel succes…

 • Jan Pietersen schreef:

  Volgens mij is een iva voor het leven niet meer werken. Wga is juist wel zo snel mogelijk aan het werk.
  Als het gelijk is aan wao is er dus geen korting want er staat een ja bij. Bij WGA staat er een kortingspercentage.

  enfin erg onduidelijk dus.

  • Ik zou in eerste instantie hetzelfde zeggen maar de iva is meer inkomensgericht en wga is meer werk gericht. OM het ons allemaal nog wazig te maken zullen ze binnenkort wel weer wat wijzigen, ouder uitkeringen schrappen en nieuwe verzinnen. Erg typisch, en zo is het uiteindelijk voor niemand nog logisch.

   Volgens mij geldt de kortingspercentage voor alle uitkeringen maar dat willen ze op deze website niet zeggen. Zoals vele zeggen is zelfs de informatie de website van het UWV niet goed en alles spreekt elkaar tegen.
   Vraag het eens een paar keer bij de uitkerende instantie. Doe het een paar keer zodat je zeker weet dat het goed is of om zeker te weten dat daar ook niemand het nog begrijpt als ze elkaar tegenspreken.

   Sorry dat het allemaal zo vaag is maar ik doe mijn best het allemaal een beetje duidelijk te maken.
   Laat het maar weten als je meer informatie hebt.

   Heel veel succes…

 • Janny schreef:

  Goedeavond,
  WAt nu als je een wga of en iva uitkering mee wil nemen naar een emigratieland (amerika, een verdagsland). In het nieuwe land (vs) ben je voortaan belastingplichtig en nou vroeg ik me af of ik de uwv uitkering bruto-netto kan meekrijgen (dus zonder IB belastingafdracht) omdat de belasting daarover in de vs wordt betaald omdat ik daar dan belastingplichtig ben over mijn wereldinkomen (dus ook uwv inkomen).Zal de nederlandse uwv instantie die doen denk je?

  • Ten eerste ben je niet belastingplichtig in het land waar je gaat wonen maar het is de basis regel want je kan altijd belasting blijven betalen in Nederland. Met het m-formulier kan je aangeven of je in Nederland belasting wilt blijven betalen.
   Als jij in het buitenland woont en meer dan 90% van je inkomen komt uit Nederland dan kan het gebeuren dat je volgend jaar wel belasting moet betalen in Nederland want daarvoor ligt al een nieuwe wet klaar
   Je kan geen dubbele belasting betalen, dus als je in Nederland belasting zou betalen dan hoef je natuurlijk niet in Amerika belasting te betalen maar dat moet je dan wel kunnen aantonen.
   Uiteraard is het logischer dat je belasting betaalt in het land waar je woont.

   Je kan bij het uwv aangeven dat je gaat emigreren en vragen of zij je uitkering bruto, netto uitbetalen, dat is geen enkel probleem en heel normaal, zelfs als je je geld op een Nederlandse rekening blijft ontvangen kan dat.

   Zorg altijd dat je kan aantonen dat je belasting hebt betaalt zodat je kan voorkomen dat je een dubbele aanslag ontvangt.
   De vraag is wat er gaat gebeuren met de nieuwe wet, hou dat dus in de gaten want het is niet duidelijk of daar en uitkering onder valt maar persoonlijk vermoed ik van wel.

 • said schreef:

  Hallo ik heb vraag ik heb wajong ik wel graag verhuizen naar belgie mag ik mijn wajong mee nemen?

 • M abdain schreef:

  Er is niets aan toe tevoegen,
  hartelijk dank voor deze informatie.

 • ci schreef:

  Hoi ben 31 jaar werk momenteel wel
  Wij zijn turks maar zijn in NL geboren.
  Ben getrouwd en heb 2 jonge kinderen..
  Wij willen binnen paar jaartjes verhuizen naar Turkeye.
  Ik wil vragen of wij een lening of iets dergelijks kunnen krijgen
  Zodat wij in TR iets kunnen beginnen?
  Want ik wil ook mijn verzekering hier in nl door laten gaan .. is dat mogelijk?
  waar en bij wie kan ik meer informatie vragen hierover? Vriendelijke groeten

  • Als de bank weet dat je je een lening wilt om mee te nemen naar Turkije dan denk ik dat ze dat niet zullen accepteren. Ik vraag mij nu alleen af of jullie een dubbel paspoort hebben. Als dat zo is wil de Nederlandse regering je voor stelling dat ze je 3 maanden uitkering meegeven en wat verhuisgeld, MAAR je moet dan je wel je Nederlandse nationaliteit afstaan. Ga hier dus nooit op in, dit kom van het SVB, de sociale verzekeringsbank. De kans om terug te keren naar Nederland wordt dan heel moeilijk.

   Ik raad jullie aan de tijd te nemen om geld te sparen en klein te beginnen in Turkije want er zijn veel die na een korte tijd weer terug willen keren naar Nederland. Hou hier dus rekening mee.
   Als je gaat emigreren, schrijf je dan ook niet direct uit zodat het makkelijker zal zijn om weer terug te keren.

   Je kan je verzekeringen door blijven betalen. Voor je sociale premies moet je goed kijken wat wel en wat niet want je kan je natuurlijk niet verzekeren voor de ziektewet en ww bijvoorbeeld want die zijn werk gebonden. Maar je kan wel je ziektekostenverzekeringen en AOW blijven door betalen maar bereken dan eerst of het wel zin heeft. Ieder jaar dat je niet betaald wordt je 2% gekort op je AOW. Je bent nog erg jong en als je blijft door betalen tot je 65jaar bent dan is dat heel veel geld wat je daarvoor betaalt.

   Ik hoop dat ik je hiermee alle antwoorden heb kunnen geven op je vragen.\
   Heel veel succes…

 • Dome schreef:

  Geachte heer/mevrouw,

  IK ben 43 jaar oud en door psychische klachten vanaf 2003 langdurig ziek met een VIA uitkering door dat de klachten blijfen aanhouden sinds 2014 ben ik volledig 80/100% arbeidsongeschiktheid uitkering toegekend (IVA) Mijn echtgenote 49 jaar is door chronische klachten ook arbeidsongeschikt vanaf 2003 met een WAO uitkering. Door mijn aanhoudende psychische klachten en lichamelijke klachten van mijn echtgenote zijn wij totaal geisoleerd en echt geen sociale leven meer. wij zijn ook in bezit van een Nederlandse paspoort. Wij willen terug naar het land waar wij oorspronkelijk vandaan komen maar Als u wilt begrijpen het is echt heel erg moeilijk als je in Nederland 25 jaar gewoond hebt, met andere worden zijn wij nederlanders. maar blijven is ook geen optie we willen terug naar het Land waar Nederland heeft WEL verdrag gesloten.
  volgens u volgens de WET wat zijn de gevolgen voor ons met andere worden rechten en plichten.

  Mvg Dome.

  • Als u deze pagina, het artikel bovenin, en alle reacties hebt gelezen vindt u de meeste antwoorden op uw vragen. Als er een verdrag is en de uitkering is in dat verdrag opgenomen dan kunt u de uitkering meenemen maar zal dit gekort worden volgens het woonlandbeginsel en het SVB kan u hier meer informatie over geven en u vertellen hoeveel u uiteindelijk overhoud van de uitkering.
   Nou is het voor mij onduidelijk hoe het precies zit met de IVA uitkering omdat dit een inkomensgebonden uitkering is en vraag mij dus af hoe dat dan zit met de korting volgens het woonlandbeginsel.

   Wat veel belangrijker is, is dat u nooit moet in gaan op het SVB dat je je uitkering voor enkele maanden kan meenemen en dat je geld krijgt voor de verhuizing met als eis dat je je Nederlandse nationaliteit moet afstaan. Sta je Nederlandse nationaliteit niet af en volg verder de adviezen hier over emigreren. Schrijf je niet direct uit. Lees ook eens terugkeren naar Nederland en de reacties. Er zijn namelijk veel buitenlanders die zijn terug gekeerd naar hun vaderland en na een tijdje weer terug willen naar Nederland. Net als al die Nederlanders willen vele weer snel terug. Voor jullie kunnen de gevolgen erger zijn als jullie de Nederlandse nationaliteit afstaan, doe dit dus niet.

   Hopelijk vindt u hier op de website alle antwoorden op uw vragen en meer.
   Heel veel succes…

 • Me, myself and I schreef:

  Het mogen meenemen van je uitkering (Wao en Wia) naar het buitenland. Ik lees hier dus tussen de regels door dat het wel dan van belang is, wat je nationaliteit is. Voorbeeld: man (Turks) wil met behoud van uitkering naar land van herkomst. ALS 😉 hij zich laat uitschrijven, verliest hij alles. Vrouw (NL) wil met behoud van uitkering naar het buitenland en kan, ook al laat zij zich uitschrijven gewoon van haar uitkering leven.

  Snap ik dit nu goed?

  • Nee, dat heb je niet goed begrepen en het is ook niet de bedoeling dat je tussen de regels door leest en kijkt wat je het beste uitkomt.
   Het verschil met buitenlanders is dat hun een voorstel wordt gedaan door het SVB, Sociale Verzekeringsbank, dat zij geld kunnen krijgen voor de verhuizing en hun uitkering voor 3 maanden mee kunnen meenemen, ook WW, om op te kunnen starten in hun vaderland maar zij moeten dan wel de Nederlandse Nationaliteit afstaan. Als een Turkse man gaat emigreren maar niet zijn nationaliteit afstaat heeft verder dezelfde rechten.

   Ik hoop dat het nu duidelijk is.
   heel veel succes…

 • s. ince schreef:

  Geachte heer/mevrouw,

  Zelf ben ik 44 jaar oud ik wil emigreren naar Turkije en ik ontvang van de WAO.
  Ik wil meer informatie over het emigreren.
  -krijg ik het totale precentage mee?
  -is het nou zo dat ik om de bepaalde perioden terug kan komen voor mijn kinderen? (Op vakantie naar Nederland)
  -moet ik naar de afspraken voor controlen?

  Kunt u mij hierover meer informatie geven.

  Ik wil de zekerheid weten en wil terug emigreren naar Turkije.

  mvg

  • Of je het totale bedrag krijgt is niet helemaal duidelijk, ook niet of je terug moet komen voor afspraken want dat ligt weer aan je situatie, in hoeverre je afgekeurd bent en of er verwachtingen zijn dat je weer kan werken. Deze zaken moet je eens met de uitkerende instantie bespreken, die kunnen hier meer informatie over geven.
   Wat ik je wel kan vertellen is dat je het uitgekeerde bedrag bruto netto uitgekeerd kan krijgen zodat je belasting betaalt in Turkije.

   Wat je niet moet doen is accepteren dat het SVB je een voorstelt doet om tijdelijk je uitkeringen mee te kunnen nemen maar dat je dan je Nederlandse nationaliteit moet afstaan. Doe nooit afstand van je Nederlandse nationaliteit want dan raak je alles kwijt en kan je ook niet meer terug komen naar Nederland.

   Je kan dan dus wel terug naar Nederland op vakantie om je kinderen te zien.

