Zorgverzekering en emigratie

Wie in Nederland woont en of werkt is verzekerd voor ziektekosten door middel van de AWBZ en de ZVW. Iedereen die wil gaan emigreren zal zich hierin verdiepen om er zeker van te zijn hoe het zit met deze zorgverzekering na emigratie. Als je in het buitenland gaat wonen, werken en of studeren bepaalt de persoonlijke situatie of je in Nederland verzekerd blijft volgens de AWBZ en ZVW.

De persoonlijke situatie bepaalt uiteindelijk of je na emigratie recht blijft hebben op een zorgverzekering uit Nederland. De persoonlijke situatie is te verdelen in verschillende onderwerpen, namelijk:

 • Welke zorgverzekering en/of pensioen men heeft
 • De duur van het verblijf in het buitenland
 • Waar men werkt of waar vandaan men een inkomen ontvangt
 • Het land waar men woont

Welke zorgverzekeringen en pensioenen geven recht op ziektekostenvergoeding vanuit Nederland?

Niet alle pensioenen en uitkeringen geven recht op onkostenvergoeding vanuit Nederland. Bij twijfel kan je altijd je polissen raadplegen en informatie opvragen bij de zorgverzekeraar en of pensioenverstrekker.

Pensioenen die recht geven op ziektekosten vergoeding vanuit Nederlandzorgverzekeringen en emigratie

 • AOW – Algemene Ouderdomswet
 • Anw – Algemene nabestaandenwet
 • ABP – Algemene burgerlijke pensioenwet
 • Militair pensioen – Algemene militaire pensioenwet
 • Spoorwegpensioen – Spoorwegpensioenwet
 • RDV – Pensioen volgens het Reglement dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen
 • Vervroegd ouderdomspensioen van 55 jaar of ouder

Uitkeringen die recht geven op ziektekostenvergoeding vanuit Nederland

 • WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Wajong – Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
 • WIA – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • WAZ – Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • Militaire arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • VUT – vervroegde uit dienst treding voor werknemers van 55 jaar of ouder
 • Wachtgelduitkeringen – uitkeringen aan militairen en ambtenaren volgens een regeling bij overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering (bv UGM-/UKW- uitkeringen).

Als je een tijdelijke uitkering ontvangt, bijvoorbeeld volgens de Werkloosheidswet, WW, of ziektewet, dan blijf je in Nederland verzekerd voor ziektekosten.

Duur van het verblijf in het buitenland

Wie aan emigreren denkt, denkt niet aan terugkeren naar Nederland en deze zullen dus voorgoed verhuizen naar het buitenland. Als je voorgoed verhuist naar het buitenland dan vervalt automatisch de Nederlandse zorgverzekering. In het land waar men gaat wonen zal men dan dus een nieuwe zorgverzekering in dat land moeten afsluiten of men komt als inwoner direct in aanmerking voor de zorgverzekering van het betreffende land.

Voor wie tijdelijk in het buitenland gaat wonen voor bijvoorbeeld werk, studie, stage of dergelijke zijn verschillende zaken van belang voor de zorgverzekering, namelijk:

 • Voor hoelang men er gaat wonen
 • Of men er ook gaat werken
 • En in welke land men gaat wonen

Als men minder dan een jaar in het buitenland gaat wonen zal men verzekerd blijven voor de Nederlandse zorgverzekering.
Men kan AOW door betalen na emigratie, of dit verstandig is, daar kan men beter zelf over beslissen.

Als men gaat werken voor een baas in het buitenland dan vervalt de Nederlandse zorgverzekering.

Als men in een land gaat wonen dat niet aangesloten is bij de Europese Unie of een verdrag heeft met Nederland dan vervalt de Nederlandse zorgverzekering zie uitkeringen en toeslagen voor meer informatie.

Ook als men naar het buitenland verhuist met een Nederlands pensioen of uitkering dan vervalt de Nederlandse Zorgverzekering. Wie verhuist naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering in een EU-land of een land dat een verdrag heeft met Nederland die moet zich laten registreren bij het College voor Zorgverzekeringen, CVZ. Wie naar een ander land verhuist heeft niets te maken met het CVZ.
Wie tijdelijk in het buitenland gaat wonen voor studie en/of stage en jonger is dan 30 jaar blijft verzekerd volgens de Nederlandse zorgverzekering. Als men daarbij ook gaat werken in dat land wordt men gezien als werknemer in dat land en heeft dat dus gevolgen voor de Nederlandse zorgverzekering.

Waar men werkt of waar vandaan men een inkomen ontvangt

Als men in het buitenland gaat werken voor een bedrijf in dat land dan vervalt automatisch de Nederlandse zorgverzekering. Op dat moment heeft men dus een inkomen in dat land en in dat land zal men dan ook verzekerd moeten worden voor de ziektekosten.

Wie in Nederland woont maar in het buitenland werkt zal in de meeste gevallen verzekerd zijn in het land waar men werkt.

Wie in het buitenland woont en in Nederland werkt of een inkomen heeft uit Nederland dat geen uitkering of pensioen is dan is men in de meeste gevallen verzekerd voor de Nederlandse zorgverzekering. Dit is niet in alle gevallen dus het is heel belangrijk uw persoonlijke situatie voor te leggen bij de zorgverzekeraar om te bekijken of men wel of niet verzekerd is volgens de Nederlandse zorgverzekering.