   Hopelijk heb ik je hiermee antwoord gegeven op je vragen.
   Heel veel succes…

 • karim schreef:

  hoi, ik woon in Marokko ben gescheiden en heb een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en betaal kinder-alimentatie voor mijn 2 kinderen die nog wel in Nederland wonen met ex-vrouw. ik betaal 500 euro per maand aan alimentatie 200 euro huur 100 euro ziekenfonds . woonlandbeginsel ??? in Nederland zou ik niks hoeven te betalen omdat ik onder minimumloon zit en hier houd ik dadelijk niks meer over heb me nu al in de schulden gewerkt om alimentatie te kunnen betalen. en kan er met mijn hoofd niet bij waarop zou at woonlandbeginsel moeten zijn gebaseerd een normale ambtenaar verdient hier ook rond de 600 euro.mijn vraag is zijn er uitzonderingen op de toepassing aan de hand van de situaties?
  b.v.d karim

  • Wat betreft je woonlandbeginsel kan je waarschijnlijk niets doen maar je zou bijvoorbeeld kunnen bespreken over je alimentatie want het kan niet zijn dat jij zoveel moet betalen terwijl je zo weinig verdient.
   Hier zal je meer geluk mee hebben dus probeer dat te regelen zodat je minder alimentatie betaalt.

   Heel veel succes…

   • karim schreef:

    alles al geprobeerd, is ook al in hoger beroep behandeld en nederlandse logica werkt niet op het rechtssysteem van marokko dat men rekening zou houden met het inkomen sterker nog ze beweren juist rekening te hebben gehouden met de hoogte van mijn inkomen, en als je niet betaald staat er gevangenisstraf op.
    dus als ik wel nederlandse logica gebruik dan kan ik me niet voorstellen dat na 20 jaar hard te hebben gewerkt en na bedrijfsongeval ook nog dit op de proppen krijg en nederland is geen keus want hier wordt ik verzorgd door famillie dus dat is ook een plus voor nederland dat ik hier voor minimumloon verzorgd wordt maar als dit grondbeginsel ook bij mij van toepassing wordt blijft er niet veel meer keus over dan terug te gaan

    • Dit komt niet omdat je Marokkaan bent want ik was mijn rechten al kwijt voordat ik het land verliet na 20 jaar werken en studeren.
     Misschien rare vraag maar als je niet betaalt komen ze je dan in Marokko oppakken om je in een Nederlandse gevangenis te stoppen? Probleem is dat ze je uitkering kunnen stopzetten.

     Persoonlijk denk ik dat iedereen weer terug moet keren naar Nederland want daar hebben ze niet op gerekend 😉

     Heb je de alimentatie in Marokko aangevochten? Dat moet je in Nederland laten doen want daar krijg je je uitkering. Of begrijp ik je nu verkeerd?

     • karim schreef:

      marrokaanse wet heeft de allimentatie bepaald volgens het marrokaans grondbeginsel moet ik 500 euro betalen voor 2 kinderen, dus hoe kan men oordelen dat de levenskosten in marroko 40% lager liggen terwijl ik in nederland niks hoef te betalen dan heb ik het nog niet over stroom waar een gemmideld gezin hier rond de 65 euro per maand betaald huur voor 1 slaapkamer woning rond de 200 euro benzine boven de euro tomaten 60 eurocent ik weet eerlijk gezegd niet hoe de marrokanen zelf hier rondkomen terwijl ik met mijn waotje het niet eens red en dan willen ze er nog 40% vanaf halen.

     • De kortingen op de uitkeringen worden bepaald volgens de leven standaard van het land. Als jij nog steeds op de Nederlandse levensstandaard leeft dan gaat dat je niet lukken maar dat lukt je ook niet in Nederland.
      Misschien is je beste oplossing om terug te keren naar Nederland maar vermoedelijk kan je dan ook niet rondkomen.

      Er zijn twee fouten die mensen maken als ze emigreren met een uitkering. Ze denken dat ze in het buitenland makkelijk kunnen rondkomen van hun uitkering en een leuk leventje kunnen leiden maar daar is een uitkering niet voor bedoeld. Daarvoor hebben ze werk uitgevonden. Aan de andere kant denken ze dat het leventjes het zelfde is als in Nederland en dat ze dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden. Gelukkig is dat niet mogelijk en het wordt dat men inziet hoe slecht de levensstandaard is in Nederland.

      Voor jou heb ik eigenlijk nog maar 1 opmerking. Verkoop je auto en leef als een Marokkaan of ga terug naar Nederland om als een Nederlander te leven.

      Heel veel succes…

 • Resida A. schreef:

  Ik begrijp dat als je remigreert naar Suriname bij 65+ jarige leeftijd je AOW en pensioen mag meenemen.De mensen moeten wel beseffen dat er 38 % belasting van het totale inkomen wordt berekend.
  Mag je er voor kiezen dat je netto wordt uitbetaald. ook al ben je uitgeschreven uit t bevolkingsregister.
  Of ben je verplicht voor een bruto uitbetaling te kiezen, m.a.w. dat de belastingen moeten worden afgedragen in het land waar je komt te wonen.

  Graag een reactie, met dank
  AS

  • Dit is eigenlijk een reacties voor belastingen. Het is namelijk zo dat je inkomstenbelasting betaalt in het land waar je woont maar je kan geen dubbele belasting betalen. Dus als je bijvoorbeeld wilt dat men in Nederland de belasting inhoudt op je AOW kan dat maar daar heb je dan een duidelijk afschrift of bewijs van nodig om die te tonen in Suriname zodat je daar geen belasting betaalt. De vraag is of Suriname dat zal accepteren want sommige regeringen trekken zich helemaal nergens iets van aan.
   Dit zou dus je oplossing kunnen zijn maar je zal altijd belasting moeten betalen, in Suriname of in Nederland. Je zal dan ook je sociale premies in Nederland moeten betalen maar in Suriname heb je dan waarschijnlijk geen recht op zorg en dergelijk dus overweeg dit heel goed en bekijk goed wat de consequenties zijn voordat je iets gaat beslissen.

   Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen.
   Heel veel succes…

 • Anoniem schreef:

  Wij wonen sinds begin dit jaar in spanje, ik heb copd en zou graag mijn eigen longarts in nederland willen houden, in nederland ging ik om de drie maanden naar mijn longarts, hier in spanje zegt de huisarts dat ik maar recht heb voor 1 x per jaar naar longarts,
  Is er dan geen enkele mogelijkheid voor bij de longarts in nederland te blijven,

  • Het ligt eraan want als je je zorgverzekering in Nederland hebt gestopt zullen ze je nu niet meer aannemen bij de zorgverzekering omdat je ziek bent.
   Als je nog steeds zorgverzekering in Nederland betaalt kan je dit met hen bespreken of je je doctor in Nederland kan aanhouden.

   Dit zijn van die dingen die je vooraf moet bedenken en uitzoeken als je wilt gaan emigreren.
   Heel veel succes, misschien kan iemand anders je verder helpen.

 • Anoniem schreef:

  Goedemorgen,
  Wij hadden met cz afgesproken dat ik het eerste jaar nog in Nederland verzekerd zou blijven, schijnbaar was dat bij het cz iemand die niet alles wist, want ik was nog geen maand in Spanje toen kreeg ik bericht dat ik als ik in Nederland was uitgeschreven ik ook geen rechten meer op cz had, jammer genoeg had ik de afspraak niet op papier!
  Waardoor ik gewoon werd uitgeschreven bij cz,
  Ik wil toch iedereen zeggen dat de gezondheidszorg in Spanje heel slecht is, dus bedenk jullie of jullie zich wel uitschrijven in Nederland en de gezondheidszorg daarmee opgeven in Nederland,

  • Zo zie je maar weer, weer een reden waarom je je nooit direct moet uitschrijven. Mensen denken dat ze het verplicht zijn maar dat kunnen ze je niet verplichten.

   Het is ook erg belangrijk dat je altijd van je verzekeringen de kleine lettertjes leest en dat je je meer dan voldoende laat inlichten.

   Bedankt voor je reacties want ik denk dat een goeie les voor veel mensen is.
   Heel veel succes…

   • vrager schreef:

    Waarom je je nooit direct moet uitschrijven in Nederland; hoe zou je dat willen doen ? Stel je gaat naar buitenland; je hebt geen woonadres meer in Nederland, en dan geen uitschrijving in de stad waar je woonde, als je noch ingeschreven staat willen ze toch alle stadsbelastingen hebben ? en dat zonder woonadres ? een ziektekostenverzekering het zelfde ? gaat toch ook niet zonder adres ! enz- over de belasting noch maar te zwijgen Voor Duitsers is het gemakkelijk ; die nemen hun Duitse ziektekostenverzekering mee ; dat weet ik van Duitsers die in Tunesië wonen die doen daar niet moeilijk over, maar hier ? Dan zit je toch met dubbele kosten, dat kan niemand betalen. dan zou je je huis huurwoning toch moeten behouden ? Zelf zou ik naar Tunesië willen, maar een goede ziektekostenverzekering dat is het grootste probleem, zeker voor Nederlanders.

    • Wel, in niet alle landen en voor in de meeste landen voor zo ver ik weet wordt er niet gevraagd naar een uitschrijvingsbewijs van de gemeente waar je hebt gewoond. Ze weten niet eens dat dat bestaat en in die landen krijg je dat bewijs ook niet en dat terwijl ze in Nederland beweren dat je verplicht bent deze te hebben om je opnieuw in te schrijven in Nederland. Krom of niet?
     Je ziektekostenverzekering kan je toch door betalen alsof je in Nederland woont, dit geeft je tijd om te kijken naar een andere oplossing? De ziektekostenverzekeringen betalen beter uit als je in Nederland woont. En in veel landen zijn de ziekenhuizen slechter dan in Nederland.
     Je kan toch tot het eind van het jaar je oude adres blijven gebruiken? Ik zie het probleem niet maar alleen het voordeel. Kijk als je namelijk binnen een jaar iets overkomt of je hebt andere redenen om terug te keren naar Nederland, dan heb je helemaal geen rechten meer, en geloof mij dat je dan heel blij bent als je je niet hebt uitgeschreven. Je doet als je niet emigreert dus je hebt dan geen problemen om je weer in Nederland te vestigen. Als je naar de cijfers kijkt keren de meeste Nederlanders binnen twee jaar weer terug en daarvan keert een groot deel al in het eerste jaar terug.

     Na een jaar ben je officieel geëmigreerd en moet je je belastingzaken in Nederland afronden en dan kan je alsnog opgeven wanneer je bent geëmigreerd en belasting terug vragen.

     Er zijn verschillende redenen waarom je wel zou moeten uitschrijven maar als het niet hoeft zou ik lekker wachten.

     Grappig dat Nederland denken dat de hele wereld hetzelfde is als Nederland en dat je altijd emigreert naar een paradijs. Ik wist niet dat Nederlanders zo gehoorzaam zijn aan de regering waar ze zelf over klagen. Als de regering zegt dat je iets verplicht bent dan doet iedereen dat. De Nederlandse regering verplicht iedereen een paar euro naar mij over te maken. hahahahahaha Kom op koeienvolken breekt dat hek eens en kom over de dam en laat je niet alles verplichten. Open je ogen, leer te zien…
     Voor mij is het het simpel. Doe wat jezelf denkt dat het beste is en het meest correcte. Achteraf krijg je van mij geen sorry.

     Heel veel succes…

 • Ismail schreef:

  Hallo ik wil graag naar Frankrijk verhuizen en heb wwb uitkering ( bijstandsuitkering ) ik mag niet meer werken door mijn hartinfarct, alleen weet ik niet hoe ik mijn uitkering van Nederland naar Frankrijk krijg. Ik heb ook een verklaring waarop staat dat ik niet mag werken. Moet ik die verklaring vertalen in het Frans en dan in de gemeente in de buurt waar ik wil gaan wonen tonen. kan iemand mij helpen met wat ik moet doen want als ik niet mag werken moet ik wel uitkering doen. Kan iemand mij helpen?

  • Als je een hartinfarct krijgt dan mag je tijdelijk niet werken dus je hebt geen verklaring dat je nooit meer mag werken. Dat mocht je willen of je moet wel hele erge hartklachten hebben. Ik heb zelf ooit een hartinfarct gehad en dat was op vrijdag, weekend rust en maandag weer rustig aan beginnen met werken.
   Dat je een bijstandsuitkering hebt zegt al genoeg. Als je namelijk nooit meer zou mogen werken zou je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en geen bijstandsuitkering.

   Als je wel kan werken en niet wilt werken heb je ook geen recht op een uitkering, je loopt de boel te naaien.
   Blijkbaar men je een Marokkaan en wil je vragen deze stommiteiten te stoppen want de goeie Marokkanen worden door mensen zoals jij benadeeld en gediscrimineerd, en dat is de meerderheid.

   Heel veel succes…

 • Richard bersselaar schreef:

  Hallo ik ben zelf gehandicapt en nu nog werkzaam in de sociale werkvoorziening,
  ik wil samen met mijn partner gaan verhuizen naar België, nu is mijn vraag is mijn handicap meteen erkend in België en kan in daar ook werk krijgen in een sociale werkplaats? heb ik meteen recht op een bijstand uitkering als ik in België ga wonen? heb een beetje op verschillende site’s zitten lezen maar het wordt er niet echt duidelijker op en hoop dat je me kan helpen
  Groet Richard

  • Ten eerste wil ik je zeggen dat ik je inzet en doorzettingsvermogen zeer waardeer. Toevallig zijn het altijd de mensen die niet willen werken dat die doen alsof ze niet kunnen werken maar mensen die gehandicapt zijn willen juist graag deel uit maken van de samenleving en meewerken.

   Of er sociale werkvoorziening is in België durf ik niet te zeggen maar ik denk datje het op een andere manier moet bekijken. Het is namelijk zo dat als je een uitkering in België wilt en eventueel in de sociale werkvoorziening terecht wilt komen dat men dit ziet als dat je een last bent voor de staat. De sociale werkvoorziening kost de staat namelijk ook geld.
   Het probleem is dat men tegenwoordig binnen Europa mensen kunnen weigeren als men denkt dat iemand een last voor de staat kan zijn. De wet is dus niet meer zo dat je zomaar overal binnen Europa kan wonen en werken. Hoe de praktijk is durf ik niet te zeggen omdat ik daar geen persoonlijke ervaringen van heb ontvangen van anderen.

   Wat je beste oplossing kan zijn is dat je probeert om in Nederland te vragen of je je uitkering mee mag nemen. Ik neem aan dat je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt of iets dergelijks. Deze kan je binnen Europa meenemen.
   Je kan ook gewoon kijken of je er kan werken door gewoon werk te zoeken in België. Als je een baan krijgt aangeboden in een sociale werkplaats of wat dan ook, dan kan je direct emigreren.

   Ik hoop dat dit het voor je verhelderd en misschien kunnen Belgen die ook op deze website kijken je meer informatie geven.

   Heel veel succes…

 • ramos schreef:

  Goedendag ik heb een vraagje. Ik ben geboren in Turkije en heb alleen de Turkse nationaliteit en ben 33 jaar oud en heb Wajong uitkering en heb toestemming van het uwv gekregen maar het probleem is dat er nieuwe regels zijn gekomen, de leeftijd van 45 jaar is 55 jaar geworden en je moest 18 jaar zijn toen je naar Nederland kwam. Wat ik wil vragen. Kan ik wel naar Turkije gaan of zijn die nieuwe regels ook geldig voor mij en mijn vrouw is in Turkije.

  • Dit is een lastige situatie maar je zegt dat je al toestemming hebt van het UWV. Als je officieel, op papier, toestemming heb dan heb je al toestemming. Als dat niet zo is en je moet die toestemming opnieuw aanvragen dan heb je de kans dat ze de nieuwe regels zullen toepassen.
   Je had ook direct weg moeten gaan toen je toestemming kreeg. De Wajong uitkering kan je alleen meenemen als je daar toestemming voor hebt.

   Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.
   Heel veel succes…

 • Questionmark schreef:

  Hallo, ik heb met interesse de vragen en uw reacties gelezen.

  Nu heb ik zelf een vraag over het tijdelijk meenemen van de ANW naar het buitenland, het SVB heeft mij verzekerd dat dit wel mogelijk is maar ik wil toch straks geen problemen krijgen: Ik ben van plan om voor studie naar het buitenland te vertrekken, studie duurt twee jaar, kan uitlopen tot drie jaar. Vanwege overlijden van mijn partner heb ik recht op ANW, deze zou ik mee mogen nemen. Maar waar ik vragen over heb is: hoe zit het dan als je je uitschrijft? De gemeente gaf aan dat dit verplicht is…in een van uw reacties zegt u dat verplicht uitschrijven niet het geval is overigens. Als ik mij uitschrijf vervalt dan niet het recht op de ANW bij studie in het buitenland? Volgens de personen die ik heb gesproken bij het SVB is het mogelijk de ANW voor drie jaar mee te nemen. Overigens is dit ook bevestigd per mail. Dit zou ook gelden voor de kinderbijslag.

  Alvast dank voor uw reactie.

  • Je kan je uitschrijven maar ze zeggen dat het verplicht is. Leuk, maar wat nou als je het niet doet? Je krijgt geen gevangenis straf, geen boete, geen billenkoek en ze geven je nog niet eens een standje. Of hoe zouden ze dat willen uitvoeren?
   Het probleem is dat veel mensen binnen een jaar weer terug keren naar Nederland want ze dachten niet goed na toen ze gingen emigreren of simpel weg was het niet wat ze verwacht hadden en soms door situaties als overlijden partner, ziekte en dergelijken. In dat geval als je je hebt uitgeschreven ben je een groot deel van je rechten kwijt en kan je die weer opnieuw gaan opbouwen en moet je dus zo snel mogelijk werk gaan zoeken want anders red je het niet in Nederland.

   Maar als je een uitkering wilt meenemen kan het een voordeel hebben om je uit te schrijven. Je kan dan verzoeken om je belasting en dergelijken in het land te betalen waar je woont. Jij wilt weer terug keren na de studie dus in jouw geval is het een voordeel in Nederland de belasting en dergelijken door te betalen zodat je ook je AOW vrijwillig kan door laten lopen.
   Je moet zelf beslissen wat het beste is in jouw geval.
   Begin van het nieuwe jaar moet je je belastingformulier invullen en dan kan je automatisch al je zaakjes van het afgelopen jaar afronden. En dat is precies waar het om draait. Centjes, ze willen namelijk dat je zo snel mogelijk je belastingzaken in Nederland afrond.

   Je zegt niet naar welk land je wilt gaan maar blijkbaar binnen de EU. Je mag dan je uitkering volledig meenemen. Dit kan ook voor de kinderbijslag gelden. Het zijn namelijk voornamelijk werkgebonden uitkeringen die je niet mag meenemen, hier valt dus ook de WAO onder en de Wajong en dergelijken. Dit is niet jouw geval. Dus ook al schrijf je je uit kan je gewoon je uitkering meenemen.

   Nu is er nog iets waar je eens goed over moet nadenken of uitzoeken. Namelijk dat je gaat studeren, dat wordt gezien als dat je je positie op de arbeidsmarkt wilt verbeteren en dat betekend dat je een deel van de kosten kan aftrekken van de belasting 😉
   Ik weet niet hoe deze wet op het moment is en wat je allemaal precies kan aftrekken maar je moet dan wel in Nederland belasting blijven betalen want anders kan je niets terug vragen. Dus wel de moeite waard om eens uit te zoeken.

   Ik hoop dat dit duidelijk is.

   Heel veel succes met de studie

 • Questionmark schreef:

  Dag Cornelis,
  Dank voor je uitgebreid en zeer informatief antwoord.
  Ik ben een beetje voorzichtig met informatie delen op het world wide web 😉 , maar ik ga in een land buiten de EU studeren. Er is wel een verdrag met dit land overigens.
  De belastingdienst heeft mij ook een en ander uitgelegd, dus ik kies ervoor om belasting in Nederland te betalen. Dit heeft inderdaad ook voordelen voor belastingteruggave vanwege de studie die ik ga volgen.
  Wat betreft het uitschrijven, ik lees dat er boetes uitgedeeld kunnen worden indien men zich niet uitschrijft. En dat ze in de toekomst meer gaan controleren.
  Bovendien had ik een blog van een dame gelezen in Amstelveen wie het leven zuur werd gemaakt ( door de gemeente) omdat ze regelmatig voor haar werk in het buitenland verbleef en dan haar huis verhuurde. Maar zich dus niet had uitgeschreven. Ik moet zeggen dat ik het hele concept van uitschrijven niet begrijp. Zeker als het al vast staat dat tijdelijk is en als er zaken zijn waardoor je verbonden blijft aan Nederland zoals een koopwoning.

  • Ik begrijp je bezorgdheid en kan je vertellen dat je gegevens hier veilig zijn. Ik heb al vele malen mensen moeten uitschelden omdat ze onbeschoft zijn mij gegevens van mijn bezoekers te vragen. Mensen van de telegraaf, radio, vrouw en nog veel meer. Allemaal onbeschofte honden die denken dat ze wel eventjes alle kunnen maken om maar rotzooi aan de mensen te verkopen.

   Deze vrouw is waarschijnlijk een grote oplichtster want zij bedonderde de belasting en de kans kan groot zijn dat ze ook nog eens een uitkering heeft. Als je regelmatig in het buitenland verblijft hoef je je niet uit te schrijven. Jij gaat tijdelijk maar meer dan een jaar dus dan zal je je na een jaar wel uit moeten schrijven. Althans je moet je belastingzaken in Nederland afronden maar je wilt belasting door blijven betalen in Nederland dus dan kan je je met de eerst volgende belastingopgave opgeven dat je al die tijd in het buitenland woonde. That’s all…

   Het is namelijk zo dat als je een jaar op een vast adres in het buitenland woont dat je automatisch bent geëmigreerd. Als je dan netjes je belastingzaken afrond in Nederland ben je ook niet aan het frauderen. Dit deed deze vrouw dus wel want ze verhuurde haar huis en gaf dat niet op en daarbij had zij ook geen vergunning van de gemeente hiervoor.
   Verbaasd mij niet als deze vrouw ook een uitkering had. Dit doen vele graag namelijk, ze laten zich afkeuren en gaan naar het buitenland. Ze houden hun Nederlandse adres aan omdat ze anders niet gekort zullen worden op hun uitkering. En dat is precies waarom ze haar het leven zuur maken. En in mijn ogen terecht. Ik ken de situatie niet goed maar ik denk dat mijn vermoeden niet ver van de waarheid zal afwijken.