Het land waar men woont

Zoals bekent is het mogelijk in Nederland verzekerd te blijven als men in een EU-land gaat wonen. Dit geldt ook voor landen die een verdrag hebben met Nederland. Dit is dus geheel afhankelijk van de voorgaande punten. Het wonen in een verdragsland geeft natuurlijk nog geen recht op verzekering volgens de Nederlandse zorgverzekering.

De AWBZ en emigratie

Iedereen die in Nederland werkt en of een inkomen heeft, heeft recht op AWBZ, De Algemene wet bijzondere ziektekosten. Na emigratie kan hier dus eens verandering in komen als men gaat emigreren. Of je recht hebt op AWBZ na emigratie gelden min of meer de hetzelfde voorwaarden als bovengenoemd.

Woon je in een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in een verdragsland buiten Europa en heb je een uitkering of pensioen uit Nederland, dan ben je in de meeste gevallen verdragsgerechtigd. Je hebt dan recht op de AWBZ die in het wettelijke verzekeringspakket zit van het land waar je woont. Deze zorg wordt betaald vanuit de AWBZ-verzekering in Nederland.

De praktijk

Theoretisch lijkt het allemaal wel redelijk logisch maar in de praktijk kan het nog wel eens lastig worden. In de meeste gevallen kan men er beter van uit gaan dat men zich in het nieuwe bestemmingsland zich laat verzekering voor de ziektekosten. Voordat je gaat emigreren is het dus heel erg belangrijk eerst eens te kijken hoe de zorgverzekeringen in dat land zijn, wat zij wel of niet vergoeden. En misschien is een particulieren zorgverzekering een betere oplossing.

Ook is het belangrijk goed na te vragen wat er gebeurd met eventuele declaratie voor ziektekosten en hoe men in het buitenland ook daadwerkelijk gebruik kan maken van de Nederlandse zorgverzekering als men daar recht op heeft.

Zoals gezegd is het afhankelijk van de persoonlijke situatie of men wel of niet verzekerd is volgens de Nederlandse zorgverzekering. Neem dus altijd contact op met het CVZ. Zij kunnen je ook informatie geven over het land waar men gaat wonen en over de situatie van de eventuele andere gezinsleden.

Meer informatie over wat te regelen voor emigratie zie: Wat te regelen voor emigratie

 

Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid en www.overheid.nl

65 Reacties op Zorgverzekering en emigratie

 • gjverduyn schreef:

  ik wil graag weten wie de zaken voor mij regeld als hartpacient om naar het buitenland te verhuizen en wie de inkomsten regeld, en bij welk zieken huis ik moet zijn voor evt behandeling in het land van woonst zijn daar speciale woonplaatsen voor aangewezen?

  • Emigreren nu schreef:

   Dat zal je waarschijnlijk zelf moeten regelen of iemand moeten zoeken die het voor jouw regelt want anders zal er niets gebeuren. Er zijn geen speciale plaatsen om te wonen als hartpatiënt maar het kan wel verstandig te zijn om te kijken waar de beste ziekenhuizen zitten. Hoe het met je inkomen zit is zoals het is in Nederland, als je een uitkering hebt zal je bij de uitkerende instantie altijd even moeten navragen of je je uitkering mee mag nemen of niet. Dit laatst is waarschijnlijk niet zo makkelijk want ze proberen mensen steeds meer te korten op uitkeringen en toeslagen in het buitenland. Je zal in het buitenland ook een zeer goeie zorgverzekering moeten afsluiten of in Nederland laten door verzekeren voor de kosten.

 • wilma schreef:

  een vraag, welke zorgverzekering in hongarije kun je het beste afsluiten als je gaat emigreren.en waar je ook direct bent verzekerd.

  • Goeie vraag maar hopelijk kan iemand met ervaring hierop antwoorden.
   Het is ook mogelijk om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten en in veel landen ben je automatisch verzekerd voor gratis zorg, beide is niet echt een aanrader meestal maar kijk naar alle mogelijkheden.

   Misschien is het beter deze vraag te stellen in het forum bij emigreren naar Hongarije.

   Heel veel succes…

 • Rita schreef:

  Landen in het koninkrijk zijn deel van Nederland en hebben allerlei verdragen en wetten waar ze zich aan moeten houden. Als je op de Antillen bent gaan wonen en nu ernstig ziek bent. Waarom kan je je niet verzekeren in Nederland?? Ook al heb je het geld om dat te betalen?? Waarom kan het wel als je naar Marokko of Turkije gaat? Die horen niet eens bij Nederland. Volgens Europese regelgeving moeten de Antillen zich houden aan alle regels die voor Europa gelden en waarom gelden de gelijke regels inzake ziektekosten niet voor de Antillen ?

  • Je kan je gewoon laten verzekeren in Nederland dat is geen enkel probleem. Ik denk alleen dat het niet zo verstandig is want ten eerste kost het een hoop extra en wat ze uitbetalen schijnt volgens ervaringen niet zo best te zijn.
   Als je bent gaan emigreren heb je afscheid genomen van Nederland en zal je ook de consequenties moeten dragen.

   Neem contact op met een zorgverzekering in Nederland en laat je verzekering.

   Ik zie niet echt je probleem, sorry, maar wens je heel veel succes.

 • Welmoed schreef:

  Ik overweeg van nationaliteit te veranderen, maar mensen proberen mij te overtuigen het niet te doen onder andere met het argument van ´later als je oud bent kun je gezondheidsproblemen krijgen´. Ik neem aan je heus niet terecht kun in Nederland omdat je het thuis niet kunt betalen, want je hebt een verzekering in het land waar je de nationaliteit van hebt. Dat klopt toch? Afgezien van het feit dat het nogal onrealistisch is om te denken dat als ik als oudje een gezondheidsprobleem heb, dan ook meteen een peperdure ticekt en verblijf kan betalen om mij te laten behandelen. Ik woon al meer dan twintig jaar buiten Nederland en heb er één nabij familielid.

  • Begrijpelijk maar ik begrijp niet waarom men zegt dat je het niet moet doen omdat je later misschien ziek kan worden. Nou, later, dan hoef je echt niet meer aan te komen in Nederland want als je geen zorgverzekering betaalt dan zal je ook geen zorgen krijgen.

   MAAR, er zijn hele andere zaken waar je aan moet denken. Als je de nationaliteit van het land wilt aannemen waarom probeer je dan geen dubbele nationaliteit te krijgen, ofwel om je Nederlandse nationaliteit te behouden. Hoe je het went of keert, het is altijd een voordeel om je Nederlandse nationaliteit aan te houden. Simpel weg alleen al omdat je met je Nederlandse paspoort veel verder komt mocht je willen reizen of uit nood het land moet verlaten.

   Stel dat er ooit iets gebeurd waardoor je weg wilt dan zou je met je Nederlandse paspoort altijd weer terug kunnen naar Nederland. Echt interessant is dat niet maar je hebt wel iets om naar toe te gaan en zeker in deze tijden dat het slecht gaat over de hele wereld kan dit wel eens een heel belangrijke oplossing zijn voor je problemen, als je die krijgt.

   Zelf is er geen haar op mijn hoofd dat ooit denkt om terug te keren naar Nederland, nog niet in een kistje, dan nog doe ik geen afstand van mijn Nederlandse nationaliteit omdat je niet weet wat de toekomst brengt en dan kan dat wel eens heel handig zijn.

   Waarschijnlijk heb je enkele voordelen als je de nationaliteit aanneemt van het land maar overweeg dat heel goed tegen de voordelen van je Nederlandse paspoort en denk daarbij heel goed over je toekomst want er is geen weg terug. Als je afstand doet van je Nederlandse nationaliteit dan kom je Nederland alleen nog binnen als toerist en remigreren is dan bijna onmogelijk geworden.
   Denk niet aan gezondheidsproblemen alleen maar aan een heleboel andere zaken en zeg niet dat je nooit meer terug zal keren want ik kan al heel veel die hetzelfde zeiden en weer in Nederland wonen. Dus zeg nooit, nooit.

   Als je de nationaliteit van het land aan wilt nemen omdat je niet iedere 5 jaar je paspoort wilt vervangen en niet ieder jaar je verblijfsvergunning wilt vernieuwen dan moet je maar eens bedenken dat dat maar 1 keer per jaar of 1 keer per 5 jaar is en je paspoort kan je uitstellen als je toch niet reist. Dan moet je maar eens goed bedenken of dat wel zo slim is om voor de rest van je leven niet meer de mogelijkheid te hebben terug te keren naar Nederland met de voordelen ervan, alleen omdat je te lui bent 1 keer per jaar je verblijfsvergunning te vervangen. En voor die kosten hoef je het al helemaal niet te doen.

   Dus, kortom. Boud je Nederlandse nationaliteit of probeer een dubbele nationaliteit te krijgen maar doe geen afstand van je Nederlandse nationaliteit.
   Ik hoop dat dit duidelijk is en dat je dit niet alleen doet vanwege de zorg of zorgverzekering in Nederland.
   Heel veel succes…

   • Elsmary schreef:

    Wie aanspraak maakt op een AOW uitkering raakt deze uitkering toch kwijt als men het Nederlanderschap laat vervallen? Of niet?

    • Dat is een hele goeie vraag maar ik kan je gerust stellen dat dat niet waar is. Het is namelijk zo dat dat je het recht op AOW opbouwt door de sociale premie te betalen en hierdoor bouw je ieder jaar 2% op van je AOW. Dus het is niet de nationaliteit die je het recht geeft op je AOW maar de aantal jaren dat je premie hebt betaald en dus AOW hebt opgebouwd.
     Zo zal nu dan ook duidelijk zijn waarom men per jaar dat men in het buitenland woont 2% minder AOW ontvangen.

     Ik hoop dat ik je vraag hiermee zo duidelijk mogelijk heb kunnen uitleggen en de zorgen weg heb kunnen nemen over het verlies van je AOW als je een andere nationaliteit aanneemt.

     Heel veel succes…

     • Elsmary schreef:

      Dank je wel. Ja dat helpt mij alweer een heel eind op weg. Nu moet ik nog uitzoeken of ik naast mijn NL paspoort ook een Spaans Paspoort mag en voor mezelf uitmaken of ik dit Nederlandse paspoort behouden wel wil.

     • Waarom zou je een Spaans paspoort aanvragen, dat is helemaal nergens voor nodig. Ik hoor dat veel te vaak en mensen hebben daarna problemen om weer terug te keren naar Nederland. Vraag alleen een verblijfsvergunning aan en meer niet of je moet hele speciale redenen hebben om een Spaans paspoort aan te vragen.

      Nederland accepteert het niet dat je een dubbel paspoort hebt. In andere landen is dat weer anders dus als je in het buitenland een nationaliteit aanneemt kan je vaak je Nederlandse paspoort behouden. Nederland zegt dat dat verboden is maar kan je niets maken. Andersom zal je dus geen Nederlands paspoort kunnen krijgen en je buitenlandse paspoort behouden.
      Je zal dus moeten kijken of Spanje een dubbele nationaliteit wel accepteert of niet.