   In jouw geval, als je buiten de EU gaat studeren moet je ook kijken of je niet gekort zal worden op je uitkering. Het SVB kan hier meer informatie over geven en je eventueel vertellen hoeveel je dan gekort zal worden.

   Ik begrijp je bezorgdheid maar bedenk ook dat mensen die oplichten en fraude plegen goed zijn in liegen en alle zaken anders vertellen dan ze werkelijk zijn. Al is het maar om een beetje medelijden te krijgen. Persoonlijk zeg ik, opsluiten en laten voelen hoe het is om geen belasting te betalen en te profiteren van de staat 😉

   Jij gaat lekker studeren en je hoeft je geen zorgen te maken maar heel goed dat je naar alle informatie kijkt en niet alles door een roze bril ziet. In Spanje lopen de meesten met een roze bril op.

   Waar je ook gaat studeren, ik wens je heel veel plezier en heel veel geluk.

 • gina schreef:

  Hallo, ik heb bovenstaande allemaal zo goed als doorgelezen, alleen ik begrijp 1 ding nog niet helemaal goed. Ik ben Nederlandse en wil gaan emigreren naar Turkije, ik heb een wia wga uitkering dus zoals ik lees krijg ik daar 70% van stel: ik heb 1000 euro word dan 700. belasting eraf word 600. Kan ik dan kiezen die 600 bruto of de 700 netto? Zoja. betaal je in Turkije minder inkomstenbelasting dan in dit belastinggraailand? Alvast bedankt voor de info

  • Klopt, goed gezien. Je kan in Turkije belasting betalen en dus niet in Nederland. Je moet dat eventjes doorgeven dat je de belasting in Turkije zal betalen.
   Volgens mij had je dat in bovenstaande kunnen lezen maar omdat iedereen een antwoord opmaat wil voor waar er maar een paar regels bestaan kan ik mij voorstellen dat het een beetje onduidelijk is.

   Ik hoop dat dit antwoord duidelijk genoeg is voor je.

   Heel veel succes…

 • vrager schreef:

  Weer een reden waarom je je nooit direct moet uitschrijven uit Nederland! Ik vraag me af hoe je dat gaat doen?
  Stel ik ga in een ander land wonen, heb daar huis gevonden, en ga daar wonen, en dan niet uitschrijven in Nederland.Dan moet je toch een adres hebben in Nederland? dus alle kosten van huur; stedelijke belastingen enz gaan gewoon door, dat is naar mijn mening onbetaalbaar? De S.V.B. gaat er geloof ik vanuit dat als je meer dan 6 maanden in het buitenland verblijft dat je in het buitenland woont? Ik weet van Duitsers dat die gewoon hun ziekte verzekering door kunnen betalen en meenemen naar Tunesië, en ook daar jaren wonen.
  Maar wij?? dat is een groot probleem om in Tunesië een goede ziekte verzekering te hebben, In Nederland kan je een ziekteverzekering niet door blijven betalen, alles loopt via die V.G.Z. makkelijker kunnen we het niet maken!!! Slogan van belastingdienst!!!! Dat is voor mij ook het grootste probleem om in Tunesië te gaan wonen. Als je daar zwaar ziek zou worden, ga je het schip in! ik heb daar noch geen oplossing voor gevonden. Ze herdachten in Duitsland de val van de Berlijnse muur! Nou in Nederland staat er ook een, een hele dikke, alleen zie je hem niet, maar hij is er wel. Het liefst zouden ze alle mensen met A.O.W vastzetten in Nederland.

  • Ik vernam dat ze het veranderd hebben van een jaar tot 6 maanden nu maar dan nog zie ik niet waarom je zo moeilijk doet. Ik moet dit nog uitzoeken maar mij ontbreekt de zin en interesse. veroorzaakt door al die gezellig Nederlanders. Nederland moet zich maar vast blijven houden aan zijn zekerheden en ze zien niet in dat ze die zekerheden in Nederland nu ook langzaam kwijt raken.
   Als je op deze manier denkt moet je in Nederland blijven wonen daar denken ze allemaal op deze manier. Wordt eens wakker.
   Als je wilt emigreren moet je dat gewoon en moet je ook de consequenties accepteren en niet zeuren over je verplichtingen in Nederland en het verlies van je zekerheden in Nederland. Of je je uitschrijft of niet daar zijn verschillende redenen voor om het wel of niet te doen.

   Je herhaalt wat je al eerder hebt geschreven. Dit begint op website vervuiling te lijken. Heb je niets beters te doen?

 • Maggy schreef:

  Hallo, momenteel heb ik een ww uitkering en dat duurt nog anderhalf jaar. Omdat wij plannen hebben om te verhuizen naar België weet ik dat ik dan nog 3 maanden ww mee over kan nemen. Ik heb me ook laten vertellen dat als je 38 jaar gewerkt hebt, je ook een uitkering kan krijgen. Mijn leeftijd is 59 en heb 39 jaar bij dezelfde baas gewerkt. Klopt dit verhaal?

  • Ik weet niet waar je deze informatie vandaan hebt maar volgens mij klopt het niet helemaal. Dat je je ww uitkering kan meenemen voor 3 maanden zou alleen met toestemming van het UWV kunnen. Waarschijnlijk heeft u de informatie gelezen over buitenlanders die willen terugkeren naar hun vaderland. Die kunnen 2 maanden hun uitkering meenemen en eventueel nog wat verhuisgeld. Deze mensen moeten in ruil daarvoor hun Nederlandse nationaliteit afstaan en hun Nederlandse paspoort inleveren. Deze kunnen dan namelijk niet meer terugkeren naar Nederland.
   Dus voor die 3 maanden je ww uitkering meenemen zou ik eens gaan praten bij de uitkerende instantie en controleer dat dubbel want de meeste daar weet ik het ook niet goed.

   Als je een uitkering zou krijgen na 38jaar werken dan zou er in Nederland heel veel mensen zijn die niet meer werken en een uitkering trekken tot ze met pensioen gaan.
   Wat wel zo is is dat als je langdurig ww-uitkering krijgt dan ga je automatisch in de bijstand maar er is ook een uitkering voor mensen die geen baan meer kunnen krijgen door hun leeftijd, opleidingen en dergelijke en hiervoor is een uitkering gebaseerd op het inkomen.

   Denk niet dat je een uitkering kan krijgen om lekker naar België te verhuizen want al deze uitkeringen die betrekking hebben op werk worden gestopt zodra je het land verlaat en gaat emigreren. Lees maar eens wat voor problemen mensen hebben die willen terugkeren naar Nederland. Dan zal je ook lezen waarom ze willen terugkeren namelijk omdat de uitkeringen worden gekort of stop gezet.

   Dan is er nog een punt. Tegenwoordig kunnen eu-landen mensen weigeren als zij denken dat iemand een te grote last is voor de staat. IN jouw geval zou dat dus problemen kunnen opleveren.

   Verwacht helemaal niets van de Nederlandse staat als je wilt emigreren want dat kan je wel vergeten.
   Mijn advies is datje eerst werk gaat zoeken in België en als je dan een baan hebt om te gaan emigreren en bedenk dan ook heel goed wat er allemaal met je rechten gaat gebeuren en het risico dat je ooit weer terug wilt keren naar Nederland.

   Ik hoop dat dit duidelijk is en dat je je laat informeren door de uitkerende instantie over je ww uitkering.

   Heel veel succes…

 • jolene beulenkamp schreef:

  wat is de duitse variant op de waong want ik weet wel dat er 1 is, maar nergens staat hoe dat dan heet.

 • yaman schreef:

  hi ik ben 38 jaar oud ik ben sinds 1997 in wajong
  ik heb wajong uitkering ik heb medicaties gebruikt medicijnen en onder behandeling bij arts in het ziekenhuis, en ik ben ook geopereerd aan mijn wervel kolom. Ik kan niet werken. Ik heb ook kinderen ik wil in Turkije wonen wegens mijn gezondheid krijg ik mijn uitkering gewoon.
  Ik ben 80-100% arbeidsongeschikt

  • Wajong kan je alleen meenemen als je daar toestemming voor krijgt maar Turkije valt ook onder de EU en eigenlijk zou het dus moeten kunnen maar voor de Wajong zou ik toch eerst toestemming vragen bij de uitkerende instantie. Ook om te vragen hoeveel je dan gekort zal worden want je zal waarschijnlijk geen 100% krijgen als je toestemming krijgt.

   Let wel op dat men zal proberen om je voor te stellen dat je 3 maanden je uitkering mee kan nemen en dat je geld krijgt voor de verhuizing maar dan moet je een papiertje tekenen. Dit is om afstand te doen van je Nederlandse nationaliteit. Dit moet je dus nooit accepteren.
   Let hier dus heel goed op zodat je later geen problemen zal krijgen.

   heel veel succes…

 • Anoniem schreef:

  Goedendag,
  Wij wonen in Spanje maar mijn man werkt nog altijd voor een Nederlands bedrijf in Nederland dus betaald ook al zijn bijdragen in Nederland, maar waar heeft hij recht op als hij ontslagen word? Hij zal van Nederland geen ww krijgen omdat hij ingeschreven staat in Spanje, maar hij betaald wel elke maand zijn bijdrage daar voor,
  Mvg!

  • Als hij in Nederland werkt maar in Spanje woon zou hij niets hoeven te betalen, je loon is namelijk inkomstenbelasting en die betaal je altijd in het land waar je woont. Als je nu voor een Nederlands bedrijf werkt is dat wat lastig want bedrijven willen vaak niet meewerken uit angst omdat ze het gewoon niet weten.

   Het beste voor hem zou zijn als zich laat inhuren als een freelancer bijvoorbeeld en daarnaast je AOW doorbetalen zodat je dat niet kwijt raakt. Hij kan nu wel van de zorg gebruikmaken natuurlijk maar ww zal hij waarschijnlijk niet krijgen dus is belachelijk dat je daarvoor betaald maar zo ziet de regering het niet want je betaalt namelijk niet voor je eigen toekomst maar het heden van huidige uitkeringstrekkers. Daarom profiteert men ook zo veel.

   Mocht hij zonder werk komen te zitten dan zou hij wel iets anders kunnen proberen en dat is kijken of hij een inkomensuitkering kan krijgen die hij dan zogenaamd mee kan nemen. Wajong is hier een goed voorbeeld van. Geen idee of dat mogelijk is maar dat zou je eens na moeten vragen bij de uitkerende instantie maar reken niet op veel medewerking dus doe verschillende poging en bedenk ook dat zij het vaak ook niet weten.