      Denk er in ieder geval eerst goed over na of het wel verstandig is om een paspoort in Spanje aan te vragen. Vergeet niet dat vooral de mensen die naar Spanje emigreren binnen twee jaar weer terug keren naar Nederland.

      Heel veel succes…

 • Bianca schreef:

  Mijn man is ongeneeselijk ziek en wil de mogelijkheid hebben om zijn leven te beeindigen, dit is In Canada niet mogelijk op dit moment, kunnen we tijdelijk in Nederland wonen om eventual euthansie te plegen?

  • Ten eerste heb ik meer verstand van emigreren dan van euthanasie maar ik denk dat de euthanasiewet speciaal geldt voor Nederlanders dus in dat geval als je man Nederlands is en een Nederlands paspoort heeft zouden jullie tijdelijk kunnen terugkeren naar Nederland.
   Als hij geen Nederlander is dan zou je eens moeten uitzoeken hoe de euthanasiewet werkt voor buitenlanders maar ik vermoed dat dat niet zo makkelijk zal zijn maar je kan het op zijn minst navragen in Nederland.

   Ik hoop dat ik je hier iets meer op weg heb kunnen helpen.
   Heel veel succes…

 • Jan schreef:

  Ik ben een aantal jaren geleden geemigreerd naar Maleisie en denk erover na om mettertijd terug te keren naar Nederland. Tegen de tijd dat ik terug keer ben ik met pensioen. Hoe zit dat met de Nederlandse ziektekostenverzekeringen?

 • Teun schreef:

  Ben Nederlander. Woon sinds 40 jaar in Duitsland. Ik schijn vanaf 2019 in Nederland nog aanspraak op 16% AOW hebben. In Duitsland heb ik een rente “opgebouwd”. Zou ik, indien ik na begin van mijn AOW naar Nederland verhuis, dan aanspraak op Nederlandse zorgverzekering hebben? Ik denk niet, dat een buitenlandse zorgverzekering in Nederland geldig zou zijn…

  • Als je terugkeert naar Nederland ben je verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Wat je kan proberen is om te kijken of dat ze je zorgverzekering overhevelen naar de Nederlandse, dit kan namelijk in verschillende gevallen. Je zou ook je Duitse zorgverzekering kunnen aanhouden dan heb je er dus twee en dat is ook niet zo verstandig.
   Je zal ook moeten kijken of de Duitse zorgverzekering uberhaubt betaald voor je ziekenkosten in Nederland dat zal je dus met je verzekeringsmaatschappij moeten bespreken.

 • ton schreef:

  ik heb over 3 jaar recht op een halve AOW (ben getrouwd met Belgische die geen AOW ontvangt) Woon en blijf wonen in Belgie en ben daar ook vezekerd (in NL niet) Moet er nu van die halve AOW dan per maand VERPLICHT een NL zorgverzekering betaald worden alhoewel ik in Belgie verzekerd ben?
  Ton

  • Nee, men betaald over het algemeen inkomstenbelasting in het land waar men woont. U kunt vragen of ze het AOW bruto netto uitkeren zodat u in België hier belasting over kan betalen. Zo geeft u aan dat u in het buitenland woont en dus ook geen belasting in Nederland betaald en dus ook niet verplicht bent om in Nederland een zorgverzekering te nemen.
   Heel veel succes…

   • ton schreef:

    bruto netto uitkeren dat begrijp ik niet……
    Dus Nederland houdt dan belastingen af en dan krijg ik het netto van NL gestort om er dan hier nog eens belastingen over te moeten betalen?OF …..ALS er al in NL belasting over betaald is dan komt het netto naar Belgie en hoef ik er hier geen belasting over te betalen (geen dubbele belastingen…….)????

    • Bruto netto is dat ze geen belasting en sociale premies inhouden en dus je bruto AOW of wat dan ook uitkeren. In België moetje het dan opgeven als inkomen.
     Let op dat je nooit dubbel belasting mag betalen. Als je in het buitenland belasting betaalt over je inkomen mag Nederland je geen belasting innen en andersom.
     Hopelijk is het nu duidelijk.
     Heel veel succes…

  • Hans schreef:

   Beste Ton,
   Ik zit met dezelfde vraag:
   Ik woon sinds 3 jaar met mijn vrouw in Frankrijk. We betalen daar belasting en zijn daar verzekerd tegen ziektekosten. Behalve onze nationaliteit en opgebouwde pensioenrechten hebben we niets meer met Nederland te maken. Echter, binnenkort gaan we een aow-uitkering ontvangen en nu krijg ik een brief van Zorgverzekering Nederland (ZVN) met de mededeling dat er ZVW-premie (nominaal en inkomensafhankelijk) zal worden ingehouden op deze AOW uitkering. Deze inhouding bedraagt ongeveer 15% van uitkering. In telefonisch contact met ZVN wordt dit bevestigd, een goede reden kan echter niet worden gegeven. Als dit allemaal klopt, zijn we verplicht om in Nederland ZVW-premie af te dragen voor een Franse ziektekostenverzekering. En dat terwijl we in Frankrijk al (verplicht) betalen voor diezelfde zorgverzekering. Kan iemand mij dit uitleggen?

   • Dat is interessant. Ten eerste is het belachelijk als je dubbel betaald. Met de belasting kan dat al helemaal niet.
    Volgens mij kunnen ze je dit niet verplichten omdat je niet in Nederland. Alleen als je in Nederland woont ben je verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Sta je nog ingeschreven in Nederland of zo?
    Je moet anders van het ZVN eisen dat ze je een bewijs geven dat jij in Nederland Premie Zorgverzekering betaalt en dat dit is voor de zorgverzekering in Nederland. Met andere woorden om dus je zorgverzekering in Frankrijk stop te kunnen zetten. Anders zou het diefstal zijn en zou ik direct een advocaat inschakelen om dit uit te zoeken.
    Ik ben erg benieuwd of andere hier ervaringen mee hebben, eventueel in andere landen. Zijn hier Europese regels en wetten voor?

    Heel veel succes en mocht je meer informatie hebben dan ben ik bereid hier een apart artikel over te schrijven om de mensen te informeren.

    • Elsmary schreef:

     Wij wonen in Spanje en hier geldt hetzelfde. Alleen is het zo dat Spanje en Nederland een akkoord hebben hierover waardoor wij het aan Nederland betaalde bedrag weer belastingtechnisch kunnen aftrekken. We overleggen daarbij wel de brief- uitgegeven door de Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje – die als volgt luidt:

     “DUTCH ASSOCIATION RETIREES IN SPAIN (VNGS) COMMUNICATION (10-06-2014) Earlier, we informed you about the possibility of the so-called treaty contribution by the Netherlands Institute for Care (formerly CVZ) to us will be charged by withholding our retirement, pensions and annuities, to deduct from the income tax.
     We frequentlyh received requests to disclose, that this possibility is offered by the Spanish legislation.
     The answer to that question is:
     Articulo 19 de la Ley 35/2006 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. The board. FOUNDATION FOR RETIREES DUTCH INTERESTS ABROAD.

     HOLANDÉS ASOCIACIÓN JUBILADOS EN ESPAÑA (VNGS) COMUNICACIÓN (06/10/2014) Más temprano, le informamos de la posibilidad de la llamada contribución tratado por el Instituto Holandés para la Atención (antes CVZ) nos será cargada por la retención de nuestra jubilación , pensiones y rentas vitalicias, a deducir del impuesto sobre la renta.
     Con frecuencia recibimos solicitudes de revelar, que esta posibilidad se ofrece por la legislación española.
     La respuesta a esa pregunta es:
     Articulo 19 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El tablero. FUNDACIÓN PARA JUBILADOS INTERESES holandeses en el extranjero.
     (Traducción a través de Google)”

     Omdat de wet en het artikelnr erin vermeld staan is het voor de belastingambtenaar makkelijk na te gaan.
     Let wel, wij betalen onze belastingen uitsluitend in Spanje. Voor mensen die een ABP pensioen hebben schijnen de regels anders te zijn.
     Mvg

    • dieter Minning schreef:

     Ervaring in Italië. Wij zijn gepensioneerd en geëmigreerd naar Italië. We betalen belasting in Italië. De zorgverzekering in Italië is (bijna) gratis. Toch wordt van AOW en Pensioen de ZVW en WLZ premie (nominaal en ink. afhankelijk) van AOW en Pensioen ingehouden. Zorginstituut Nederland (ZVB) gebeld. Ze sturen je een EHIC kaart, maar blijven innen. Nogmaals gebeld. De een zegt “je hoeft het niet te betalen” en een ander zegt “je moet wel betalen” vanwege een verdrag met Italië. Okay, maar als ik dan toch moet betalen en iets moet hebben, bijvoorbeeld een hoorapparaat, dat niet valt onder de verzekering in Italië, hoe moet dat dan? Weten ze niet. En maar blijven innen.
     “Declareren” zeggen ze. Maar hoe dan? Bij wie?. Weten ze niet.

     • Bekend verhaal, wel innen maar betalen, ho maar. Je moet vragen of ze je Pensioen en AOW bruto netto uitbetalen en kijken of er inderdaad een verdrag is tussen Nederland en Italië, deze zal altijd leidend zijn.
      Je moet vooral opletten dat je niet dubbel betaald want dat mag niet en moet dus eentje terug betalen.

      Voor het declareren moet je bij de zorgverzekering een declaratie formulier aanvragen. Zal ook wel weer traag gaan maar blijf zeuren bij ze. Als je in Nederland geen zorgverzekering hebt dan kan je niets declareren. Let op dat ze hier altijd moeilijk meedoen zoals bij alle verzekeringen en er zullen ook wel weer addertjes onder het gras zitten. Als je een polis hebt dan moet daar alles in vermeld zijn.

      Heel veel succes…

 • ton schreef:

  OK BEDANKT!!!!! en nu maar hopen dat ze de leeftijd niet nog meer gaan verhogen……….

 • Antonius schreef:

  Ik ben 77 jaar en ik heb inmiddels j.l de tweede vrouw naar het graf moeten brengen.
  Ik was eerst 37 jaar getrouwd en met de laatste vrouw was ik 18 jaar getrouwd
  Naast mijn AOW heb ik nog een eigen pensioen en een nabestaande pensioen.
  Ik ben in Nederland woonachtig maar mijn kinderen wonen in Canada.
  Voor de laatste fase wil ik graag in de buurt van mijn kinderen gaan wonen.
  Is er iemand die hier ervaring mee hebt. Wat is de procedure?
  Zijn er mogelijkheden als je in NL Zorgverzekerd blijft?

  • Men kan zich in Nederland door laten verzekeringen voor zorg maar ervaringen blijkt dat ze moeilijk uitbetalen maar is ook afhankelijk per land waar je gaat wonen. Zoek anders men die al in Canada wonen en hier ervaring mee hebben.
   _Procedure over emigreren naar Canada zou een heel nieuw verhaal zijn maar internet bied vele optie maar het beste kunnen uw kinderen helpen en in Canada voor u informatie inwinnen. Dat is altijd zekerder. Zij kunnen vooraf uitzoeken welke papieren u nodig hebt en wat u moet doen om te emigreren naar Canada.