   Ik hoop dat ik je op weg heb kunnen helpen.
   Heel veel succes…

 • schoonmoeder schreef:

  Hallo,
  mijn schoonmoeder is vanuit Turkije hier naar toe gevlucht met haar kinderen en man. Zij heeft hier vanaf 1993 tot er met 2011 gewoond en heeft heeft een vergunning gekregen. (Nederlands paspoort dus). Zij heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Haar man ook. Ze hebben hier wel gewerkt haar man ook, bij de gemeente. Maar kunnen dus allebei niet meer werken. In 2011 zijn ze terug gegaan naar Turkije en zij krijgt 700 euro en haar man krijgt 900 euro. Nu willen ze eigenlijk heel graag terug naar Nederland vanwege haar kinderen die hier zijn blijven wonen. Ze wil nu alleen graag weten wat er gebeurt met hun uitkering in wat van opzicht dat kan veranderen of gaat veranderen.
  Zou u mij daar een beetje uitleg over kunnen geven?
  Alvast bedankt
  groetjes mij.

  • Als je ouders nog steeds een Nederlands paspoort hebben kunnen zij gewoon weer terugkeren naar Nederland en moeten zij net als iedereen zich in Nederland inschrijven en daarmee kunnen zij andere zaken regelen.
   De uitkering zal dan weer 100% worden want de korting is voor het buitenland. Zij moeten dan wel weer belasting betalen en sociale premies betalen in Nederland.
   Dat is eigenlijk alles.

   Heel veel succes…

 • willem schreef:

  Hallo,
  Een vriend van mij heeft een bijstandsuitkering en overal op zoek naar werk
  Nu heeft hij zich aangemeld bij de Royal Navy (daar zijn Engels beter is dan Nederlands)
  Hij is uitgenodigd voor allerlei testen en onderzoeken wat ongeveer 3 maand in beslag zal nemen
  Omdat hij een bijstandsuitkering heeft en geen WW mag hij niet langer dan een maand weg anders word zijn uitkering stopgezet. En heeft hij bij afwijzing /terugkomst geen huis e.d. meer.
  Ik vraag mij af of dus in het kader van weer aan het werk zien te komen hier ook uitzonderingen op zijn.
  Groeten Willem

  • Volgens mij is het voor ww en bijstanduitkering gelijk maar er zijn inderdaad uitzondering maar dat moet je met je uitkerende instantie bespreken en niet met mij. Dit heeft niets met emigreren te maken dus ga eens praten met de uitkerende instantie.

   Trouwens vraag ik mij af of ze hem geen onderdak en alles geven want zo werken zij meestal.

   Heel veel succes met je vriend

 • Rik schreef:

  Hoi,
  Ik ben een Nederlandse man van 44 en ben gescheiden, heb een dochtertje van 11 jaar. Mijn vriendin is Surinaamse, ook gescheiden, en heeft twee kinderen van 15 en 17. We hebben plannen om onze toekomst in Suriname voort te zetten.
  – hoe gaat dit dan met de alimentatie, kinder- en Partneralimentatie.
  – we hebben wel eens gehoord dat je een toeslag krijgt als je weer terug gaat naar je geboorteland, klopt dit.
  Is het beter voor alle regeltjes dat we getrouwd zijn of maakt dat niet uit voor de verblijfsvergunning.
  Ook heeft mijn vriendin een stukje grond is dit ook in het voordeel.
  Gr.
  Rik

  • In principe moet je gewoon alimentatie blijven betalen maar ze kunnen moeilijker een beroep doen op je salaris en dergelijken en je zal vooral moeten kijken wat voor verdragen Suriname met Nederland heeft. Ik vermoed dat men makkelijker bij je op de deur klopt in Suriname dan in een ander land door band tussen Nederland en Suriname.
   Misschien is er iemand anders die hier ervaring mee heeft want praktijk wil nog weleens anders zijn dan de theorie.

   Je moet zeker trouwen, Je vriendin is Surinaams dus jij zou als haar man dan dus wel makkelijker een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Het is in de meeste landen het makkelijkst om een verblijfsvergunning te krijgen op basis van huwelijk en kinderen. Jullie hebben geen gedeelde kinderen dus dan zouden jullie moeten trouwen.
   Het stuk grond is geen voordeel, alleen een goede basis om een nieuw leven te beginnen. Voor de verblijfsvergunning maakt dit geen verschil maar voor een huwelijk is het belangrijk dat je een verblijfplaats hebt en die zal je toch nodig hebben.

   Ga lekker trouwen, daar maak je je vriendin gelukkig mee en voor je verblijfsvergunning is dit ook beter.
   Heel veel geluk en succes….

 • Daena schreef:

  Ik lees heel veel over het woonlandbeginsel, maar heeft de rechtbank vorig jaar geen uitspraak gedaan dat dit woonlandbeginsel helemaal niet uitgevoerd mag worden?

  Vriendelijke groet.

  • Nee, dat was enkel in een paar zaken waar men dit had aangevochten. Het woonlandbeginsel wordt gewoon toegepast en er zijn lijsten met de kortingen die men zal krijgen op uitkeringen als men die mee wilt nemen naar het buitenland.

   Kijk dus eerst maar eens goed na hoeveel je gekort zal worden want je kan ook je hele uitkering kwijt raken en eigenlijk niets meer dan logisch toch?

   Het is ook typisch dat men altijd maar denkt in het positieve voor zichzelf maar niet verder wil kijken.

 • jacky schreef:

  Ik heb in nederland sinds mijn 16 e gewerkt. Ik ben nu 36 en woon in Belgie nu al 9 maanden. Mijn vraag is mijn opgebouwde pension in nederland sinds mijn 16e. Kan ik die meenemen naar Belgie, of kan ik hem laten uitbetalen, of hoe zit het nou precies met die opgebouwde centje s van mijn sinds mijn 16e in Nederland.

  Graag hoor ik een antwoord op mijn vraag . Dank u

  • Dit verschilt per pensioenverzekering, dus je zal je polis eens na moeten lezen maar in het algemeen blijft het geld staan. Je kan zelfs door blijven betalen je 65 bent en je kan het laten staan zodat ze het uitbetalen als je 65 bent maar je moet dit wel duidelijk met je pensioenverzekering bespreken.
   Pensioenen kunnen ze ook overhevelen naar een andere pensioenverzekering, bijvoorbeeld in België maar je kan ook door blijven betalen.

   Als je het hebt over je AOW dan blijft het wel staan maar je krijgt per jaar dat je niet in Nederland woont, en dus geen premies betaalt, 2% minder. Dus als jij geëmigreerd bent met 38jaar. 65 – 38 = 27 en die maal 2% = 52% Dus dan zou je 52% minder AOW krijgen. Ofwel je houdt dan maar 48% over tegen de tijd dat je 65jaar bent.
   je kan ook je AOW door blijven betalen zodat je uiteindelijk wel een volledige AOW krijgt.

   Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.
   Heel veel succes…

 • jaap wolbers schreef:

  Hallo, veel vragen dwalen door mijn hoofd, enkele heb ik opgeschreven. Hopelijk kunt u mij wat antwoorden geven. Ik ben 60 jaar en ik heb een WAO uitkering van 50% plus een toeslag zodat ik op het minimum zit met met mijn inkomen. Stel (mijn kamer is opgezegd, dus moet ik een ander woonverblijf zoeken) dat ik bij mijn vriendin in Duitsland wil gaan wonen, wat gebeurt er dan met mijn uitkering, behoud ik mijn toeslag en heb ik zodra ik mijn pensioenleeftijd behaal nog recht op een AOW uitkering en hoe hoog is deze dan? Hoe zit het met mijn pensioen? Hoe zit het met verzekeren, moet ik mij dan in Duitsland verzekeren? Kan ik mijn bankrekening in Nederland behouden?
  Hopelijk kunt u mij deze vragen beantwoorden, zodat ik een beslissing kan nemen wat te doen.

  • In principe kan je je uitkering meenemen maar bespreek dit eens goed met de uitkerende instantie want alleen die kunnen je vertellen of je ook je toeslagen kan meenemen. Je kan hier speciaal toestemming voor krijgen maar dat moet je men hen bespreken.

   Je AOW wordt met elk jaar dat je in het buitenland woont en geen AOW premies betaalt verminderd met 2%. Dus als je nu tot je 65ste in Duitsland woont dan zou je dus 5 x 2% minder AOW ontvangen. Je kan dit ook door blijven betalen.
   Als je een apart pensioen hebt kan je die gewoon door blijven betalen en op je 65ste wordt dit gewoon uitgekeerd maar lees altijd goed je polis of vraag het eens na bij de betreffende pensioenverzekeraar.

   Beste kan je je in Duitsland laten verzekeren maar in Nederland heb je misschien al iets opgebouwd in dat geval kan het verstandig zijn dit te behouden. Dit kan dus per verzekering verschillende zijn.
   Zorgverzekering bijvoorbeeld kan je door blijven betalen maar geef wel aan dat je in het buitenland gaat wonen en zoek uit hoe ze uitbetalen en wat de verschillen zijn als je in het buitenland woont.

   Ik hoop dat ik je hiermee wat meer op weg heb kunnen helpen. Het zijn misschien geen concrete antwoorden maar je weet nu wel waar je verder moet navragen en wat je moet uitzoeken.
   Hier op de website vind je nog veel meer informatie over allerlei zaken dus kijk eens rond en leer van de ervaringen van anderen en de vragen van anderen.
   Vragen kan men ook stellen in het forum hier: emigreren forum

   • Jaap Wolbers schreef:

    Bedankt voor je reactie, het is in ieder geval weer genoeg stof om uit te zoeken. Weet je ook iets hoe het met inkomensbelasting zit. Moet je in het land waar je woont betalen of het land waar je jou inkomen van hebt. Nooit gedacht dat het zo ingewikkeld zou zijn en dat binnen de EU.

    • En dan moet je nagaan hoe het kan zijn als je gaat emigreren naar buiten Europa. Het is maar net wat je in je rugzakje meeneemt. Je kan ook alle schepen achter je verbranden maar dan heb je in Nederland niets meer. Het is dus maar net hoe je situatie is. De meesten willen dit helaas niet in zien maar emigreren is niet zoiets als vakantie of een verhuizing, daar komt veel meer bij kijken.

     In komstenbelasting betaal je in het land waar je woont. Nederland wil nu proberen om ook de mensen die hun inkomen uit Nederland hebben aan te gaan slaan. Als je een uitkering hebt is die kans dus heel groot maar je kan je uitkering bruto netto laten uitkeren en dat je dan belasting betaald in het land waar je woont. Je moet dan dus uitzoeken wat voordeliger is voor je en waar je de meeste voordelen aan hebt. Zo kan het zijn dat je in sommige gevallen beter in Nederland belasting kan blijven betalen.