   Heel veel succes….

 • judith schreef:

  ik sta in Hongarije en hier in nl ingeschreven …kan ik mijn ziekenfond hier opzeggen en daar aangaan als ik bv voor 3 jaar daar heen ga naar Hongarije… maar hier alsnog ingeschreven blijf in nl

  • Geen idee hoe je het wilt doen om in Nederland ingeschreven te blijven staan terwijl je 3 jaar naar Hongarije wilt gaan. Na een jaar ben je officieel geëmigreerd.

   Ook als je niet meer ingeschreven staat in Nederland kan je je zorgverzekering met buitenland dekking in Nederland nemen. Je kan ook in het buitenland een zorgverzekering afsluiten maar belangrijk is om eerst te kijken hoe die zorg is en wat voor jou het beste is. Denk in ieder geval niet dat de zorgverzekering in Hongarije het zelfde dekt als in Nederland. Hou daar dus rekening mee.

   Heel veel succes…

 • Carmen van hofwegen schreef:

  Vraagje
  Wij willen naar Spanje emigreren en proberen verzekeringen af te sluiten voor de periode dat we uitgeschreven zijn in ned en ingeschreven zijn in spanje. Wie kan ons adviseren daarover? Die Oom verz. Doet moeilijk. Heeft 10 dagen nodig om onze aanvraag te behandelen en we willen gewoon gaan rijden die kant op. Maar niet zonder de benodigde verzekeringen voor die tijd.

  • Maar je plant toch ook niet dat je vandaag ineens gaat vertrekken. Voor uitschrijven heb je al 3 dagen nodig en dat heb je ook nog niet gedaan. Wat zijn dan die 10dagen? Als je echt die zekerheid wilt moet je gewoon wachten en respecteren dat zij enige tijd nodig hebben om jullie zaken in behandeling te nemen. Dit soort zaken zijn niet zo gebruikelijk.
   Helaas voor jullie heb ik geen enkele ervaring met verzekering, alles vooraf stop gezet. Misschien zijn er anderen met ervaring, ik zou hier heel graag meer informatie over willen publiceren namenlijk.

  • Elsmary schreef:

   Beste Carmen van Hofwegen,
   Ik ben heel benieuwd of en wat u heeft kunnen regelen.
   In de tijd dat wij naar Spanje emigreerden was het niet mogelijk een Nederlandse verzekering te hebben als men officieel uitgeschreven was. Wij hebben er destijds ruim de tijd voor genomen en desondanks ging niet alles van een leien dakje.

   • Sommige verzekeringen bieden wereld dekking en ook aan emigratie van wat ik heb gehoord maar dit kan misschien veranderd zijn. Verder heb ik ook vernomen dat mensen klagen over de uitbetaling naar het buitenland wat een groot probleem is.
    Ik ben benieuwd hoe de huidige situatie is en wat wel of niet mogelijk is.

 • Erik Wilken schreef:

  Ik ben Nederlander. Woon sinds 33 jaar in de grensstreek in Duitsland. Over 5 jaar kan ik ca 22-26% AOW krijgen.
  Blijf in Duitsland wonen en ben hier part. verzekerd. Dat wordt steeds duurder en ik zou graag als ik AOW ontvang via de zorgverzekering in Nl bij een duits ziekenfonds verzekerd zijn. Zoals veel Nederlanders die geemigreerd zijn.
  Uit Duitsland krijg ik nu al een pensioen van ca 2300 p.m. Is dat mogelijk?,En hoe veel premie moet er dan betaald worden. Evl kan ik ook omdat ik ca 1 km van de grens woon naar Nederland gaan voor medische hulp.
  Alvast bedankt voor de informatie

  • Het beste wat je nu kan doen is om verschillende offertes aan te vragen bij verschillende zorgverzekeringen in Nederland en daarbij duidelijk aangeven wat je situatie is. Dit is op zich geen enkel probleem maar op deze manier kan je ook goed bekijken wat voor jou voordeliger is maar vergeet vooral niet te kijken naar de polisvoorwaarden en met name de kleine lettertjes.

   Je kan volgens mij niet via de Nederlandse zorgverzekering bij een Duits ziekenfonds verzekerd. Ik weet dat hier regels en wetten voor zijn op Europees niveau maar daar kan ik helaas niets over zeggen. Misschien heeft iemand anders ervaring mee en kan je meer vertellen.

   Het punt is dat je in Duits je geld ontvangt en daardoor zal het duurder zijn in Nederland waarschijnlijk.

   Het beste is om inderdaad in Nederland dan ook gebruik te maken van de zorg want zodra het over de grens gaat wordt alles ineens moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan de uitbetaling van kosten die je eerst zelf moet maken en betalen. Leg dit ook voor bij de Nederlandse zorgverzekeringen als je een offerte aanvraagt.
   Offertes aanvragen is vrijblijvend dus maak er dankbaar gebruik van en kijk eens op internet wat de ervaringen zijn.

   Heel veel succes…

 • sbreugel brands schreef:

  een vraag wij willen naar frankrijk verhuizen ,met een aow ons is gebleken dat bij info mbt de zorgkosten erg uiteen lopen heeft er iemand de info ,wat een normale zorgverzekering gaat koste, ,want ik heb de indruk dat we overal de duurste premie krijgen voorgeschoteld, heel vervelend.

  • Ik neem aan dat het gaat om een zorgkostenverzekering in Nederland. De prijzen zijn volgens mij ook afhankelijk van leeftijd en gezondheid maar voor emigranten is het extra duur en vaak erg moeilijk om je kosten vergoed te krijgen. In dat geval zal het voor Frankrijk wel makkelijker zijn. Vanuit Frankrijk kan je ook makkelijk naar Nederland als je niet met spoed opgenomen hoeft te worden.
   Lees ook goed de kleine lettertjes in de polis.

   In ieder geval is een verzekering voor schade, ongevallen of ziektekosten altijd duurder dan voor Nederland.

   Ik ben ook erg benieuwd naar ervaringen over afhandeling van declaraties en dergelijken.

 • j p lobbes schreef:

  Goede middag,
  Ik ben alleenstaande 67 jaar bijna 69 en kern gezond daarm ga ik genieten van mijn gezondheid en ga emigreren naar Portugal ok heb mijn verzekering al opgezegt
  UiFBTO verz als ik eventuweel bij u verzekerd kan afsluiiten kan u dan nogmaals stozetten dat ok ik in januari tweemaal premie van mij rekening word afgehaal graag een een posetief antwoord terug Gr j.plobbes

  • De reactie is een beetje vaag maar volgens mij gaat het om een pensioensverzekering en niet om de WAO.
   Hoe de voorwaarden zijn voor een pensioensverzekering moet u met de betreffende verzekeringsmaatschappij bespreken want dat is verschillend per polis en verzekeringsmaatschappij.

   Misschien dat iemand anders ervaring heeft met FBTO en hier meer informatie over kan geven.

   Heel veel succes…

 • Helm schreef:

  Vraagje over zorgverzekering. Ben Nederlander en
  heb in België /Nederland zelfstandig gewerkt. Nu ik gepensioneerd ben woon ik terug in Nederland. Ik benontvang vanuit België en AOW uit Nederland. Ik ben voor mijn zorgverzekering verzekerd in Nederland. Tot mijn verbazing kreeg ik onlangs een factuur van het ziekenfonds vanuit België dat ik mijn zorg moet betalen terwijl ik al uitgeschreven ben uit België. Heb hierover gebeld met het ziekenfonds en zeggen ze tegen mij om pensioen te ontvangen van Belgie moet ik zorgpremie betalen. Dus m.a.w. ben ik verzekerd in beide landen. Wat is de reden dat ik hiervoor dubbel moet betalen en hoe kan ik het oplossen ? Ik snap er nu niets meer van!

  • Ik ben niet bekend met de Belgische wetten hierover maar als men zegt dat je verplicht bent om een zorgverzekering te nemen om je AOW te kunnen ontvangen lijkt mij absurd. Aan de andere kant ben je in Nederland ook verplicht een zorgverzekering te nemen als je in Nederland woont.
   Met andere woorden heb je eigenlijk geen recht op AOW, ook al heb je daarvoor betaald, maar je kan het krijgen als je een zorgverzekering betaalt.

   Een goede reden om te emigreren maar dan wordt je ook weer gekort op je AOW uit Nederland, geen idee hoe dit werkt in België.

   Misschien een raar idee maar kan je niet op papier in België wonen want dan kan je wel je zorgverzekering in Nederland stop zetten?

   Hopelijk zijn er anderen die hier meer ervaring mee hebben en je beter kunnen adviseren.

   Heel veel succes…

   • Helm schreef:

    Weet iemand bij wie ik deze vraag kan stellen? Of bij welke instantie? Het lijkt mij ook vreemd om mijn pensioen uit België waarvoor ik al jaren voor heb betaald te kunnen ontvangen ook nog een ziektekostenverzekering in België moet betalen terwijl ik nu momenteel ook een ziektekostenverzekering heb in Nederland. Heb ook in Nederland gewerkt vandaar ik ook een gedeelte AOW vanuit Nederland ontvang. Heb telefonisch contact met pensioenen gehad en daar konden ze mij niet helpen.

    • Vraag eens bij je Nederlandse verzekering of ze je wel kunnen verplichten om dubbel zorgverzekering te betalen. Je mag bijvoorbeeld niet dubbel belasting betalen, dat zou voor de zorgverzekering hetzelfde moeten zijn.

     Hopelijk zijn er mensen met meer ervaring.

     Heel veel succes…

 • Walda schreef:

  Wij wonen al ruim 15 jaar in Duitsland, mijn man krijgt nu een pensioen en z’n AOW uit Nederland. We zijn in Nederland belastingplichting, we hebben te maken met de 2% regeling, de partnertoeslag, die is komen te vervallen, de AOW, die van 65 naar 67 jaar gaat, zodat we nu geen 5 maar 7 jaar moeten overbruggen. En er wordt ook WLZ ZVW en loonheffing over het pensioen en de AOW ingehouden, bijna 240,- per maand. Alleen al WLZ 175,- per maand. Ben benieuwd hoe anderen dit ervaren.

  • Persoonlijk heb ik letterlijk alles overboord gegooid. Geen zorgverzekering meer in Nederland, geen AOW meer betalen. Simpel weg niets meer betalen en lekker zelf opeten. Nu en niet wachten tot later.
   Maar dit is mijn mening is het bevalt mij heel goed. Vooral het lekker nu genieten.

   Ik ben ook benieuwd hoe anderen dit ervaren en dit regelen?