     Let wel op en kijk altijd of er een belastingverdrag is tussen het land waar je wilt gaan wonen en Nederland. Soms kan dit heel erg afwijken van het normale. Ik kan dit helaas niet uitzoeken want dat zou veel te veel werk zijn en ieder land is anders. Ik weet dat bijvoorbeeld zuid Afrika afwijkt. Als er mensen zijn die andere landen kennen die afwijken, kaat hier dan gerust weten zodat ook anderen daar iets aan hebben.

     Ik hoop dat dit duidelijk is voor je.(reageer niet op de email maar hier op de website of in het forum)

     Heel veel succes…

 • Jan van Dongen schreef:

  Beste,

  Ik krijg nu een ziektewet uitkering. Ik zou graag willen weten wat de mogelijkheden zijn om mijn uitkering mee te nemen naar Engeland en hoe dat dan met de re-integratie zit. Moet je dan samenwerken met de Engelse overheid voor de re-integratie of heeft het UWV mensen daar die voor hun werken? Wat zijn de mogelijkheden om daar te geraken?

  Alvast bedankt

  • Er zijn geen mogelijkheden om je ziektewet mee te nemen. Ziekte wet is een werkgebonden uitkering en die kan je niet meenemen. Aan de andere kant zal je toch ook weer moeten gaan werken als je uit de ziektewet komt.
   Volgens mij raak je je ziekte wet en je waarschijnlijk ook je baan kwijt als je tijdens je ziektewet gaat emigreren.

   Sorry maar begrijp niet wat je bedoeld met re-integratie. Heb je het dan nu ook al over terug keren naar Nederland?

   Als je naar Engeland wilt emigreren moet je gewoon werk zoeken in Engeland en daarna je baan opzeggen in Nederland en emigreren. Of andersom want ze zullen jullie niet zomaar aannemen als je nog steeds in Nederland woont en werkt.

   Ik hoop dat dit je vragen heeft kunnen beantwoorden.

    • Je zal naar de situatie moeten kijken want hoe ga jij verklaren dat je met een grote verhuizing bezig bent en te ziek bent om te werken?
     Ga het maar eens navragen bij het UWV, ik geloof niet dat je mag gaan emigreren terwijl je in de ziektewet zit.
     En stel je gaat emigreren, wat als je weer beter bent, ga je dan terug naar Nederland om weer te gaan werken?

     Je zal het allemaal in een andere context moeten bekijken volgens mij want een basis regel is dat je werkgebonden uitkeringen niet kan meenemen. Dat wil niet zeggen dat als je in het buitenland werkt voor een Nederlandse baas onder de Nederlandse wet dat je dan geen ziektewet krijgt als je ziek geraakt.
     Ik ben wel benieuwd wat het UWV hier nu echt mee doet in de praktijk…. Iemand ervaring?

     • Jan van Dongen schreef:

      Ik snap jou punt en daarom wil ik graag weten hoe het zit, want theoretisch gezien kan het dus wel.

     • Als je mij begrijpt dan begrijp je dus ook dat je zelfs ontslagen kan worden als ze er achter komen en dan ben je verder van huis.
      Het is volgens mij zoals ik al omschreef. Je werkt voor een Nederlands bedrijf in het buitenland en je betaalt al je premies en lasten in Nederland. In dat geval zou je recht hebben op een ziektewet omdat het maar tijdelijk is en omdat je daarna je werk weer al hervatten.
      Nu zal je denken maar waarom staat dan de ww niet in de lijst en dat is omdat als je in diezelfde situatie je werk kwijt zou raken dan zal je naar Nederland moeten terug keren om je van een ww uitkering te kunnen genieten.
      IN jou geval is het dus niet mogelijk. Het UWV weet zelf ook niet meer waar ze mee bezig zijn en daarom trek ik mij niets meer aan van wat zij zeggen of publiceren. Ik ga naar de algemene regels die je vind op de website van de belastingdienst en van buitenlandse zaken.

      Sorry, maar ik kan geen manier bedenken hoe het wel zou kunnen.
      Succes…

 • mdurgun schreef:

  ik heb een wao uitkering,met advies van artsen zou het beter zijn om naar warmere land te gaan.
  maar mijn kinderen en echtgenote wil niet mee.
  kan ik ze achterlaten?

  • Al klinkt het een beetje grof maar je kan inderdaad je vrouw en kinderen achter laten en alleen emigreren maar je probleem zal dan waarschijnlijk zijn dat je alimentatie moet gaan betalen of op zijn minst zal je iets moeten regelen. Behalve als je echtgenote werk heeft en goed voor zichzelf kan zorgen dan kunnen jullie misschien onderling iets afspreken.

   Warmer klimaat is zeker goed voor bepaalde mensen maar jammer dat ze niet met je mee willen naar een warmer land maar misschien kunnen ze dan regelmatig op visite komen.

   Heel veel succes…

 • an schreef:

  Ik heb een WAO uitkering en ik ben helemaal afgekeurd. Zou ik met mijn 2 jongste kinderen van 5 en 6 jaar kunnen emigreren naar Suriname met behoud van WAO en de kinderbijslag?

  Ik hoor het graag

  • Ja, je kan emigreren naar Suriname maar je houd dan maar 70% van je uitkering over en je kan geen toeslagen meenemen misschien dat er voor de kinderslag een uitzondering maar dat geloof ik niet. Voor de kinderbijslag kan je het best eens bij de uitkerende instantie navragen.

   Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.

 • nathalie schreef:

  Hallo,

  Ik ben een alleenstaande moeder met een wia uitkering.
  Mijn kind is 6 jaar.
  Is verhuizen naar amerika reëel ? Met behoud van uitkering,kinderbijslag?

  • Wat is reeel?
   Je kan emigreren naar America en je uitkering meenemen en je kan ook toeslagen meenemen maar het is mij nog steeds niet duidelijk of dat daar ook de kinderbijslag onder valt of niet. Volgens mij mag je namelijk de kinderbijslag hoog uit binnen Europa meenemen.

   Emigreren naar Amerika zie ik niet echt als verstandige stap, omdat ik ten eerste jullie situatie niet ken, maar er zijn enkele problemen. Ten eerste als je naar Amerika wilt emigreren dat het lastig is om een verblijfsvergunning te krijgen en zij willen dat je afstand doet van je Nederlandse nationaliteit als je de Amerikaanse nationaliteit wilt aannemen.
   Voor mij zijn dit punten waar je heel goed over moet denken. Je moet voorkomen dat je je nationaliteit kwijt raakt omdat terug keren naar Nederland dan weer een probleem wordt.
   En denk zeker niet dat je met het emigreren naar Amerika de Amerikaanse droom kan waar maken, dat de lukt de meeste nog niet terwijl ze slapen. En het is er echt beter dan in Nederland.

   Ik hoop dat dit je vragen beantwoord.
   Heel veel succes…

 • gina schreef:

  nog een vraag van mijn zijde, Ik heb een wia uitkering 80-100% volgens Uwv mag ik alles meenemen naar Turkije. netto is dat een 1250 euro, bruto pakweg 1700 euro.. Kan ik die bruto netto ontvangen in Turkije? en is dan de inkomsten belasting die ik daar ga betalen gunstiger dan in Nederland? Wat raad u aan?

  • Oke UWV zegt dat je alles mag meenemen maar heb je dat meerdere keren gevraagd want het UWV weet ook niet meer wat het meer bezig is. Vergeet dat dus niet.
   Als je je uitkering mag meenemen en je ontvangt nu 1250euro dan krijg je in Turkije maar 750euro want dat is de 60% die over blijft na de korting.
   Je mag het bruto netto meenemen en daar inkomsten betalen, als het bruto 1700euro is dan zal je daar ongeveer 1000euro (ongeveer 60% van pakweg 1700) aan overhouden.

   Ik vermoed dat de inkomsten belasting in Turkije gunstiger is maar dat zal je moeten uitzoeken.
   Wat ik raad aan is niet emigreren maar dat mag onlangs op deze website wel duidelijk zijn dus het beste is mij niet om raad te vragen als je wilt emigreren 😉

   Heel veel succes…

 • shak schreef:

  Hoi ik bn een man 45 80/100%afgekeurd wia uitkering nu wil in engeland gaan werken hoe zit het met de belastingen gaat dat automatische ivm de verdrag ? Of kan ik tijdelijk werken zonder de uwv door te geven omdat ik niet weet of het mij daar gaat bevallen ik hb van het verleden al een n.i nummer..

  • Geen idee wat er automatisch zal gaan met de belastingdienst. Ze zullen het wel snel door hebben als je niets door geeft over datje gaat emigreren. Je kan juist beter aan het UWV doorgeven dat je wilt gaan werken in de UK met de vraag of dat je je uitkering terug krijgt als je terug komt. Een goede inzet en eerlijkheid geeft je waarschijnlijk meer kansen dan niet te zeggen en zomaar te emigreren.

   Heel veel succes maar eerlijk is de beste weg

 • george schreef:

  Beste,ik ben een man van 49 jaar met een wajong uitkering.ik ben 80 tot 100 % afgekeurd, en ben het zat hier, mag ik met deze uitkering emigreren naar Suriname, wachtend op u antwoord George.

  • |Om te emigreren met een wajong uitkering moet je speciaal toestemming vragen bij de uitkerende instantie dus ga eens kijken wat zij er over hebben te vertellen maar wees voorzichtig want meestal weten zij ook niet precies wat wel en of niet mogelijk is.

 • monica bakker schreef:

  hallo ik heb een vraag ik heb een wva uitkering van het uwv en leef daarvan met mijn man en tweeling. Mijn man is beginnend dement door lymfeklierkanker ,hij is nu 50,een van mijn kids is verstandelijk beperkt,ze zijn elf jaar, nu heeft mijn zwager met zijn vrouw een huis gekocht met in Hongarije en zijn huis hier opgezegd,zij heeft 300 euro ww ,en met dat geld kunnen hun leven daar,nu staat daar een huis te koop voor 6000 euro naast hun en ze willen graag dat wij dat kopen en daar komen wonen zodat ze mij kunnen helpen met mijn man en met mijn tweeling.Daarbij komt nog dat ik hier grote moeite heb met alle kosten van huis en ziekenhuis ed en daar is het heel goed te betalen voor mij.Kan ik mijn uitkering meenemen daarheen?ik ben hartpatiënt geworden en heb een zeldzame ziekte met mijn bloeddruk die steeds wegvalt en word nooit meer beter,ik zou het heel graag doen want dan heb ik ook geen stress meer met rekeningen en dergelijke,maar aan de andere kant wil ik ook niet het risico lopen dat ik straks zonder geld daar kom te zitten,want ik word nooit geen Hongaarse ik kies het alleen maar als verblijfplaats dus geen emigratie,wat moet ik doen?heeft u een antwoord aub, ik kan niets vinden wat het mij duidelijk maakt ❓

  • Ten eerste is het altijd emigreren als je in een ander land gaat wonen. Als je ook de nationaliteit aanneemt is dat een vervolg op je emigratie en dat wordt naturalisatie genoemd.