 • T.H. schreef:

  Dag allen,

  Een vraag over een emigratie. Een cliënt van mij wil binnenkort vanuit Nederland naar Turkije emigreren. Hij kan zijn WIA-uitkering meenemen, maar hoe zit dat met bijvoorbeeld een zorgverzekering? Kan hij deze meenemen naar het buitenland en zo ja, voor hoelang?

  Groet

  • Je mag natuurlijk altijd je zorgverzekering door betalen, dan betaal je extra voor wereld dekking maar klinkt het niet heel erg dom. Ga je eventjes naar Nederland om naar de tandarts te gaan of op onderzoek bij een dokter, of als je een ongeluk hebt gehad ga je dan met de ambulance naar Nederland 😉
   Wordt wakker, als je je vast blijft houden aan je Nederlandse zekerheden dan moet je in Nederland blijven en moet je niet eens emigreren.

   Niet kwaad bedoeld maar zoek eens mensen die in Turkije wonen of zelfs in andere landen en een zorgverzekering hebben in Nederland en netjes en gemakkelijk hun onkosten kunnen declareren en een goede medische zorg krijgen. Ik ben erg benieuwd.

   Heel veel succes…

 • Richard schreef:

  Hallo,
  Al enige dagen ben ik aan het rondzoeken, maar ik heb nog nergens het antwoord gevonden.
  Vanaf september heb ik een zorgverzekering in Oostenrijk, aangezien ik daar ga wonen en werken. Nu is het zo dat ik nog werkzaamheden blijf verrichten vanuit Oostenrijk voor een Nederlands bedrijf.

  Ben ik nu ook verplicht om mijn zorgverzekering aan te houden in Nederland, aangezien ik salaris ontvang vanuit Nederland?

  Alvast bedankt.

  • Dat is een geval om je officieel uit te schrijven in Nederland. Als je bent ingeschreven in Nederland ben je verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Dus als je officieel in Nederland bent uit geschreven en je gebruikt je adres in Oostenrijk voor je werk in Nederland dan hoef je geen zorgverzekering af te sluiten in Nederland. Let op dat je in Oostenrijk inkomstenbelasting betaalt want die betaal je in het land waar je woont. Het beste is factureren zodat je een verlegd btw van 0% kan handhaven.
   Kijk wel eventjes na of er een belastingverdrag is tussen Nederland en Oostenrijker want die is dan leidend.

   Eindelijk het antwoord op je vraag. Heel veel succes…

 • Nathasja van der jagt schreef:

  Hallo ik heb een vraag we zijn 2 keer in Canada geweest en nu net terug van een geweldige camperreis door West Canada een onwijs prachtig mooi land we hebben er al heel vaak over zitten te denken om te emigreren mijn man kan via een vriend daar zo werk krijg alleen ik heb een ernstige nierziekten gehad waardoor ik nu 3 x getransplanteerd ben het gaat nu ontzettend goed !!!deze niet doet het al 10 jaar super!!! Alleen heb ik natuurlijk medicijnen voor het afstoten zou ik überhaupt het land in kunnen komen ik ben er verlieft op geworden zelf ben ik ook dus werk zal denk ik geen probleem zijn weet iemand raad voor mij??

  • Ten eerste zal je moeten uitzoeken hoe het zit met ziektekosten en dergelijken en of je wel zomaar een ziektekostenverzekering zal krijgen in Canada. Dit is een heel belangrijk onderdeel.

   Ik moet je er wel op wijzen dat camper in een land of er werken, werkelijk twee verschillende werelden zijn. Zodra je er gaat werken wordt het dezelfde sleur als in Nederland en heb je geen tijd meer om van die prachtige natuur te genieten. Ik zou zeggen, probeer het eens uit voor een maandje of zes maar dan met werken en een normaal, niet vakantie, leventjes. Dus niet direct uitschrijven als dat mogelijk is.

   Hopelijk zijn er anderen die je goede en handige tips kunnen bieden.
   Heel veel succes…

 • Marlies van Pelt schreef:

  Beste Cornelis,

  Wat zouden de stappen zijn als ik vanuit Frankrijk (ben geëmigreerd) naar Griekenland zou willen emigreren. Daar is op internet niets over te vinden. Kan je mij daar wat meer over vertellen?

  Bij voorbaat dank.

 • Kristina schreef:

  Ik ga naar Polen emigreren als gepensioneerde. Moet ik in Nederland, als niet voormalig ambtenaar, belasting en premies (AWBZ) blijven betalen?

  • Ik weet niet hoe de regelingen zijn tussen Nederland en Polen maar normaal is dat je na emigratie je zaken in het andere land moet gaan regelen en alles in Nederland zal dan automatisch stop gezet worden. Je kan zelfs heel veel rechten verliezen dus wees heel erg voorzichtig met wat je doet en denk niet dat voor jou anders is of dat je denkt dat iets logisch is. Je moet werkelijk alles goed uitzoeken en bij verschillende instantie navragen, liever te veel en te vaak dan te weinig.
   Je zal voor moeten uitzoeken of er speciale regelingen en of verdragen zijn tussen Nederland en Polen. Binnen de EU zijn er nog veel meer regels die alles alleen maar gecompliceerder maken en je kan makkelijk een foutje maken en alles verliezen. Dus wees heel voorzichtig en neem geen ondoordachte stappen.

   Heel veel succes…

 • antonios schreef:

  Ik ben griek en heb ik ook de nederlandse nationaliteit
  Ik ben nu 64 jaar oud en ik wil emigreren naar griekenland,ik ben van plan vroeg pensioen an te vragen.moet ik premies naar nederland betalen?

Reageer op deze emigratie informatie

U e-mail adress wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*