   Ten eerste kan zij geen ww ontvangen in Hongarije, dat zou illegaal en fraude zijn. Een ww mag je niet meenemen.
   Als jij een werkgebonden uitkering hebt zal je bij het UWV moeten praten of je je uitkering mee zou kunnen nemen. Als je WAO zou ontvangen dan zou je die weer wel mee kunnen nemen maar tegenwoordig verzinnen ze de gekste namen voor uitkeringen om het maar geen ww of WAO te noemen.

   Dus vraag het eens na bij het UWV en leg je situatie voor en zorg dat je eventuele bewijzen hebt want de geestelijke gesteldheid van je man en van je eigenlijk medische situatie.

   Ik hoop dat ik je hiermee verder heb kunnen helpen.
   Heel veel succes…

 • henriette schreef:

  goedemorgen. ik heb een ioaw uitkering mag ik dan naar spanje verhuizen? ik wil me laten herkeuren ben 58 en heb reumatische artrose fibromialgy en beginnend copd ben 2jr geleden goed gekeurd om te werken dus zodoende die ioaw-z uitkering. ik wil graag daarnaartoe verhuizen omdat dat beter is voor mijn gezondheid. werken kan ik niet want lig meer in bed en op de bank dan dat ik iets doe

  • Het is waar dat je je beter zal voelen in een warmer klimaat en je dokter kan je hier waarschijnlijk bewijzen van geven dus hiermee zou je kunnen vragen of je je uitkering mee kan nemen. In sommige gevallen is dit mogelijk dus dit is de moeite waard.
   Je moet dit wel met de uitkerende instantie bespreken en je medische situatie voorleggen met bewijzen.

   Heel veel succes…

 • Guido Frijns schreef:

  Hallo,

  Wij wonen in Duitsland , maar werken beide in Nederland. Mijn vrouw werkt in NL in loondienst. Haar bedrijf wenst nu een collectieve inkomensverzekering voor het geval van arbeidsongeschiktheid af te sluiten, waarbij natuurlijk als premie een bedrag op haar loon wordt ingehouden. Deze verzekering zou bij een eventuele arbeidsongeschiktheid 10 % extra uitkeren, maar alleen bovenop een IVA-uitkering.
  Mocht zij arbeidsongeschikt worden, wordt een IVA – en daarmee dan ook de uitkering op grond van collectieve verzekering – dan ook aan haar uitgekeerd als ze, zoals in ons geval, al vóór het moment van arbeidsongeschikt worden in Duitsland woonachtig was? Of anders gezegd, loont het de moeite om zich bij deze collectieve verzekering aan te sluiten?

  • De vraag is of jullie sociale premies in Nederland betalen want als je de sociale premies zou je er recht op hebben. Betaal je dus geen sociale premies dan krijg je ook geen uitkering, dat is waarom alle opgebouwd rechten na emigratie direct verloren gaan.
   Je zou ook eens moeten kijken of er een special belastingverdrag is met Duitsland en je zou eens bij het UWV kunnen navragen want het zal mij ook niet verbazen dat als je op een dag arbeidsongeschikt bent en dus niet meer werkt maar wel in het buitenland woont dat je dan ineens geen rechten meer hebt. Dan heb je voor al die jaren dus voor niets premies betaald.
   Bedenk ook dat het UWV vaak zelf geen antwoorden weten want er zijn zo veel regeltjes en die veranderen iedere dag dat zij het ook niet weten. Vraag het dus eventueel twee keer bij verschillende mensen. Laat je niet verrassen.
   Er is trouwens ook een speciale wet voor mensen die net over de grens in Duitsland wonen, dat zou je ook nog eens kunnen uitzoeken.

   Ik hoop dat je met dit antwoord verder kunt.
   Heel veel succes…

 • roos schreef:

  Ik zou graag met mijn gezin in Zuid-afrika willen wonen weet iemand bij wie ik terug moet voor informatie? Overheidsinstantie of gemeente? Wat moet ik doen om daar te kunnen wonen en werken? Ik ontvang uitkering op dit moment. Ik vroeg me af of deze zelfde uitkering ook meegenomen kan worden naar zuid-afrika zoniet welke uitkering heb ik dan recht op? Moet ik naar ambassade voor een verblijfsvergunning? Zoja wat kunnen zij voor mij doen?

  • Je kan nergens terecht voor informatie. Alleen internet van mensen die hun tijd erin steken om anderen van informatie te voorzien. Kijk dus naar de negatieve zaken en bekijk alles niet door een roze bril. Op zijn minst kan je bij de Zuid Afrikaanse ambassade of consulaat kijken of ze je informatie kunnen geven.

   Je zou eerst moeten navragen of je je uitkering kan meenemen. Meestal kan dit niet en je hebt geen recht op een andere uitkering.

   Je kan bij de ambassade inderdaad navragen of je een verblijfsvergunning kan aanvragen maar omdat je een uitkering hebt zullen ze het misschien weigeren omdat ze verwachten datje een last voor de staat bent. Je zal moeten kunnen aantonen dat je voor jezelf kan zorgen of datje eventueel werkt hebt in Zuid Afrika.
   Een pensioen of WAO zou een ander verhaal zijn natuurlijk.

   Heel veel succes…

 • fur schreef:

  Ik kan nergens vinden of het mogelijk is om een wia aan te vragen NADAT je al enige tijd bent geëmigreerd. Ik heb nu met een noodgeval te maken en 2 chronische ziektes waarbij ik het meeste vd dag moet liggen en niet voor mijzelf kan zorgen. Ik vraag me dus af of ik nu een wia kan aanvragen?
  Anders komt het op hetzelfde neer om terug naar nl te emigreren en dan mijn wia mee te nemen. Er zou dan toch geen verschil moeten zijn

  • je kan na emigratie in Nederland geen WIA uitkering of wat dan ook aanvragen. Je bent al je opgebouwde rechten kwijt nadat je emigreert.
   Het is al moeilijk om een WIA uitkering mee te kunnen nemen en meestal kan men deze niets eens meenemen.
   Sorry maar helaas kan ik geen positief antwoord geven op deze vraag.

   Heel veel succes…

 • Sanne schreef:

  Hoi, ik ben een vrouw van 30 jaar met een WIA uitkering. Ik ben voor 80 tot 100% afgekeurd. Kan ik mijn WIA uitkering meenemen als ik ga emigreren naar Thailand? Bedankt alvast!

 • Elvira van Hilst schreef:

  Goede morgen, Mijn vraag: Ik heb een IVA uitkering met een extra toeslag. Mijn man heeft 0,0 inkomen. Wij willen naar Spanje emigreren. Nu ben ik voor 80 tot 100% vervroegd afgekeurd. Nu hoorde ik dat Spanje GEEN inkomsten belasting van je bruto uitkering afhoudt. Dat wil zeggen dat ik daar mijn geld bruto = netto krijgt. Klopt dit? En krijg ik dan toch nog mijn toeslag vanuit Nederland, omdat mijn man geen inkomen heeft? Alvast bedankt voor uw antwoord.

  • Geen idde of dat Spanje geen inkomstenbelasting eist voor je uitkering, dat lijkt mij heel sterk.
   Je kan je uitkering bruto netto laten uitkeringen in Nederland en dan in SPanje belasting betalen.
   Bedenk wel dat Spanje je toegang kan weigeren omdat ze denken dat je een last bent voor de staat.
   Of dat je je uitkering mag meenemen zal je bij de uitkerende instantie, UWV, moeten navragen. Zij moeten toestemming geven en dan kan je ook navragen over de toeslagen want die zal je hoogst waarschijnlijk niet kunnen meenemen.

   Heel veel succes…

 • Linda schreef:

  Ik ga proberen een lang verhaal kort te houden……. 😉
  Mijn vriend en ik hebben trouwplannen. Hij is Amerikaans staatsburger, ik ben Nederlandse.
  Hij is op dit moment gedetineerd en heeft nog een paar jaar te gaan.
  Als het financieel mogelijk is willen wij volgend jaar of het jaar daarop gaan trouwen (eerst sparen voor alle visa en andere benodigde formulieren) en ik wil daar dan ook definitief gaan wonen.
  Ik heb een WIA uitkering van 1000 euro per maand. Is dit genoeg om in Amerika te gaan wonen zonder sponsor? Ik kan nergens vinden hoeveel het bedrag is wat je maandelijks zou moeten hebben om aan hun standaard te voldoen.
  Hoe zit het met de zorgverzekering? Kan ik die van hieruit meenemen of moet dat afgesloten worden in Amerika en wat zijn daar de kosten van? Hierover hoor ik zoveel verschillende verhalen dat het erg verwarrend wordt. 😕
  Alvast bedankt voor het antwoorden!

  • Je zal bij de uitkerende instantie, UWV, toestemming moeten vragen of je je uitkering kan meenemen of niet.
   Op basis van het huwelijk kan je daar gaan wonen en dan kan je ook een social security aanvragen.
   De VS heeft een heel raar systeem voor migranten. Je kan je laten uitloten maar beste is huwelijk maar je moet dan wel aan alle regels voldoende.
   Je toeslagen zal je zeker kwijt raken en er is een kleine mogelijkheid dat je je uitkering mag meenemen.

   Hopelijk is dit duidelijk genoeg.
   Heel veel succes…

   • Linda schreef:

    Dankjewel voor je reactie! 🙂
    Heb je misschien ook enig idee hoe het zit met de zorgverzekering? Daar hoor ik ook van dat je die in sommige gevallen kan meenemen of moet ik daarvoor in een ander topic zijn?

    Groetjes, Linda.

    • Je kan je zorgverzekering door betalen maar verstandig is dat meestal niet maar dat moet je eens goed uitrekenen. Is afhankelijk van het land waar je gaat wonen en bedenk dat de zorgverzekering in sommige landen niet en bijna altijd slecht uit betalen in het buitenland.
     Dergelijke vragen kan je volgende keer inderdaad beter in het forum stellen.

     Heel veel succes…

 • Hanna schreef:

  Goedendag,
  Zijn er bij u al mogelijkheden bekend, dat men nadat ze in overleg zijn gegaan met het uwv dat ze hun ziektewet ( verkregen vanuit WW situatie) voor een aantal maand mee konden nemen naar een land in de EU?
  Bv. Omdat men door het verblijf in het buitenland beter was voor de psychische problemen.
  Of heeft het totaal geen zin om hiervoor in gesprek te gaan?
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

  • Eerlijk gezegd heb ik hier nog nooit van gehoord en waarom zou het buitenland beter zijn voor je psychische problemen? Klinkt erg onlogisch.
   In ieder geval kan je geen ziektewet meenemen naar het buitenland en ww ook niet. Alleen met andere uitkeringen zou je kunnen vragen of ze je toestemming geven om te emigreren. De meeste uitkeringen kan je niet meenemen dus wees daarop voorbereid maar je kan het altijd bij het uwv.
   Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee en kan hier meer informatie over geven.

   Heel veel succes…

 • GW van Willigen schreef:

  Goeiemorgen, ook ik heb wat vragen betreft emigratie Portugal waar we inmiddels bijna een jaar wonen. Ik heb een WAO uitkering en ben 80- 100% afgekeurd en chronisch ziek! We hebben eerst in Frankrijk gewoond en medicijnen en dokter is nooit een probleem geweest en kregen zonder pardon alles vergoed. Nu we in Portugal wonen moeten we alles betalen incl medicijnen!! Volgens Saudades de Portugal moet ik me hier eerst laten keuren door 3 artsen en die bepalen de hoogte van mijn uitkering! Hier zeggen ze dat je “hoofd” eraf moet zijn wil je 80 – 100% afgekeurd worden! Wat moet ik hier nu mee? Weet niet wat te doen de kosten stijgen de pan uit en mijn klachten worden niet minder dus krijg ook meer dokters en ziekenhuis bezoeken!! Graag wat advies s.v.p

 • sadegh schreef:

  hallo ik ben 58 jaar en vanaf april krijg ik ww uitkering. Ik heb besloten iets eerder met pensioen te gaan, op mijn 63ste dus. Ik wil graag voor mijn aow naar Thailand of Montenegro 2 favoriete landen voor me. Volgens pfzw in mijn 63 e krijg ik mijn pension 820 euro. Wat is u advies moet ook zich uitschrijven. En ik krijg ook in thailand of Montenegro gewoon 830 euro graag antwoord

  • Je kan gekort worden op je AOW volgens het woonlandbeginsel zoals je hierboven kan lezen maar dit geldt pas voor als je de pensioenleeftijd hebt behaalt en dus alleen voor je AOW. Je pensioen krijg je gewoon volledig uitbetaalt en je mag kiezen waar je belasting betaalt. Je kan het dus bruto netto laten uitkeren zodat je in het buitenland belasting betaalt.
   Uitkeringen kunnen tot 40% gekort worden volgens het woonlandbeginsel en als je je AOW niet doorbetaald kan je daardoor nog meer gekort worden, 2% per jaar dat je geen AOW premie betaalt.

   Heel veel succes…

 • Appie schreef:

  Jeetje, ik erger mij dood. Al die zogenaamde ziek, zwak en misselijk patienten. Te ziek om te werken, maar wel kunnen emigreren, socialiseren in een vreemd land. Een schop onder de kont voor al die fake uitkeringstrekkers en ” zwaar” psychiatrische patienten.

 • B. schreef:

  Als ik tijdelijk zonder werk kom te zitten (vanwege flexwet 6 maanden eruit) en mijn partner heeft voor 5 maanden werk op Aruba. Kan ik mijn ww dan meenemen en daar solliciteren omdat het onder het Nederlands koninkrijk valt?

  • Als je maar 5 maandje op Aruba bent waarom zou je daar dan solliciteren. Het UWV zal hetzelfde zeggen waarschijnlijk.
   Je zal dus niet in Nederland solliciteren dus zullen ze je ww korten.
   De regels en wetten tussen Nederland en Aruba zijn waarschijnlijk duidelijk omschreven in verschillende verdragen en het is niet meer zo dat alles vanzelf sprekend zelfs dat het onder het Nederlands koninkrijk valt is niet vanzelfsprekend en geeft je geen enkele zekerheid.
   Je moet dit dus bij het UWV bespreken en vragen wat voor jou de mogelijkheden zijn maar ga er vanuit dat je je ww niet mag meenemen, dat is namelijk een standaard regel. Maar nee heb, en ja kan je krijgen.

   Heel veel succes…

 • sunny schreef:

  Mijn dochter is geboren op Curacao. Toen ze een jaar of 25 was, is ze voor 100% afgekeurd. Ze is namelijk geboren met één arm, de arm bestaat uit een klein handje die direct aan de schouder zit. Na e kreeg steeds meer pijn en de verzekering wilde niet dat ze nog zou werken, want dan zouden ze de kosten van behandeling niet meer betalen.
  Ondertussen kan ze bijna niets meer, ook haar been is nu niet meer goed, zelfs lopen is moeilijk. Maar ze krijgt geen wajong omdat ze ooit heeft gewerkt (bleek vorig jaar) en heeft een gewone uitkering zonder sollicitatieplicht.
  Probleem nu is, dat ze steeds dichter komt bij volledige afhankelijkheid. Nu al kan ze niet goed douchen, helemaal niet koken of huis schoonhouden, of afwassen.
  Ze is afhankelijk van haar familie en die woont op Curacao.
  Wat zijn hier de mogelijkheden. Krijg overal nul op rekest, en weten niet wat we nog kunnen doen. Ze heeft nu twee uur pw pgb om te poetsen. En ze heeft een scootmobiel gekregen.
  Maar die hulp is bij lange na niet toereikend. Btw. ze is nu 49 jaar.

  • Een wajong is ook maar in enkele situatie om mee te nemen naar het buitenland maar zij is 100% afgekeurd en zonder sollicitatieplicht.
   Ik heb geen kennis van uitkeringen dergelijk maar als het goed is kan zijn bij de uitkerende instantie vragen om toestemming om te emigreren. Zij zou ook met de dokter kunnen overleggen om te kijken of de warmte op Curacao haar goed doet of niet. Warmte is bijvoorbeeld goed voor reuma en zo zijn er verschillende manieren waarop een dokter hierin kan helpen. Ik ben ook geen dokter maar een behandeld arts kan jullie hierin adviseren. Dit zou een extra reden kunnen zijn om toestemming te vragen om te emigreren met behoud van uitkering. Vraag dan ook of zij gekort wordt op basis van het woonlandbeginsel. Vraag ook duidelijk hoe het zit met zorgkosten maar daarvoor zal zij waarschijnlijk ook moeten navragen bij de zorgverzekering.

   Ik vermoed dat Nederland hier weinig in wil helpen want ze proberen zo veel mogelijk terug te sturen naar hun vaderland. Zij is op Curacao geboren dat hoort bij Nederland maar dat zien ze niet meer zo door verschillende onafhankelijkheden.
   Dus het kan zijn dat het voor beter is om in Nederland want ze betalen vaak wel de zorg in Nederland maar niet in het buitenland. Geen idee hoe de zorg is daar maar dat zouden jullie ook moeten uitzoeken.

   Bekijk goed wat de voor- en nadelen zijn en bedenk ook dat Nederland graag kort in uitkeringen en dergelijken. Wees dus voorzichtig en kijk uit dat zij niet alles verliest.

   Heel veel succes…

 • felice fernandes schreef:

  Hallo,

  Mijn moeder is gehandicapt en slecht ter been etc (54jaar). Ze krijgt al haar hele leven een wajong uitkering.
  Mijn vader is afgelopen juli plotseling overleden en voor de rest is er geen Familie in de buurt.
  Ikzelf woon in Duitsland.
  Doordat mn vader is overleden zit ze nu voorlopig in een noodverpleeghuis omdat zij niet in Staat is voor zichzelf te zorgen.
  Nu wil ik haar graag naar Duitsland halen. Er is verpleeghuis om de hoek en die maken plek voor haar.
  Ik heb het UWV een brief verzonden met een verzoek om de uitkering te mogen behouden. Nu moet zij bij de verzekeringsarts langskomen om haar situatie mbt haar wajonguitkering opnieuw te beoordelen.
  Wat kan ik verwachten? Maakt zij een kans?

  • Het is mogelijk dat zij de Wajong uitkering kan behouden. Met name de wajong uitkering is een uitkering die men kan meenemen in sommige gevallen en zoals je de situatie omschrijft is dit waarschijnlijk wel mogelijk.
   Maar wacht eerst af wat UWV zegt zodat je zeker bent. Je weet het maar nooit natuurlijk.

   Heel veel succes…

 • Karel schreef:

  goede dag,
  Ik heb een vragen over toeslagen in buitenland . Ik woon nu in Oostenrijk.
  Ik heb om 7 mei 2017 een wia uitkering gevraagd en moet ik lang wachten tot beslissing komen uwv heeft mij een voorschot en toeslag toegekend. En in 28 februari ze heeft mij wia uitkering toegekend maar direct mij toeslagen gestopt. Ik heb gevraagd waarom ze hebben mijn toeslagen gestopt ,ze zeggen dat ik in buitenland wonen.
  Alstublieft zegen mij nu heb ik recht op toeslagen of niet?
  alvast bedankt

 • Jan schreef:

  hallo allemaal
  hoe zit het nu met mensen die nu een WAO uitkering hebben die naar turkije willen verhuizen? de wetten veranderen zo snel dat jij het soms niet kan volgen. en als men terug naar Nederland wilt hoelang mag hij/zij hier blijven wonen ( als vakantie ) .
  krijgt men 100% bruto uitkering ( zonder belastingen te betalen ) in Turkije ? dus wordt niks ingehouden ? klopt dat
  met.vr.groet

  • Je hebt gelijk regels veranderen snel en kunnen per land verschillende zijn. In het algemeen kan je geen WAO meenemen naar het buitenland, alleen als je er speciaal toestemming voor krijgt van het UWV. Over het algemeen kan je ook gekort worden per land volgens het woonlandbeginsel.
   Ja, je kan aanvragen volledige uitbetalen, 100% bruto min korting volgens het woonlandbeginsel, maar je moet dan in het land waar je gaat wonen belasting betalen. Hiervoor moet je ook kijken of er een belastingverdrag is tussen Nederland en het land waar je gaat wonen.
   Je hebt dus nog wel zaken om uit te zoeken en helaas kan ik je geen sluitend antwoord geven maar je weet nu waar en wat je moet navragen en uitzoeken.

   Heel veel succes..

 • Aikeur schreef:

  Hallo daar.
  Ik wil eigenlijk emigren naar Oosterijk om mediche redenen.
  In nederland kunen ze mexich gezien niets meer voor mijn doen het enige wat ze zeggen is ga naar davo of hoog in de bergen zitten.
  Ik heb een wia uitkering sinds 2006 zondertoeslagen.
  Mag ik en kan ik mijn wia meenemen.

  Groetjes mevr keur

 • Anoniem schreef:

  Wat een negativiteit. Ik ben in Nederland ziek door het systeem en een tekort aan gezondheidszorg en woningen. In het buitenland zou ik misschien tot rust kunnen komen. Een verbetering van mijn gezondheid is dan het eerste waar ik aan denk en niet meteen aan weer gaan werken.

 • Lowy cremers dutcman schreef:

  Hallo ik ben man nederlander 83 jaar geniet aow uit nederland in thailand al 15 jaar.Waarom krijgt een alleenstaande aow er van svb in thailand 300 euro meer per maand .Terwijl ik vrouw moet onderhouden .Het is mij onduidelijk wat svb doet.Ze willen mij niet uitleggen wat de oorzaak van de uitkering is.De regel wordt in Thailand door 10 tallen alleenstaande ontdoken.fraude dus gaarne antwoord waarom verschil van 300 euro pm

  • Ik zou het zo ook niet durven zeggen maar verschil kan zijn dat als je getrouwd bent met een Thaise vrouw dat zij ook voor een deel voor het inkomen moet zorgen. Geen idee maar dit is wat mij nu te binnen schiet en een mogelijkheid kan zijn. Als alleen staande ben je enige kostwinner maar voor mij klinkt dit ook vreemd en nog vreemder dat de SVB dit niet wil uitleggen.

Reageer op deze emigratie informatie

U e-mail adress wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*